Mozaikçi

Mozaikçi

TANIM

Mozaik dökülecek olan taban, süpürgelik, küpeşte, denizlik, cephe, merdiven basamağı v.b. yerlere

mozaik atma işlemini yapan kişidir.

GÖREVLER

Mozaikçi, çalışma yapacağı alanla ilgili aşağıdaki ön hazırlıkları yapar. Çalışma yapacağı alanın iş

sağlığı ve iş güvenliği yönünden gerekli tedbirlerini alır, Çalışacağı alanın metrajını çıkarır, Kullanacağı

malzemelerin miktarını belirleyerek, malzeme teminini yapar, Kullanacağı araç gereçlerinin

kontrolünü, gerekiyorsa bakımını yapar, İş programını yaparak çalışmasına başlar, Mozaik

dökülecek alanın ön hazırlıklarını yapar, Terazi kodlarını alarak, gerekli yerlere çivi,çıta vb. şeyleri

çakar, Tesviye betonu atılacak yerler var ise, tesviye betonunu atar, Mozaik atacağı alana göre (

zemin, merdiven,süpürgelik vb.) kalıpları hazırlar ve monte eder, Zeminin şerbetleme işini yapar,

Mozaik harcını hazırlar ve atar, Mozaik atılan yer belirli bir süre kuruduktan sonra, kalıpları düzgün

bir şekilde söker, silim motoru ile silme işini yapar, silim yapılan mozaikli alanı yıkar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Asansör veya gırgır, betonyer (harç karma makinesi), çekiç, çırpı ipi, devir malası, el arabası,

eldiven, emniyet kemeri, fırça, gönye, hortum terazisi, iş ayakkabısı, keser, keski, koruyucu gözlük,

kürek, mala (çelik,tahta), mastar, metre, murç, sıva küreği, silim motoru, spiral motoru, su bidonu,

su hortumu, su terazisi, süpürge, testere, çimento, çivi, kum, mozaik, silim zımparası, su tahta,

talaş, toz boya yağ v.b. malzemeler kullanılır.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Mozaikçi olmak isteyenlerin; Bedenen sağlam, Görsel yeteneğe sahip, Ayrıntıları algılayabilen,

En az dört işlemi yapabilen (metraj çıkarabilme gibi)

El becerisine sahip, Göz-el eşgüdümü sağlayabilen, Sorumluluk sahibi ve dikkatli, Rutin işlerde

uzun süre çalışmaktan hoşlanan, Ekip çalışmasına yatkın kimseler olması gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Mozaikçi, çalışma alanına göre açık veya kapalı alan içerisinde çalışabilir. Genelde inşaatların

içinde zemine, merdivenlere, süpürgelikler v.b. gibi yerlere mozaik attıkları için çoğunlukla binanın

içerisinde, bazen de dışında çalışırlar. Çalışırken yerine göre nemli, gürültülü, kirli, tozlu, hava akımı

olan, ıslak ortamlarda çalışırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Mozaikçi inşaat alanındaki firmalarda veya bağımsız çalışabilir. Ülkemizdeki hızlı nüfus artışı ve

büyük şehirlere sürekli göç artışı nedeniyle şehirleşme ve kentleşmenin beraberinde inşaata olan

ihtiyacı da getirmiştir. İnşaat alanlarının genişlemesiyle mozaikçilerin iş bulma olanakları da artmaktadır.

Teknolojik gelişmeler bu mesleği de doğrudan etkilemekte ve verimliliği artırmaktadır.

Teknolojik yenilikler sonucu ortaya çıkan yeni malzeme, alet ve makine kullanımının bilinçli bir

şekilde çalışanlara aktarılması ve eğitim yoluyla niteliklerinin yükseltilmesi giderek önem kazanmaktadır

Son yıllarda Türk iş adamlarının yurt dışında almış oldukları inşaat işlerinde kalifiyeli elemana

olan ihtiyaçlar artmıştır. Bütün bu gelişmeler belge sahibi (Sertifika, Bonservis) mozaikçilerin

yurt dışında da iş bulmalarını olanaklı hale getirmiştir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda halk eğitim merkezlerinde verilmektedir.

Mesleki eğitim merkezlerinde sıvacılık eğitim programında ve endüstri meslek liselerinin “Yapı “

bölümlerinde ders olarak verilmektedir. Ayrıca usta-çırak ilişkisi içerisinde de meslek öğrenilebilmektedir

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Halk eğitim merkezlerinde kursların açılabilmesi için; En az 15 kişilik gurubun oluşturulması gerekmektedir

Endüstri meslek liselerine girebilmek için; İlköğretim mezunu olmak yeterlidir. Mesleki

eğitim merkezlerine girebilmek için; En az ilköğretim okulu mezunu olmak, 14 yaşını doldurmuş

olmak, Bünyesinin ve sağlık durumunun gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun

olmak, Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesinin imzalanması

gereklidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresince; Kumlar, Bağlayıcılar, Harçlar, Mozaikçilikte kullanılan araç ve gereçlerin tanıtılması,

Şap atma, Tesviye tabakası gibi konularda eğitim almaktadırlar, Bununla beraber programın

uygulanmasında kursiyerin eğitim düzeyleri,ilgi ve gereksinimleri, çevre koşulları gibi etmenler

dikkate alınarak; Vatandaşlık bilgisi, Girişimcilik, Çevre sağlığı, İlk yardım gibi destek konularda

da kurs verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Büyük inşaat firmalarında çalışanlar çeşitli kurs ve etkinliklere katılarak oralardan almış oldukları

katılım belgeleri ile işyerlerinde usta, ustabaşı olabilirler. Ayrıca mesleki deneyimin artması sonucu

isim yapma ve kendi işyerini açmak şeklinde gerçekleşebilir.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Halk eğitim merkezlerinde eğitim görenler için ücret sözkonusu değildir. Geleneksel olarak inşaatlarda

usta-çırak ilişkisi içerisinde çalışarak mesleği öğrenenler, çalıştığı gün süresince vasıfsız işçi

yevmiyesi almaktadırlar. Eğitim sonrası kendini kanıtlamış iş piyasasında tanınmış ustalar yerine

göre asgari ücretin en az 3-4 katı gelir elde edebilmektedirler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezleri,

Türkiye iş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezleri, Bünyesinde Meslek Danışma

Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN