Lanet ve beddua etmek

Lanet ve beddua etmek

Sual: Bazı hadis-i şeriflerde lanet olsun deniyor. Lanet etmek

ne demektir? Kötü anne babanın iyi olan çocuğuna yaptığı beddua

kabul olur mu?

CEVAP

Lanet olsun demek, Allah’ın rahmetinden uzak olsun demektir.

Lanet etmek, beddua etmek iyi değildir. Çünkü hadis-i şerifte, (Bir

kimse lanet edince, lanet edilen buna müstahak değilse,

kendine döner) buyurulmuştur. (Beyheki)

İbni Mübarek hazretleri, çocuğunu şikayet edene(Çocuğa

beddua ettin mi?) dedi. O da, evet deyince, (Çocuğun ahlakını sen

bozdun) buyurdu.

Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

(Bir babanın duası, ilahi hicaba erişir ve bu hicabı da aşar.)

[İbni Mace]

(Ana-babanın çocuğuna ve mazlumun zalime olan

bedduaları, red olmaz.) [Tirmizi]

(Kendinize, malınıza ve çoluk çocuğunuza beddua etmeyin!

Duaların kabul olduğu bir saate rastlar da bedduanız kabul

olur.) [Müslim]

Kötü ana-babanın, suçsuz ve iyi olan çocuğuna yaptığı beddua

kabul olmaz. Haksız olarak yapılan beddualar kabul olmaz.

Rahmet Peygamberi

Diğer Peygamberler, kavimlerine lanet ettikleri halde,

Peygamber efendimiz bir savaşta, kâfirlerin yok olması için dua

etmesini istediklerinde, (Ben lanet etmek için, insanların azap

çekmesi için değil, herkese iyilik etmek için, insanların huzura

kavuşması için gönderildim) buyurdu. Kur’an-ı kerimde de

mealen, (Seni âlemlere rahmet, iyilik için gönderdik) buyuruluyor.

(Enbiya 107)

Peygamber efendimiz, genel bir beddua, lanet etmedi. Ancak

lanete müstahak olan bazı gruplara lanet etmiştir. Hadis-i şeriflerde

(Allah lanet etsin!) denilen zümrelerden bazıları şunlardır:

(Kadın elbisesi giyen erkeğe, erkek elbisesi giyen kadına

lanet olsun!) [Hakim]

(Kadın gibi davranan erkeğe, erkek gibi davranan kadına

lanet olsun!) [Buhari]

(Rüşvet alıp verenlere Allah lanet etsin!) [İbni.Mace]

(Eshabıma sövenlere Allah lanet etsin!) [Hakim]

(Zekat vermeyenlere Allah lanet etsin!) [Nesai]

(Ana-babasına lanet edene Allah lanet etsin!) [Müslim]

(Lutilere Allah lanet etsin!) [Beyheki]

(Zalim âmirlere, fasıklara, sünnetimi yıkan bid’atçilere Allah

lanet etsin!.) [Deylemi]

(Altın ve gümüşün kuluna paraya tapana lanet olsun!)

[Tirmizi]

(Halkın işlerini üstlenip de onlara güçlük çıkarana lanet

olsun!) [Ebu Avane]

(Hanımını anasından üstün tutana lanet olsun!) [Şir’a]

(Sadaka vermeye engel olana lanet olsun.) [İsfehani]

(Allah’tan ümit kestirip dinden nefret ettirenlere lanet

olsun!) [Şir’a]

(Bid’atler çıkınca âlim ilmini açıklasın! İlmini açıklamayana

lanet olsun!) [Deylemi]

(Vücuduna dövme yapana, yaptırana, faiz alıp verene lanet

olsun.) [Buhari]

(Ana ile evladın, kardeşle kardeşin arasını açana lanet

olsun.) [İ.Mace]

(Kızını fasıkla evlendirene lanet olsun.) [Şir’a]

(Ölü için ağlayana lanet olsun.) [Ebu Davud]

Kur’an-ı kerimde, Ebu Leheb için, (Onun eli kurusun)

buyuruldu. Ebu Leheb’in oğlu Uteybe, (Tebbet) suresi gelince,

Resulullah efendimize hakaret etti. Üzülen Peygamber efendimiz,

(Ya Rabbi, buna bir canavar musallat eyle!) dedi. Ebu Leheb’in

oğlu Uteybe Şam’a giderken, bir gece arkadaşlarının arasında

yatarken, bir aslan gelip arkadaşlarını koklayıp bıraktı. Sıra

Uteybe’ye gelince onu parçaladı. Sol eliyle yemek yiyen birine de,

(Sağ elin ile ye) buyurdu. (Sağ kolum hareket etmiyor) diye yalan

söyledi. Bir Peygamber ile alay eden bu kimse için Resulullah, (Sağ

elin artık hareket etmesin) buyurdu. Peygamber efendimizin buna

benzer bedduaları vardır. Diğer insanların ibret almaları ve hidayete

kavuşmaları için böyle mucizeler vaki olmuştur.

Allah’ın lanet etmesi

Allahü teâlâ da lanet etmiştir. İşte âyet-i kerimeler:

(Allah’ın laneti inkâr edenlerine üzerine olsun.) [Bekara 89]

(Biz kitapta açıkça belirttikten sonra indirdiğimiz açık

delilleri ve hidayeti gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah

lanet eder, hem de bütün lanet ediciler lanet eder.) [Bekara159]

(Âyetlerimizi inkar edip kâfir olarak ölenler var ya, işte

Allah’ın, meleklerin, insanların hepsinin laneti onlaradır.)

[Bekara 161]

(Allah inkârları yüzünden onlara [yahudilere] lanet etmiştir.)

[Nisa 48]

(Bir mümini kasten öldürenin cezası, içinde ebediyen

kalacağı Cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş

ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.) [Nisa 93]

(Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lanetledik.) [Maide 13]

(Yahudiler, Allah’ın eli sıkı dedikleri için lanet onlara.)

[Maide 93]

(Allah’ın laneti zalimlerin üzerine olsun!) [Araf 44]

(Allah, ikiyüzlü erkek ve kadınlara ve inkârcılara, ebedi

kalacakları Cehennem ateşini hazırlamıştır. Allah lanet etsin!

Onlara devamlı azap vardır.) [Tevbe 68]

(Bozgunculara lanet olsun.) [Rad 25]

(Allah ve Resulünü incitenlere Allah, dünyada ve ahirette

lanet etmiştir.) [Ahzab 57]

Haksız olarak yapılan beddua

Sual: (Ana-baba, mazlum ve misafirin duası kabul olur)

buyuruluyor. Bu insanlar haksız olarak beddua ederlerse yine mi

kabul olur?

CEVAP

(Ana-baba, mazlum ve misafirin duası kabul olur) demek,

(Ana-babanın çocuğuna yaptığı hayır dua, mazlumun [kâfir bile olsa]

kendine zulmeden zalime yaptığı beddua, misafirin ev sahibine

yaptığı hayır dua kabul olur) demektir. Yoksa misafirin, suçsuz olan

ev sahibine yaptığı beddua kabul olmaz.

Mazlumun, kendine zulmetmeyen birine yaptığı beddua kabul

olmaz. Ana-babanın, evladına yaptığı hayır dua kabul olur. Kötü

ana-babanın, suçsuz ve iyi olan çocuğuna yaptığı beddua kabul

olmaz.

Kısacası haksız olarak yapılan beddua kabul olmaz. Beddua

etmeye alışmamalıdır! Çünkü hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Kendinize, çocuklarınıza ve mallarınıza beddua etmeyiniz!

Duaların kabul olduğu bir vakte rastlar da, bedduanız kabul

olur.) [Müslim]

Sual: Annem, babamdan boşandı. Babam annemi, annem de

babamı kastedip (Eğer onunla görüşürsen hakkımı helal etmem,

beddua ederim) dediler. Haksız olarak ettikleri beddua geçer mi?

CEVAP

Geçmez. Gizli görüşmek lazımdır.

Sual: Babam beddua etti. Sonra öldü. İşim rast gitmiyor, bunun

çaresi nedir?

CEVAP

Tevbe istiğfara devam etmeli, ölü için hayırlı işler yapmalıdır!

Sual: Bir gencin evlenme teklifini kabul etmedim. Bunun üzerine

bana, “Allah belanı versin” dedi. Şimdi sağlığım bozuktur. Acaba,

sağlığımın bozulması, gencin bedduasından mıdır? Onunla

helalleşmem mi gerekiyor?

CEVAP

Evlenme teklifini kabul etmemekle hak geçmez. Haksız olarak

yapılan beddualar da geçmez. Helalleşmek gerekmez.

Sosyal Medyada Paylaşın:
Önceki Yazı

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın