Küfre sebep olan söz ve işler - KozanBilgi.Net

Küfre sebep olan söz ve işler

Küfre sebep olan söz ve işler

İbni Hacer-i Mekki hazretlerinin Zevacir isimli eseriyle, Hadika,

Berika, Birgivi, Miftah-ül Cenne, Mektubat-ı Rabbani, Seadet-i

Ebediyye, İbni Abidin’den aldığımız, küfre düşüren söz ve işlerden

bazıları şunlardır:

1- Allahü teâlâya layık olmayan şey söylemek. Mesela bir kimse

bir işi yaptığı halde, zaruretsiz (Allah biliyor ki yapmadım) demek.

Yahut, yapmadığı bir şey için, zaruretsiz (Allah biliyor ki yaptım)

demek. Böyle söylemek Allahü teâlâyı hâşâ cahillikle suçlamak olur.

2- Allah akıllıdır, şuurludur, iyi düşünür demek, Onu yaratıklara

benzetmek olur ki küfürdür.

3- Peygamberleri küçültücü şey söylemek, onunla alay etmek.

Mesela Hazret-i Âdemi kastedip (İlk insan vahşi idi) demek. Veya bir

evliyayı peygamberden üstün bilmek. Yahut peygamberin dediği

doğru ise biz kurtulduk demek.

(Yalnız Kur’an), (Kur’andan başka kaynak tanımam),

(Kur’andan başka kaynağa lüzum yok), (Peygamber postacıdır,

vazifesi bitmiştir) gibi sözler de küfürdür.

4- Peygamber efendimizden sonra başka bir Peygamberin

geleceğini söylemek. (İsa aleyhisselam gelecekse de, Peygamber

olarak gelmeyecektir.)

5- Melekleri küçültücü şey söylemek. Mesela (Senin bakışın

bana Azrail gibi geliyor) demek. Yahut (Cebrail bile söylese

inanmam) demek. (Çocuklarınızı iyi yetiştirmezseniz, zebani olur)

demek.

6- İslam âlimlerinin sözlerini, fıkıh kitaplarını ve fetvalarını tazim

etmesi gerekirken tahkir etmek. Mesela (İmam-ı a’zamın kıyası hak

değildir) demek. Fetvayı yere çarpmak. Hadis ve tefsir kitaplarını

yere fırlatmak.

7- Ahirette olacak şeylerle alay etmek. Mesela (Ben Cenneti

istemem, Cehennemi isterim. Çünkü bütün fahişeler oradadır)

demek.

8- Allahü teâlânın emir ve yasaklarına yani Kur’an-ı kerimde ve

hadis-i şeriflerde açık bildirilmiş ve İslam âlimlerinin kitapları ile her

tarafa yayılmış, inanılması zaruri olan din bilgilerinden birine

inanmamak, beğenmemek veya önem vermemek. Mesela (Ben

görmediğim için cinlere, nazara inanmam) demek.

9- Kesin haram olduğu bilinen bir şeyi yiyip içerken besmele

çekmek. Mesela şarap içerken veya domuz eti yerken Besmele

çekmek küfürdür. Hırsızlık yapılarak alınan bir şeyi yerken besmele

çekmek küfür olmaz. Çünkü burada yenilen şey değil, hırsızlık

haramdır.

10- Kâfirlerin ibadet olarak yaptıkları ve kâfirlik alameti olan

veya İslamiyet’i inkâr etmek ve inanmamak alameti olan ve tahkir

etmemiz vacip olan şeyleri yapmak, kullanmak. Bunlardan meşhur

olanlarını bilmeyerek veya şaka olarak veya herkesi güldürmek için

yapmak da küfürdür. Mesela zünnar denilen papaz kuşağını

bağlamak. Bunları güldürmek için de kullanmak küfre sebep olur.

İtikadının doğru olması fayda vermez. (Berika)

11- Yunan felsefecileri gibi, dünya ezeli ve ebedi demek.

12- İslamiyet’e, (İslam düşüncesi), (İslam nazariyesi) , (İslami

görüş) demek. [Düşünce, bir iş için düşünülen çare veya kıyaslanan

neticedir. Görüş de düşünce demektir. Nazariye de, akli, zihni

esaslara dayanan görüş, teori demektir. İslam âlimleri, (İnsanın, akıl,

şuur, hafıza ve düşünce gibi yaratılmış olan sıfatlarını Allah’a

vermek küfürdür) buyuruyorlar.]

13- Allahü teâlânın bildirdiği hükümlere ilahi düşünce, ilahi

görüş, ilahi nazariye, ilahi şuur demek. Kur’an-ı kerimdeki hükümlere

“Kur’ani görüş” demek.

14- Kâfirlerin dini âyinlerini, bayramlarını beğenmek. Zaruretsiz

Hıristiyanların Noelini tebrik etmek. Kiliseye gidip, âyinlere iştirak

etmek.

15- (Yahudi ve Hıristiyanların Allah’a inananları Cennete

gidecek) demek.

16- Mucizeyi veya kerameti inkâr etmek.

17- Meşhur bir harama helal, meşhur bir helale haram demek.

Mesela domuz yağı helal, sirke haram demek.

18- Âyeti, besmeleyi, bir melek, bir peygamber ismi bulunan

yazıyı, kasten helaya, necasete, [pisliğe] atmak. Müslümanın ağzına

[def-i hacet lafzı ile] sövmek.

19- Kendisine kâfir diye hitap edilince, kabul ederek evet

demek.

20- Bir dilim ekmek, din ilminden iyidir demek. Din ilmi

küçümsendiği için küfürdür.

21- (Bir süre sonra Hıristiyan olacağım) diye düşünmek. Bir

bayan, bir Hıristiyan’la evlenmeye karar verdiği andan itibaren kâfir

olur. Bir erkek de bir ateist bayanla evlenmeye karar verdiği andan

itibaren kâfir olur.

22- Ağır bir hastalığa düşüp de, (Allah’ım canımı al da, istersen

kâfir olarak al) demek.

23- (Allah’ım çocuğumu aldın, başka elinden ne gelirse onu

yap) demek.

24- Tırnağı uzun olana, (Tırnağı kesmek sünnettir) dense, o da,

(olsun ne olacak) dese, kâfir olur. Tırnağını kesmediği için değil,

sünnete önem vermediği için küfür olur.

25- İnşallah, maşallah demek karın doyurmaz. Maşallahla

inşallahla iş olmaz veya namaz kılmak karın doyurmaz demek.

Bunları söylemekle dinimizin emri beğenilmemiş ve alay edilmiş

oluyor. İnşallah, Allah’ın izni ile demektir. Allah’ın izni olmadan hiçbir

şey olmaz. Onun için, hayır ve şer Allah’tandır diye iman etmek

gerekir. Hayır gibi şerrin de Allah’tan olduğuna inanmamak küfür

olur. İsteyen kul ama yaratan Allahü teâlâdır.

26- Sevdiği birine, (Sen bana Allah’tan da, Peygamberden de

sevgilisin) demek.

27- Küfre rıza küfürdür. Çocuklarının kâfir olmasına üzülmemek.

Mesela kızlarının gayri müslimle evlenmesine rıza göstermek.

28- Müslüman olmak isteyene, sen hele bekle, elimdeki şu işi

bitirip de geleyim diyerek, onun Müslüman olmasını geciktirmek.

29- Ecelin hoyrat eli demek. [Çünkü Ecel Allah’ın emri ile gelir,

Allah’ın emrini veya Azrail aleyhisselamın vazifesini zulüm gibi

göstermek küfürdür.]

30- Kâfire hürmet etmek, mesela hürmet gayesiyle papazın elini

öpmek.

31- Eshab-ı kiramdan her hangi birine kâfir demek. [Çünkü

Kur’an-ı kerimde hepsinin Cennetlik olduğu bildirilmiştir. Birine kâfir

denilince Kur’ana inanılmamış olur.]

32- (Mazlum kâfirler de Cennete girer) demek.

33- Haram paradan sevap ummak. Mesela bir bayan fuhuş

parası ile kurban kesse, bundan sevap umsa, küfre girer. Sevap

ummadan yaparsa küfre girmez.

34- Allahü teâlâyı mekanlı bilmek, mesela Hıristiyanlar gibi Allah

gökte oturuyor demek. Allahü teâlâyı kastedip, (Göklerden bir ses

geldi), (Allah, gökten bize bakıyor) demek. Böyle söylemek Allahü

teâlâya mekan isnat etmek olur. Dünya, gezegenler, Cennet ve

Cehennem ezeli değildir, sonradan yaratılmıştır, mahlûktur. Yer ve

gökler yok iken de Allahü teâlâ var idi. İslam âlimleri, (Allah her

zaman ve her yerde ebedi olarak hazır ve nazırdır) demenin caiz

olduğunu bildirmişlerdir. Ancak, Allahü teâlâ zamanlı ve mekanlı

olmadığı için bu söz, görünüş üzere kalmaz, mecaz olur. Bu

bakımdan (Allah, zamansız ve mekansızdır, hiçbir yerde olmayarak

hazır ve nazırdır) demek caiz olur. Böyle olmazsa, Allahü teâlâyı

zamanlı ve mekanlı bilmek olur ki bu ise küfürdür. Miftah-ül Cenne

kitabında (Bir kimse, “Allah’tan hali [boş] yer yok” dese veya “Allah

gökte benim şahidim” dese, kâfir olur. Çünkü Allahü teâlâya mekan

isnat etmiş olur. Halbuki Allahü teâlâ mekandan beridir) buyuruluyor.

(Küfür Bahsi)

35- (Namaz kılmam ama, sen kalbe bak, benim kalbim temiz)

demek. [Çünkü burada namaza önem verilmiyor, namaza önem

vermemek küfürdür. Namaz kılmayan hep haram işliyor demektir,

haram işleyenin kalbi temiz olmaz.]

36- (Anan baban esmer, sen nasıl sarışın oldun?) diyene, (Ben

imalat hatasıyım) demek. Böyle söylemekle hâşâ Yaratıcının yanlış

iş yaptığı söylenmiş oluyor

37- İbadetleri müzikle yapmak, ilahileri müzikle söylemek.

Çünkü ilahiler ibadettir, ibadete haram karıştırmak küfür olur. İçki

içerken besmele çekmek de küfür olur.

38- Filan Müslüman benim gözümde Yahudi gibidir demek.

39- Bir Müslüman şaka olarak, muteber bir din kitabına hurafe

dese veya alay ederek haram işleyene veya işletene “helal olsun”

dese, mürted olur.

40- Kur’anı teganni ile okuyan hafıza, ne güzel okudun diyenin

imanı gider. (Dürr-ül-münteka)

41- Bir şarkıcıyı dinleyen veya herhangi bir haram işi gören

kimse bu harama, ne güzel dese, o anda imanı gider. (Müjdeci

Mek. 266)

42- İnsan için, dil alışkanlığı gibi bir sebeple değil de, kasten

yarattı, yaratıcı, yarattım, yaratıcıyım gibi sözler söylemek küfür olur.

Allah’tan başkasına, yaratıcı denmez. Yaratıcı, yalnız Allahü

teâlâdır. Mecaz anlamda yapmak, meydana getirmek manasında da

söylememelidir. Bu manada veya kasıtsız söyleyenlere küfre girdi

dememelidir.

43- Zaruri olan ve tevatür ile bildirilen din bilgilerine inanmayan

kâfir olur. Küfür olan her söz, ister şaka olarak, isterse gönülden

olmayarak olsun küfür olur. (Milel-nihal)

44- İslam bilgilerini ve ehli sünnet âlimlerini aşağılamak da,

küfürdür.

45- Yabancı kadınlara bakana, haramdır denilince, güzele

bakmak sevaptır demek küfür olur. Haramı kabul etmeyip, üstelik

sanki ibadet gibi sevap diyor. Yabancı kadınlara bakmak, gözü

zayıflatır ve kalbi karartır. Mubah olanı, güzeli sevmek, Allah’ın

kudretini temaşa etmek sevap olur.

46- Çok inatçı bir Müslüman için Nuh diyor Peygamber demiyor

demek küfür olur.

47- Bir Müslümanın dinine, imanına sövmek küfürdür.

Evliyanın resmine tazim

Sual: Biri evliyanın resmine tazim etmek şirk olur mu?

CEVAP

Şirk, Allahü teâlâya ortak yapmak, benzetmek demektir.

Benzeten kimseye Müşrik, benzetilen şeye Şerik denir. Bir

kimsede, bir şeyde, üluhiyyet sıfatlarından birinin bulunduğuna

inanmak, onu şerik yapmak olur. Allahü teâlâya mahsus olan

sıfatlara üluhiyyet sıfatları denir. Sonsuz var olmak, yaratmak, her

şeyi bilmek, hastalara şifa vermek, üluhiyyet sıfatlarındandır. Bir

insanda, güneşte, inekte, herhangi bir mahlûkta, üluhiyyet sıfatı

bulunduğuna inanarak, ona tazim, hürmet etmeye, ona yalvarmaya,

ona İbadet etmektapınmak denir. O şeyler Sanem [put] olur.

Böyle zan olunan insanın ve kâfirlerin resimleri önünde, tazim edici

şeyler söylemek, yapmak da, ibadet etmek şirk olur.

Bir insanda üluhiyyet sıfatlarından birinin bulunduğuna

inanmayıp, Allah’ın sevgili kulu olduğuna inanarak, bunun resmine,

tazim etmek şirk olmaz, küfür olmaz. Fakat, herhangi bir insanın

resmine hürmet etmek günah olduğu için, tazim, hürmet eden bir

Müslüman, fasık olur. Haram olduğuna önem vermezse, diğer bir

haramı, önem vermeyerek yapanlar gibi Mürted olur.

Tazim ve tahkir

Sual: Dinen kıymetli olan şeylere saygısızlık, küfür olur mu?

CEVAP

İki örnek verelim:

1- Bir ihtiyaç olmadan Kâbe’ye karşı ayaklarını uzatmak,

Kâbe’ye saygısızlıktır, ama küfür değildir, tahrimen mekruhtur. Bunu

kasten yaparsa, yani Kâbe o tarafta olduğu için, onu hafife alarak

veya alay ederek ayaklarını uzatırsa küfür olur.

2- Namaz kılmamak Allahü teâlânın emrine saygısızlıktır; fakat

küfür değildir. Namazın farz olduğunu inkâr etmek yahut bu farzı

hafife almak, namaza önem vermemek küfür olur.

Küfre düşüren amel

Sual: Ehl-i sünnete göre, amel imandan parça olmadığına göre,

insan sadece itikadi bir konuda mı küfre düşer, ameli bir iş yapınca

da küfre düşebilir mi?

CEVAP

Peygamber efendimizin bildirdiği bütün emir ve yasaklarda

itikadi mesele vardır. Yani, Peygamber efendimizin bildirdiği bütün

emir ve yasaklara inanmak, hepsini beğenmek itikadi meseledir,

imanla ilgilidir. İmanda hassas nokta budur. Bunları yapıp

yapmamak ise günah ve sevapla ilgilidir. Küfür, dinimizde bildirilen,

inanılması, beğenilmesi gereken herhangi bir hususa inanmamak,

beğenmemek, saygı göstermemektir. Veya yine dinimizde bildirilen,

inanılmaması, beğenilmemesi gereken herhangi bir hususa

inanmak, beğenmek, saygı göstermektir. Birkaç örnek verelim:

1- Mushaf-ı şerifi yere atmak küfürdür. Bu sadece bir iştir, ama

Allah’ın kelamına saygısızlık olduğu için küfürdür.

2- İçki içen, domuz eti yiyen kâfir olmaz. Ama içkiyi içerken,

domuz eti yerken Besmele çekerse veya bunlar ne güzel şeyler

derse kâfir olur. Haram olan şeye saygı gösterilmiş, haramlığına

inanılmamış olur.

3- Hıristiyanların haçlarını kolye olarak kullanmak küfür olur.

Kolye takmak sadece bir iştir, ama saygı yerinde bulundurulduğu

için, küfür alametini beğendiği için küfür olur.

Nasıl hareket etmeli?

Sual: Müslüman olduğunu söyleyen, fakat sözlerinde veya

yazılarında küfrü gerektiren bir şey görülen kimseye kâfir denir mi?

CEVAP

Müslüman olduğunu söyleyen veya cemaat ile namaz kılarken

görülen bir kimsenin Müslüman olduğu anlaşılır. Sonra, bunun bir

sözünde, yazısında veya bir hareketinde, Ehl-i sünnet âlimlerinin

bildirdikleri iman bilgilerine uymayan, küfrü gerektiren bir şey

görülürse, bunun küfür veya dalalet olduğu, bundan vazgeçip tevbe

etmek gerektiği söylenir; yine vazgeçmezse, bunun sapık veya

mürted olduğu anlaşılır. Namaz kılsa, hacca gitse, her ibadeti ve

iyiliği yapsa da, bu felaketten kurtulamaz. Küfre sebep olan

şeylerden vazgeçmedikçe, bundan tevbe etmedikçe, Müslüman

olamaz.

Her Müslüman, küfre sebep olan şeyleri iyi öğrenerek, mürted

olmaktan korunmalı, kâfir olanları ve Müslüman görünen yalancıları

iyi tanıyıp, zararlarından sakınmalıdır!

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın