Muharrem ayı ve seyyidler

Muharrem ayı ve seyyidler

Muharrem ayı Müslümanların kameri senesinin birinci ayıdır. Muhammed aleyhisselamın Mekke’den Medine’ye hicret ettiği sene başlangıç kabul edilir. Yani hicri takvimin başıdır.

Hz. Hüseyin, peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in torunu, dördüncü halife  Hz.Ali ile Hz.Muhammed’in kızıFatıma’nın oğludur.

Oniki İmam’ın üçüncüsü olan Hüseyin bin Ali, İslam Devleti’nin bir Emevi saltanatına dönüşmemesi için mücadele vermiş ve Emeviler tarafından Muharrem ayında şehit edilmiştir.

Babası Ali ve kardeşi Hasan’ın hilafet haklarını gasbeden I. Muaviye’nin, hilafeti, Hasan ile yaptıkları anlaşmaya rağmen, oğlu I. Yezid’e devretmesine karşı çıktı. I. Yezid’in, halifeye yakışmayan bir yaşam sürdüğünü ve İslam Devletini kendi çıkarları için çevireceğini, Muhammed’in getirdiği dinin sadece kendisine yarayan kısımlarını koruyup gerisini hasır altı edeceği düşüncesiyle, I. Yezid’e biat etmedi. Kerbela Savaşı’nda Hicri 61 yılı Muharrem ayının onuncu günü şehit edildi.

10 Muharrem gününü; sevenleri, dünyanın çeşitli yörelerinde yüzlerce yıldır ‘Aşure Günü’ olarak anmakta, yas tutmakta ve çeşitli temsillerle onun acısını taze tutmaktadırlar. Hz.Hüseyin ve onun öldürülüşü, erken dönem İslam tarihinin en acı ve çetrefilli olayı olarak Müslüman toplumların hafızasında yer etmiştir.

İmam Hüseyin (a.s.)’ın altı evladı vardır. Hüseyin (a.s.)’ın oğullarının içinde babalarının şahadetinden sonra sadece Ali b. Hüseyin Zeynel Abidin (a.s.) sağ kaldı ve o hazretten de altı evlat türedi: Muhammet Bakır (a.s.), Abdullah el-Bahir, Zeyd el-Şehit, Ömer el-Eşref, Hüseyin el-Esgar, Ali el-Asgar.

Peygamber efendimizin soyunu torunları Hasan ve Hüseyin devam ettirmiştir. Hz.Hasan soyundan gelenlere “Şerif”, Hz. Hüseyin soyundan gelenlere “Seyyid” denmiştir. Osmanlı imparatorluğu yıllarında seyyid ve şerif soyundan gelenlere saygı duyulmuş, korunmuş ve hatta bazılarına maaş bağlanmıştır.

Yöremizde yaşayan insanlara ait olan şecereleri incelediğimizde seyyid torunlarının yöremizde de yaşadığını görürüz.

Ebu Talib’in oğlu ve müminlerin emiri Hz. Ali Kerremallahü veche.- 598-661

Hz. Ali efendimizin oğlu ve şehitlerin imamı Hz. Hüseyin- 626-680

Hz. Hüseyin’in oğlu ilmi ile amil abid zahid Zeynel Abidin r.a.- 658-713

Zeynel Abidin’in oğlu Seyyid Ömer El Eşref

5.6.7…………..27.28. ve 29. kuşakSeyyit Dur Hasan’ın oğlu Seyyid Selim (Kozan Tamarca’da medfun)

Seyyit Selim’in oğlu Seyyid Veli (Kozan Tamarca’da medfun)  Velet Veli

Seyyit Veli oğlu Seyyid Kırık Mahmut (Tapan Kırıkuşağı Köyü’nde medfun)

Seyyit Kırık Mahmut’un oğlu Seyyid Ali (Tapan Kırıkuşağı Köyü’nde medfun)

Seyyit Ali’nin oğlu Seyyid İncirci Yusuf (Tapan Kızılköy de medfun)

Seyyit İncirci Yusuf’un oğlu Seyyid Veli (Tapan Kızılköy de medfun)

Seyyit Veli’nin oğlu Seyyid Yusuf (Tapan Kızılköy de medfun)

Seyyit Yusuf’un oğlu Seyyid Veli (Tapan Kızılköy de medfun)

Seyyit Veli’nin oğlu Seyyid İsmail, Seyyid Abdullah, Seyyid Abdulhamid, Seyyid Muhammed, Seyyid Mustafa, Seyyid Hasan.

 

Seyyid İsmail ve beş kardeşinin soyunun Zeynel Abidin Hazretlerine dayandığı hususunda aşağıda isimleri zikrolunan şahıslar, Adana  Vali Vekili Kaymakam Eşref huzurunda şahitlik yapmışlardır.

ŞAHİTLİK EDEN ŞAHISLARIN İSİMLERİ

Adana Vilayeti, Kozan Sancağı, Hacın (Saimbeyli) kazasındaki Mantaş Köyü’nde yaşayan Seyyid Hasan’ın oğlu Zülkarn Seyyid Ahmet

Adana Vilayeti, Kozan Sancağı, Hacın (Saimbeyli) kazasındaki Tokmanak Köyü’ndeki Seyyid Muhammed oğlu Yanıç Seyyit Ali.

Adana Vilayeti, Kozan Sancağı, Hacın (Saimbeyli) kazasındaki Kırıkuşağı köyündeki Kahya Seyyid Abdullah oğlu Seyyid Osman Kahya

Adana Vilayeti, Kozan Sancağı, Hacın (Saimbeyli) kazasındaki Kırıkuşağı Köyü’nde yaşayan Seyyid Hüseyin oğlu Hamza oğlu Seyyid Süleyman

Adana Vilayeti, Kozan Sancağı, Hacın (Saimbeyli) kazasındaki Paşalı Köyü’nde yaşayan

Seyyid Muhammed oğlu Seyyid Topal Mustafa.

Adana Vilayeti, Kozan Sancağı, Hacın (Saimbeyli) kazasındaki Paşalı Köyü’nde yaşayan Seyyid Yusuf oğlu Seyyid Yusuf Ahmet

Adana Vilayeti, Kozan Sancağı, Hacın (Saimbeyli) kazasındaki Paşalı Köyü’nde yaşayan Seyyid Muhammed oğlu Seyyid Çöre Durmuş

Adana Vilayeti, Kozan Sancağı, Hacın (Saimbeyli) kazasındaki Paşalı Köyü’nde yaşayan Seyyid Mustafa’nın oğlu Seyyid Paşa oğlu Seyyid İsmail Hoca

Adana Vilayeti, Kozan Sancağı, Hacın (Saimbeyli) kazasındaki Paşalı Köyü’nde yaşayan Seyyid Mustafa Hoca oğlu İlyas Zade Seyyid Ali Hoca

Adana Vilayeti, Kozan Sancağı, Hacın (Saimbeyli) kazasındaki Paşalı Köyü’nde yaşayan Seyyid İbiş oğlu Seyyid Habib

Adana Vilayeti, Kozan Sancağı, Hacın (Saimbeyli) kazasındaki İncirci Köyü’nde yaşayan Seyyid Hüseyin oğlu Yusuf Hoca Zade Seyyid Muhammed

Adana Vilayeti, Kozan Sancağı, Hacın (Saimbeyli) kazasındaki Venk Köyü’nde yaşayan Seyyid Osman oğlu Akfakı zade Seyyid İbrahim

Adana Vilayeti, Kozan Sancağı, Hacın (Saimbeyli) kazasındaki Yanlık Köyü’nde yaşayan Seyyid Osman oğlu Seyyid Vezir İbrahim

Adana Vilayeti, Kozan Sancağı, Hacın (Saimbeyli) kazasındaki Yanlık (Pağnık) Kızılağaç Köyü’nde yaşayan Seyyid İbiş oğlu Seyyid Habib

Adana Vilayeti, Kozan Sancağı, Gediktaş Köyü’nde yaşayan Seyyid Muhammed oğlu Deniz ( Veliz) Zade Seyyid Ali Efendi

Yöremizde yaşayan seyyid torunlarının çoğalarak Kozan Gedikli köyü ile Tapan köyleri arası ve Tapan köyleri ile Saimbeyli Pağnık köyü arasındaki köylerde yaşadıklarını görebiliriz. Bu insanlar mazlum, mütevazi insanlardır.

Sosyal Medyada Paylaşın:
Sonraki Yazı

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın