Mobilya Üst Yüzey İşlemcisi

Mobilya Üst Yüzey İşlemcisi

TANIM

Mobilyaları, fırça veya tabanca kullanarak boya, cila, lake veya polyester ile kaplayan kişidir.

GÖREVLER

İşe uygun, istenilen renk örneklerini hazırlar, Mobilya üst yüzey işleri (boya, cila, lake, polyester

gibi) yapılmak üzere ele alınan mobilya veya diğer ahşap dekorasyon parçalarının son kontrolünü

yapar, Yüzeyi boya ve cilaya hazırlamak için macun, dolgu gibi malzemeleri uygular, Hazırlanan

yüzeye istenen malzemeleri (boya, vernik, cila, polyester vb.) kurallarına göre ve sırası ile uygular,

Daha sonra yüzeyi gerektiği şekilde düzeltir, Eğer boya tabancası kullanılacak ise, boyayı gerektiği

kadar inceltici ile hazırlar, Kompresör, hava basınç valfleri ve marpucu (memeyi) işe göre

hazırlar, İşyerinde, iş güvenliği bakımından gerekli tedbirleri alır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Vernikleme hattı, Doldurma kazanları, Titreşimli zımpara makinesi, Vernikleme kabinleri, Koruyucu

maske ve eldivenler, ıspatula, Sabit masalar, döner masalar, ızgara raflar, Boya ve vernik

kapları,

Vernik, boya, cila, dolgu macunu, Tartı ve ölçü kapları, Kompresör ve regülatör, püskürtme tabancaları,

Dökme (perde) makinesi, Poliş veya viyana kireci, Kurutma tünelleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Mobilya üst yüzey işlemcisi olmak isteyenlerin; Bedence güçlü ve sağlam, Renkleri iyi ayırdedebilen,

Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen, Sabırlı ve dikkatli kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Mobilya üst yüzey işlemcileri mobilya fabrikaları veya tamir atölyelerinde çalışırlar. Bazen mobilya

ve ahşap parçalarının, monte edildiği yerde cilalanması gerekebilir. Her durumda çalışma ortamı

kapalı olup, hava boya ve vernik kokusu ile yüklüdür. Çalışma sırasında uzun süre ayakta kalmak

gerekebilir. İşini genellikle tek başına yapar. Zaman zaman mobilyacı veya iş sahibi ile iletişim

kurması gerekebilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu meslekteki kişiler genelde özel sektörde mobilya fabrikaları ve atölyelerinde çalışırlar. Özellikle

mobilya sanayiinin gelişmiş olduğu Ankara, Eskişehir gibi illerde bu meslek elemanlarının iş bulmaları

kolaydır. Ancak teknolojik gelişmeler bu sektörde hızla yayılmakta ve işlerin pek çoğunda

otomasyona geçiş başlamış bulunmaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi; mesleki eğitim merkezlerinin üst yüzey işlemleri meslek dalında ve endüstri meslek

liseleri, çok programlı liseler ve teknik liselerin mobilya-dekorasyon bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için; En az ilköğretim okulu mezunu olmak, 14 yaşını doldurmuş

19 yaşından gün almamış olmak, ancak 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık

eğitiminden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki

eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir. Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin

gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak, Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile

çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir. Endüstri meslek liselerine girebilmek için en az ilköğretim

okulu mezunu olmak ve bu okulların giriş şartlarına uygun olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitimin süresi mesleki eğitim merkezlerinde, lise ve daha üst düzeyde genel eğitim almış olanlarda

1 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 2 yıldır. Meslek eğitiminde öğrenciler; Üst yüzey

işlemlerinde kullanılan araç-gereç ve makinelerin tanınması, işe göre malzemenin seçilmesi, Üst

yüzey işlemlerini meydana getiren iş ve işlemleri teknik kurallara uygun olarak ve yeterli çabuklukta

yapabilecek alışkanlık düzeyine gelinmesi, Güvenli çalışma alışkanlıklarının kazanılması

konularında bilgi sahibi olurlar.

Endüstri meslek liselerinde, teknik liselerde ve çok programlı liselerde ise eğitim süresi 4 yıldır.

MESLEKTE İLERLEME

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerin720

den kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam

edebilirler. Mobilya üst yüzey işlemciliği mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 1 yıldır. Ustalık

belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca,

işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.

BENZER MESLEKLER

Oto Boyacılığı, Duvar Boyacılığı

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

Çıraklık ve kalfalık eğitimi süresince öğrenciler asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret

alınır. Her iki eğitim şeklinde de öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta primleri

devletçe karşılanır. Bütün öğrenci haklarından yararlanırlar. Eğitim görülen işletmenin sağladığı

sosyal olanaklardan faydalanırlar. Bu meslek mensupları çalışılan işyerine ve deneyime bağlı olarak

değişmekle birlikte asgari ücretin 2 ve 4 katı ücret alabilmektedirler. Meslekte parça başı ücret

de söz konusudur.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili Eğitim Kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,

Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN