Kur’anist denilen türediler

Kur’anist denilen türediler

[Asya Mücahitleri denilen birileri, Avrupa Kur’anistlerine cevap

olarak yaptıkları yorumları, mail gruplarının yanı sıra bize de

göndermişler. Aynen yayınlıyoruz.]

Biz müslüman Kur’anistiz diyen misyonerler diyor ki:

  1. Asrın Müceddidi Kur’anizmdir. Kur’anizm, Hak’tan gelen yeni

bilgi, ışık ve elçiliğin manevi şahsi ve global ismidir.

YORUM

Kur’anizm yeni mi çıktı, eskiden de var mı idi? Kur’anizm daha

önce niye müceddid olmadı da 21. Asırda oluyor? Kur’anizm nerede

saklı idi de 14 asırdan beri ortaya çıkmadı da yeni çıktı? Bu

saçmaları söyleyenin sarhoş olması lazım. İkinci büyük yanlış ise

Kur’anizm tabiridir. 14 asırdır hiçbir İslam âlimi bu tabiri

kullanmamıştır. Bu bir bid’attir. Her bid’at sapıklıktır. İzm’ler,

liberalizm, komünizm, faşizm gibi beşeri ideolojileri gösterir. Allah’ın

koyduğu nizama din denir. İzm’leri insanlar kurmuştur. Dinde

reformcular, genellikle şu tabirleri çok kullanırlar:

İslam düşüncesi, İslam nazariyesi, Kur’an düşüncesi,

Kur’an felsefesi, Kur’anizm.

Böyle söylemek, İslam âlimlerinin bildirdiklerine göre küfürdür.

Kur’anist diyor ki: Allah’ın ideolojisi Kur’anizmdir.

YORUM

Allah ideolojisi demek de küfürdür. İde: İnsan zihninin bir

konuda sahip olduğu düşünce, tasavvur demektir. İdeoloji: Kendi

içinde bütünlüğü olan düşüncelerin tamamı. Kapitalizm, komünizm,

faşizm birer ideolojidir. Allah düşüncesi, Allah felsefesi, Allah

ideolojisi demek küfürdür. Yani böyle söyleyenin kâfir olduğunu

İslam âlimleri açıkça bildiriyor.

Kur’anist: Asrın mehdisi ortaya çıktı. Ama o dünyayı düzeltene

kadar kendini gizleyecek.

YORUM

Aşağıda tüp bebek halinde derken, burada ise ortaya çıktı

diyorsunuz. Bu konuda İslam âlimleri sayısız eserler yazmıştır.

Hiçbirisi o kendini gizleyecek dememiştir. İbni Hacer-i Mekki’nin

Alamat-i Mehdi, imam-ı Süyuti’nin El-Burhan ve imam-ı Şarani’nin

Muhtasar-ı Tezkire-i Kurtubi kitaplarında iki yüze yakın Hazret-i

Mehdi’nin alameti bildirilmektedir. Babasının ismi kendi ismi her şey

bellidir. Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki:

(Mehdi’nin başı hizasında bir bulut olacak. Buluttan bir

melek, “Bu Mehdi’dir, sözünü dinleyin” diyecektir.) [Ebu Nuaym]

Peygambere mi inanalım yoksa Avrupa markalı Kur’anistlere

mi? Dediğimiz gibi iki yüz alameti vardır. Hiçbir alameti gizli

dediğiniz kimselere de uymamaktadır.

Kur’anist: Lenin, Stalin, Karl Marx ve Darwin gibi inkârcı ve

materyalistler “Büyük Deccal”i temsil der. Ehl-i sünnet kabullerine

uysun uymasın bu bir vakıa değil mi?

YORUM

Dinde ehl-i sünnet ölçü değil mi? Siz ehl-i sünnet değilsiniz öyle

mi? Buna intakı hak derler. Stalinin ve Leninin büyük deccal

olduğunu kim söyledi size? Deccalin vasfını Resulullah bildirmedi

mi? Siz Resulullaha mı inanıyorsunuz, yoksa misyonerlere mi?

Kur’anist: 21. Asrın deccalı da İsrail’den çıkacaktır.

YORUM

Siz hep gaybdan haber veriyorsunuz. Kur’anda Allah’tan başka

gaybı kimse bilmez buyuruluyor. Siz nasıl biliyoruz diyorsunuz?

Sizin kitabınız ayrı mı?

Kur’anist: Şeytan Âdem’e secde etmemekle, âciz olmayan

Allah’ı –bir manada- aciz bıraktı.

YORUM

Şeytan Allah’ı nasıl aciz bırakabilir? Müslüman iseniz, bu söz

için tecdidi iman gerekir.

Hazret-i İsa’ya tüp bebek diyenler

Kur’anistler diyor ki: Allah’ın ilham etmesi ve dinsel ve bilimsel

işaretlerin göstermesine göre 1990’da Hazret-i İsa yeryüzünde tüp

bebek olarak bedenlenip ve gökten ruh olarak cismine binip 2020’de

ortaya çıktıktan sonra, 2060’da dünyamızı terk edecektir.

YORUM

Hazret-i İsa’nın 1990’da tüp bebek olarak büyüdüğü hangi

kitapta yazıyor? Bu kadar safsata olur mu hiç? Demek 18 yıl sonra

dünyaya gelecek? Siz Yehovacı mısınız veya hangi misyonersiniz?

Kur’anist: Avrupa ve Amerika’daki tüp bebeklerden birisi

Hazret-i İsa olacaktır.

YORUM

Sizde hiç Allah korkusu yok mu? Tüp bebek, bir yumurta ve bir

spermden meydana gelir. Bu tüp bebeğin yumurtasını kim verdi,

spermini kim verdi? Yahudiler hâşâ ona piç dedi, ama sizin iftiranız

Yahudiden de daha kötüdür. Hazret-i İsa gökten inmeyecek mi? Bu

tüp bebeği nereden çıkardınız?

Kur’anist: Sperm Bankası’ndan bir erkek bir de kadın tohumu

alınır. Bu tohum kiralık bir anneye aşılanır. Alın size Hazret-i İsa

olacak annesiz ve babasız bir çocuk!

YORUM

Hâşâ böyle doğan çocuk piç olur. Hem buna Hazret-i İsa nasıl

denir? O spermin sahibi yok mu? O yumurtanın sahibi yok mu?

Bilinmeyince anasız babasız İsa mı denir? Kur’anda açıkça onu

göğe kaldırdık diyor. Sen niye tüp bebek yapmaya çalışıyorsun?

Kur’anist: Kim bilir bu halde meydana getirilip kiliseye bırakılan

kaç tane çocuk vardır. İşte Hazret-i İsa da bu çocuklardan birisi

olacak. İşte böyle haberleri ancak Allah’tan bilgi, ışık ve elçilik

alanlar verebilir.

YORUM

Allah İsa gökten inecek diyor, siz kiliseden tüp bebek olarak bir

Hıristiyan tohumu olacak diyorsunuz. Siz Yahudi’den de kötüsünüz.

Onların kestiği hayvan yenir, sizinkiler leş olur.

Kur’anist: Müslümanlıkla Hıristiyanlığın yani iki dinin

birleştirilmesi niye mümkün olmasın ki?

YORUM

İki farklı din birleşmez. Eğer Hıristiyanlar Müslüman olacak

deniyorsa, buna iki dinin birleşmesi denmez. Hıristiyanlar Müslüman

olacak denir. Global diyalogcular onları Müslüman yapmak

istemiyor. İki dini, hatta üç dini birleştirecekler. İki veya üç din

birleşince ortaya çıkan karışıma ne isim verilecek?

Kur’anist: Avrupa ve Amerikan halkı, kâfir bir millet değil,

dâvete muhtaç bir ümmettir.

YORUM

Yani Hıristiyanlar kâfir değil öyle mi? Davete muhtaç kâfirlerdir.

Diyelim davet ettik Müslüman oldular. Ama daha önce kâfir değil

miydiler? Kâfire kâfir denmez mi? Nasıl bir misyonerlik bu?

Kur’anist: Hem bu zamandaki Hıristiyan olduğu kabul edilen

milletler dahi bugün tam Hıristiyan değildir. Gerçek Hıristiyanlık ile,

bozulmuş Hıristiyanlık arasında beklemektedir.

YORUM

İslamiyet gelince artık Hıristiyanlık kalır mı? (Allah indinde hak

din ancak İslam’dır) âyetine inanmıyor musunuz? Gerçek

Hıristiyanlık hak mı idi? Hak idiyse, hak din var iken Allah niye

İslamiyet’i gönderdi? Niye hak din ancak İslamiyet’tir dedi?

Kur’anist: Meryem oğlu Hazret-i İsa, babasız olarak tüp bebek

mucizesi ile meydana gelmiştir.

YORUM

Tüp bebekteki sperm nereden geldi? Siz Kur’anı yalanlamakta

Yahudileri de geçtiniz. Kur’an diyor ki:

(İffetini korumuş olan, İmran kızı Meryem’e ruhumuzdan

üfledik.) [Tahrim 12]

Allah ona üfledik diyor, siz ise tüp bebek diyorsunuz, Allah’ın

bildirdiğinin aksini söylemek elçilik mi, dinsizlik mi? Allah Ol deyince

olur. Hâşâ niye tüp bebeğe ihtiyaç duysun ki?

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın