DOLAR 16,7832 0.34%
EURO 17,4971 -0.28%
ALTIN 974,310,49
BITCOIN 321816-0,93%
Adana
30°

AÇIK

20:47

AKŞAM'A KALAN SÜRE

Musikinin dindeki yeri
51 okunma

Musikinin dindeki yeri

ABONE OL
24 Ocak 2015 11:23
Musikinin dindeki yeri
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Sual: Dinimizde müzik haram mıdır?

CEVAP

Simanın caiz olduğu ve caiz olmadığı yerler vardır. Bazıları,

kitaplardaki sima kelimesini çalgı olarak tercüme ettikleri için

mubah çalgılar da var zannedilmektedir. Aşağıdaki yazıların tamamı

İslam âlimlerinin kitaplarından alınmıştır. Nereden alındığı da

sonunda yazılıdır. Kendimize ait tek cümle yoktur.

Aletsiz, çalgısız nağmeli sese sima denir. Çalgı aleti ile birlikte

olan insan sesine gına [müzik] denir. Gına haramdır. (Dürr-ül

mearif)

Lokman suresinin 6. âyetindeki lehv-el hadis ifadesini âlimler

musiki, çalgı aleti olarak bildirmiştir. İbni Mesud hazretleri yemin

ederek lehv-el hadis’ten kasıt, çalgı aleti ve musiki olduğunu

söylemiştir. (Tefsir-i ibni kesir, Tefsir-i medarik) [İbni Mesud gibi

büyük bir zata inanmayan cahillere ne denir ki?]

(Mevahib-i aliyye) ismindeki tefsirde, lehv-el hadis âyeti şöyle

tefsir ediliyor:

Yalan hikayeler yazarak veya şarkıcı kadınlar tutup herkese ses

nağmeleri dinleterek, Kur’an dinlemelerine engel olmaya çalışanlara

Cehennem ateşini müjdele! (Mevâkib tefsiri)

Bir hadis-i şerifte de buyuruluyor ki:

(Üçü hariç, her lehv bâtıldır.) [Deylemi]

Demek ki lehv, bir oyun, bir eğlence, bir çalgı olduğu için böyle

buyuruluyor.

Müfessirler, İsra suresinin 64. âyetinde şeytana, (Vestefziz… bi

savtike [Sesinle oynat]) demenin çalgı ile oynat demek olduğunu,

bu âyetin, her çeşit çalgıyı haram ettiğini bildirmişlerdir. (Şeyhzade)

Müfessirler Enam suresinin 70. âyetini, (Dinlerini [şarkı ile,

musiki ile] oyun ve eğlence haline sokanlardan uzak dur)

şeklinde tefsir etmişlerdir.

(Şimdi siz bu söze [Kur’âna] mı şaşırıyorsunuz?

Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz ve siz gafletle

oynuyorsunuz.) [Necm 59-61]

Medarik tefsirinde entüm samidün ifadesi, (Kur’an

okunduğunu işittikleri zaman onu dinletmemek için teganniye [şarkı

türkü söyleyerek şamataya] başlarlar, oynarlardı) diye açıklanıyor.

İbni Abbas ve Mücahid hazretleri de bu ifadenin şarkı olduğunu

söylemiştir. (İgaset-ül-Lehfan)

Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:

(Peygamberin emrine uyun, yasak ettiğinden sakının!) [Haşr

7]

(Resule itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur.) [Nisa 80]

(O Peygamber, güzel şeyleri helal, çirkin, pis şeyleri haram

kılar.) [Araf 157]

(O, kendisine vahyedilenden başkasını söylemez.) [Necm 3,

4]

(Aralarındaki anlaşmazlıkta seni hakem tayin edip, verdiğin

hükmü tereddütsüz kabullenmedikçe, iman etmiş olmazlar.)

[Nisa 65]

(Allah ve Resulü, bir işte hüküm verince, artık inanmış

kadın ve erkeğe, o işi kendi isteğine göre, tercih, seçme hakkı

kalmaz.) [Ahzab 36]

(Kur’anı sana insanlara açıklayasın diye indirdik.) [Nahl 44]

Şimdi Resulullah efendimiz, yukarıdaki âyet-i kerimeleri nasıl

açıklamışsa ona bakalım:

(İlk teganni eden şeytandır.) [Taberani]

(Sesini gına ile yükseltene şeytan musallat olur.) [Deylemi]

(Rahmet melekleri, ceres, [çan, zil, çıngırak] bulunan yere

girmez.) [Nesai]

(Rahmet melekleri, köpek ve çan bulunan kafileye

yaklaşmaz.) [Müslim, Ebu Davud, Tirmizi]

(Ceres, şeytanın mizmarıdır.[Müslim, Ebu Davud, Nesai]

[Mizmar çalgıdır]

(Şarkıcı kadını dinlemek, yüzüne bakmak haramdır. Parası

da haramdır. Kimin eti haramdan beslendi ise, ona Cehennem

ateşi layıktır.) [Taberani]

(Cenab-ı Hak, zurna, gırnata, ud, def gibi bütün çalgı

aletlerini, cahiliyet döneminde tapınılan putları kaldırmamı

emretti.) [İ.Ahmed]

(Bir zaman gelecek, ümmetimden bazısı, zinayı, ipek

giymeyi, içki içmeyi, mizmarı [çalgıyı] helal addedecektir.)

[Buhari]

(Musiki, zinaya yol açar.) [Mektubat-ı Rabbani 3/41]

(Musiki, kalbde nifak hasıl eder.) [Beyheki]

(Suyun otu büyüttüğü gibi, şarkı, oyun ve eğlence kalbde

nifakı büyütür. Allah’a yemin ederim ki, suyun otu büyüttüğü

gibi, Kur’an ve zikir de, kalbde imanı büyütür.) [Deylemi]

(Rabbim bana içkiyi, kumarı, darbukayı ve şarkı söyleyen

kadınları haram kıldı.) [İ. Ahmed]

(Resulullah çalgı aletleriyle para kazanmayı yasakladı.)

[Begavi]

(Ümmetimden bazıları, içkilere başka isim vererek içerler.

Şarkıcı kadın ve çalgı aletleriyle eğlenirler. Allahü teâlâ, onları

yerin dibine batırır da domuzlar ve maymunlar kılar.) [İbni Mace]

(Şu beş şey zuhur ederse, ümmetimin helaki hak olur:

Birbiriyle lanetleşme, içki içme, ipekli giyme, çalgılar ve erkeğin

erkekle, kadının kadınla iktifa etmesi.) [Deylemi, Hâkim]

(Ben, mizmarları [çalgıları], putları yok etmek için de

gönderildim.) [İ.Ahmed, Ebu Nuaym, İbni Neccar]

(İblis, yer yüzüne indikten sonra, ya Rabbi bana ev ver dedi.

Hamamlar senin evin. Yemek istedi. Besmelesiz yenen

yemekler senin denildi. Müezzin istedi. Mizmarlar [çalgılar]

müezzinin denildi. Yazıların dövme, hadislerin yalandır.

Resulün [elçin] kâhinler, falcılar, tuzağın da kadınlardır.) [İbni

Ebiddünya, İbni Cerir]

(İblis, benim kitabım nedir dedi. Senin kitabın dövmedir,

içeceğin sarhoşluk veren her içki, sadakatin yalan, müezzinin

mizmarlar [çalgılar], mescitlerin de çarşılardır denildi.) [Taberani]

(İki ses, melundur: Nimete kavuşunca [mizmar]çalgı,

musibete maruz kalınca feryat.) [Bezzar]

(Allahü teâlânın gazabına sebep olan şeyler: Acıkmadan

yemek, uykusu yokken uyumak, tuhaf bir şey olmadan gülmek,

musibette feryat etmek, nimete kavuşunca mizmar [çalgı

çalmak].) [Deylemi]

(Şarkıcı ve çalgıcı kadınlar çoğalınca, içkiler her yerde

içilince, yere batmalar görülecek, gökten taş yağacaktır.)

[Tirmizi, Ebu Davud, İbni Mace, İ.Ahmed]

(Şunlar gelmeden önce salih amel işlemekte acele edin.

Sefihler başa geçmeden, güvenlik kuvvetleri çoğalmadan,

hüküm rüşvetle satılmadan, adam öldürme hafife alınmadan,

akraba ziyareti kesilmeden, Kur’an mizmarlardan okunmadan,

Kur’anı şarkı gibi okuyanlar öne geçmeden.) [Taberani]

(Kur’an mizmarlardan okunduğu zaman ölebilirsen öl.)

[Taberani]

(Kur’anı mizmarlardan [çalgı aletlerinden] okuyanlara Allah

lanet eder.) [Müsamere]

(Şu 15 kötü haslet işlendiği zaman ümmetim belaya maruz

kalır:

1- Ganimete hıyanet edilince

2- Emanetin ganimet sayılınca

3- Zekat cereme kabul edilince

4- Erkek karısına itaat edince

5- Evlat ana babaya isyan edince

6- Kişi, arkadaşına itaat edince

7- Babaya cefa edilince

8- Toplantılarda yüksek sesle konuşulunca

9- En rezil kimse iş başına geçince

10- Şerrinden korkulan kimseye ikram edilince

11- Her yerde içki içilince

12- Erkekler ipek giyinince

13- Şarkıcı kadınlar çoğalınca

14- Çalgı aletleri yayılınca

15- Sonra gelenler, önceki âlimlere lanet edip onları

kötülediği zaman.) [Tirmizi]

(Gözün zinası [harama] bakmak, kulağın zinası [haram

şeyleri] dinlemektir.) [Müslim]

İbni Hibban’ın bildirdiği hadis-i şerifte, Resulullah, develerin

boyunlarındaki ceresleri [çanları] çıkarmıştır. Halbuki çan şehveti

tahrik etmez. Çan bulunan yere rahmet melekleri girmiyor. Artık

çalgıyı, çalgı aletlerini siz düşünün. Şeyh-ul-İslâm Ahmed İbni

Kemal efendi hazretleri Kırk Hadis kitabında buyuruyor ki:

(Mizmarları kırmak ve hınzırları öldürmek için gönderildim)

hadis-i şerifindeki mizmar, bütün çalgı aletleridir. Bu hadis-i şerif,

her çeşit çalgıyı ve domuz eti yemeyi yasak etmektedir.

Hazret-i Ebu Bekir, iki küçük cariyenin tef çalıp şarkı

söylediklerini gördü ve onları azarlayarak “Şeytanın çalgısını mı

çalıyorsunuz?” dedi. (Buhari)

İbni Ömer hazretleri, ihramlı bir toplulukta şarkı söyleyen birine,

“Allah senin ibadetini kabul etmesin” dedi. (İbni Ebid-dünya)

Enes bin Malik hazretleri, “En pis kazanç, şarkı ve çalgı

aletleriyle kazanılandır” dedi. (İbni Ebid-Dünya)

İbni Abbas hazretleri, “Çalgı aletleri haramdır” dedi. (Beyheki)

Âişe validemiz, bir evde şarkı söyleyen birini görünce ona,

“Yazıklar olsun sana. Bu şeytandır, bunu çıkarın dışarı” dedi ve onu

çıkardılar. (Buhari)

Fudayl b. İyad hazretleri, “Müzik ve şarkı, zinanın teşvikçisidir”

dedi. (İbni Ebid-dünya)

Şeyhü’l İslam Ahmed İbn-i Kemal Paşazade, Risale-i Münire’de

buyuruyor ki:

Cevâhir-i Fetâvâ kitabında (Raks [oyun], şarkı ve çalgı

haramdır) diyor. İstihsân kitabında çalgı dinlemenin haram olduğu

bildiriliyor. Hidâye kitabının sahibi, (Şarkı söyleyenin şahitliği kabul

edilmez) diyor. Kurtubi’de şarkı söylemek, ney çalmak ve raks

etmek icma ile haramdır deniyor. Abdülkadir-i Geylani’nin (Raksa

helal diyen kâfir olur) fetvasını gördüm. (Vesiletü’n Necat kitabı)

Şeyh Muhammed Rebhami hazretleri buyuruyor ki:

Saz, tanbur, def, ney ve diğer çalgı aletlerini çalmak, Allahü

teâlânın emrini tutmamak olur. (Riyad-ün-Nasıhin)

İmam-ı Şarani hazretleri buyuruyor ki:

“Hakim-i Tirmizi’nin Nevadiru’l Usul adındaki kitapta rivayet

ettiği hadis-i şerifte Resul-i Ekrem efendimiz, (Her kim şarkı sesine

kulak verirse, onun ruhanileri dinlemesine izin verilmez)

buyurdu. Oradakilerden biri tarafından, (Ya Resulallah, ruhaniler

kimlerdir?) diye soruldu. Resulullah da, (Cennet ehlinin

okuyucularıdır) buyurdu. (Muhtasar-ı Tezkire-i Kurtubi)

İmam-ı Birgivi hazretleri buyuruyor ki:

Saz dinlemekten kulaklarını korumalıdır. (Risale-i Birgivi)

Mezhepsiz İbni Teymiye bile, “Şarkı ve müzik, şeytani duyguları

harekete geçiren en etkili unsurlardan biridir” demiştir. (Mecmu-ul

Fetava)

Şarkı, Kitap ve Sünnetle yasaklanmıştır. (İmam-ı Kurtubi)

Şarkı ve müzik aletlerinin haram olduğu konusunda icma vardır.

(İbni Salâh)

İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:

İmam-ı Ziyaeddin-i Şami, Mültekıt kitabında (Hiçbir âlim,

teganniye mubah demedi) buyurdu.(m. 266)

Kur’an-ı kerimi musiki perdelerine uydurarak okumak haramdır.

(Bezzâziyye)

Çalgı çalmanın haram olduğu, icma ile bildirildi. (Makamat-ı

Mazheriyye)

Çalgı çalarak veya oyun arasında Kur’an okuyan kâfir olur.

(Tergib-üs-salât)

İmam-ı Münavi hazretleri (Nikahı herkese duyurun! Bunun

için de, camide yapın ve def çalın) hadis-i şerifini açıklarken,

(Mescitlerde def çalınmaz. Hadis-i şerif, mescid dışında çalınmasını,

mescitte yalnız nikah yapılmasını emrediyor) diyor. (Hadika)

Camide def çalmak günah olunca, başka çalgının camide

çalınması hiç caiz olmaz. Kadınların düğünlerde def çalması caizdir.

(Redd-ül-muhtar)

Şimdiki tarikatçıların yaptıkları gibi, dönmek, dümbelek, ney,

saz çalmak haramdır. (Tahtavi şerhi)

Teganni ile okuyan bir imamın arkasında kılınan namazın iadesi

gerekir. (Halebi)

Kur’an-ı kerimi, Arap şivesine uygun, tecvid ile ve güzel ses ile

okumalıdır. Ebu Davud’daki hadis-i şerifte, (Kur’anı güzel sesle

okuyun) buyuruldu. Yani “Allah’tan korkarak okuyun” demektir. Bu

da, tecvid ilmine uyarak okumakla olur. Yoksa, harfleri, kelimeleri

değiştirerek, manayı, nazmı bozarak teganni ile okumak haramdır.

(Berika)

Teganni haramdır. (Tıbb-ün-nebevi)

Kur’an-ı kerimi teganni ile okumak ve dinlemek haramdır.

Burhâneddin-i Mergınânî buyurdu ki:

Kur’an-ı kerimi teganni ile okuyan hafıza, ne güzel okudun diyen

kimsenin imanı gider. Tecdîd-i iman gerekir. Kuhistânî de, böyle

yazmaktadır. (Dürr-ül-müntekâ)

İbni Âbidin hazretleri buyuruyor ki:

Eğlence veya para kazanmak için başkalarına şarkı söylemek,

sözbirliği ile haramdır. Çalgı ile raks etmek büyük günahtır.

Sıkıntısını gidermek için kendi kendine şarkı söylemek günah

değildir. Çalgı olarak, yalnız kadınların düğünlerde def çalması

caizdir. (Redd-ül-Muhtar)

Fısk ve içki içilen yerlerde çalgı çalmak ve bunu dinlemek

haramdır. Resulullah çobanın kavalını işitince, parmakları ile

mübarek kulaklarını kapadı ise de, yanında bulunan Abdullah bin

Ömer’e kulaklarını kapamasını emretmedi. Bu da, elde olmadan

duymanın haram olmadığını göstermektedir. Çalgıyı, içki, oyun ve

kadın bulunan yerlerde keyif için çalmak haramdır. Bayramda,

savaşta, hac yolunda, sahurda, düğünlerde ve askerlikte davul

çalmak da caizdir. [Okullarda, millî ve siyasi toplantılarda bando,

mızıka, mehter marşı çalmak caizdir.] (Hadika)

Def, tambur ve her çeşit çalgıyı evinde, dükkânında

bulundurmak, kendisi kullanmasa bile, satmak, hediye etmek, ariyet

veya kiraya vermek günahtır. (Berika)

Sadece mehter marşında çalınan müzik aletlerini satmak caiz

olur.

Tasavvuf müziği diye bir şey yoktur. Müzik, nefsin gıdası, ruhun

zehirdir, kalbi karartır. (Dürr-ül mearif)

İlahileri çalgı ile, ney çalarak okumak bid’attir. Harama helal

diyen ve haramı ibadete karıştıran kâfir olur. (S.Ebediyye)

İmam-ı Gazali hazretleri buyuruyor ki:

Resulullah efendimiz, geldiği bir evde, küçük zenci kızları

[cariyeler] def çalıp şarkı söylüyorlardı. Şarkıyı bırakıp, Resulullahı

övmeye başladılar. Resulullah efendimiz, (Onu bırakın, oyun

arasında beni övmeyin. Beni övmek [mevlid, ilahi] ibadettir.

Eğlence, oyun arasında ibadet caiz değildir) buyurdu. (K.

Saadet)

[Bazıları, bu hadis-i şerife istinaden kadınların şarkı

söylemesinin ve çalgının caiz olduğunu söylüyorlar. Şarkı

söyleyenler cariye idi. Cariyenin avret yeri erkeğinki gibidir. Sesi de

avret değildir. Hür kadınların sesi de avrettir, saçları kolları da

avrettir. (Hadika, Berika)]

Her çeşit çalgı dinlemek haramdır. (Fetava-i Bezzaziyye,

Hadika, Ahlak-ı alaiyye)

Müzik bütün dinlerde büyük günahtır. (Dürr-ül-münteka)

İncilin yasakladığı müziği, sonradan papazlar Hıristiyanlığa

soktu. (Mevahib-i ledünniyye şerhi Zerkani)

Müzik kelimesi, yunanlıların büyük putları olan Zeüs’ün kızları

sayılan Mousa (Müz) denilen 9 heykelin adından hasıl olmaktadır.

Bozuk dinler, kalbleri ve ruhları besleyemediği için, müziğin, her

çeşit çalgı sesinin nefslere hoş gelmesi, nefsleri beslemesi ruhani

tesir sanıldı. Bugünkü batı müziği, kilise müziğinden doğdu. Bugün

yeryüzünü kaplayan bozuk dinlerin hemen hepsinde, müzik, ibadet

halini almıştır. Müzik ile, her çeşit çalgı ile nefsler keyiflenmekte,

şehvani, hayvani arzular kuvvetlenmektedir. Ruhun gıdası olan,

kalbleri temizleyen ve nefsleri ezip, haramlara olan arzularını yok

eden, ilahi ibadetler unutulmaktadır. Müzik, her çeşit çalgı, insanları,

alkolikler ve morfinmanlar gibi gaflet içinde, uyuşuk yaşatmaktadır.

Böylece, nefsleri azdırarak, sonsuz saadetten mahrum kalmasına

sebep olmaktadır. İslam dini, insanları bu felaketten korumak için,

müziği kısımlara ayırmış, zararlı olanlarını haram kılmış, yasak

etmiştir. (S. Ebediyye)

Bayram günü oyun oynamak

Sual: Bayram günü, sahabe çalgı çalıp oynuyorlarmış. Bize

neden caiz değildir?

CEVAP

Çalgı çalmak caiz olmaz. Peygamber efendimiz, Medine’ye

geldiği zaman, Medinelilerin iki eğlence günü olduğunu bildirdiler.

Cahiliyet zamanındaki eğlencelerden bahsettiler. Peygamber

efendimiz buyurdu ki:

(Allah, o iki günü onlardan daha hayırlı iki gün olan kurban

ve Ramazan bayramının günleriyle değiştirdi.) [Buhari]

Hazret-i Âişe anlatır:

Bayram günü iki cariye, kahramanlık şiirlerini def çalarak

terennüm ediyordu. Resulullah yatağına yatıp yüzünü çevirdi, sonra

babam [Hazret-i Ebu Bekir] içeri girdi. (Bu ne hâl, Resulullahın

huzurunda şeytanın düdüğü ve sesi ne arıyor?) diye beni

azarlayınca, Resulullah (Bırak onları, her milletin bir bayramı

vardır, bu da bizim bayramımızdır) buyurdu. Babam başka şeyle

meşgulken, cariyelere işaret ettim, dışarı çıktılar. (Buhari, Müslim)

Yine Âişe validemiz anlatır:

Bayram günü Habeşiler oyun oynarken Resulullah beni çağırdı,

ben de başımı onun omzuna koyup, hevesim gidene kadar

seyrettim. (Buhari, müslim, Nesai)

Oyun oynayanlar, eğlenenler, cariyeler ve Habeşi kölelerdir. Def

çalıp oynamak cariyelere verilmiş bir ruhsattır. Sesleri de avret

değildir. Hür kadınların sesleriyse avrettir. Ancak düğünlerde,

kadınlar arasında def çalabilirler. Cariyeler gibi erkekler arasında

çalamazlar. Cariyelerin bu hareketlerini hür kadınlara da uygulamak,

dinde reforma girer. Habeşi kölelerin oyunları ise, mızrak, kılıç ve

kalkan oyunlarıydı. Bu hadis-i şeriflere dayanarak sahabe çalgı

çalardı demek çok yanlış ve iftira olur.

Bayramlarda çatılmasın kaşımız,

Düşmanlıktan ağrımasın başımız,

Küçük olsun, büyük olsun yaşımız,

Allah için artık gülsün yüzümüz.

Boynuzlu koçları kurban etmeli,

Akrabayı ziyarete gitmeli,

Dargınlıklar, kırgınlıklar bitmeli,

Allah için artık gülsün yüzümüz.

Küskünlük içinde geçmesin hayat,

Öfkeni yen, kibrini kır, çöpe at,

Bak barışmak için, ne güzel fırsat,

Allah için artık gülsün yüzümüz.

Hayırlı söz söylemeli dilimiz,

Müsafeha etsin iki elimiz,

Gülümseyip, açılmalı gülümüz,

Allah için artık gülsün yüzümüz.

Çalgı ile ibadet

Sual: Fıkıh kitaplarında, fısk meclislerinde, çalgı çalınan

yerlerde, tesbih, zikir, çekmek, hatta din kitabı okumanın bid’at ve

haram olduğu, çünkü, Peygamber efendimizin böyle okumaları

yasak ettiği bildiriliyor. Minibüslerde kadın erkek karışık olduğuna

göre fısk meclisi olmuyor mu? Bir de çalgı çalınıyor. Böyle

minibüslerde giderken Kur’an okumak, zikir ve tesbih çekmek haram

değil mi?

CEVAP

Çalgı çalarak zikretmekle, bir yerde çalgı çalınırken zikretmek

ayrıdır. Görmekle bakmak ayrı olduğu gibi dinlemekle duymak da

ayrıdır.

Minibüslerde biz çalgı eşliğinde zikir etmiyoruz. Biz istemeden

kulağımıza geliyor. Herkes gaflette iken, zikir çekmek günah olmaz

aksine çok iyi olur.

Böyle bir durum olmadan çalgı ile zikir çekmek elbette büyük

günahtır. Din kitaplarında deniyor ki:

Musiki ile okunan şeyleri dinlememeli. Cahil tarikatçılar teganni

ile ilahi okuyorlar. Musikiden hasıl olan şehvet lezzetlerine, ibadette

lezzet hasıl olduğunu, feyiz geldiğini sanıyorlar. Böyle sapıklar,

Deccal’ın askeridir. Kur’an-ı kerimi, zikri ve duayı teganni ile

okuyanları dinlememek gerekir. Tatarhaniyye fetva kitabı, bunları

teganni ile okumanın haram olduğunda sözbirliği bulunduğunu

yazmaktadır. (Birgivi vasiyetnamesi şerhi)

Kilisede org çalarak İncillerden parçalar okunduğu gibi, Kur’an-ı

kerimi çalgı çalarak okumak küfürdür. (S. Ebediyye)

Günah işlenen yerde

Sual: S. Ebediyye’de, (Çalgıyla zikretmek, fısk meclislerinde

tesbih çekmek günahtır) deniyor. Radyo dinlerken, TV

seyrederken veya müzik çalınan yerde tesbih çekmek de günah

mıdır? Ben evde hep TV izliyorum. Eğer TV izlerken tesbih

çekemezsem, başka hiç boş zamanım olmuyor. TV’yi

bırakamayacağıma göre ne yapmam gerekir?

CEVAP

Müzik eşliğinde zikir, tesbih caiz olmaz. Çalgının ritmine

uydurarak salevat vesaire söylemek caiz olmaz. Kumarhaneye gidip

kumar oynarken tesbih çekilmez. Meyhaneye gidip orada biraz

tesbih çekeyim denmez. Ama bir iş için kumarhaneye, meyhaneye

veya müzik çalınan yere gidilmişse, orada zikretmekte mahzur

yoktur, hatta çok iyi olur. Bindiğimiz dolmuşta, girdiğimiz mağaza ve

lokantalarda çalgı çalınırken, zikretmekte mahzur yoktur. Bir hadis-i

şerifte, (Gafiller arasında Allahü teâlâyı anan, kuru ağaçlar

arasındaki yeşil ağaç gibidir) buyuruluyor. TV’de de, günah

olmayan bir şey izlerken tesbih çekmenin mahzuru olmaz.

Ney çalgısı

Sual: Dini içerikli yayınlarda, şiirlerde, fon müziği olarak hep

ney kullanılıyor. Neyin diğer çalgılardan farkı nedir?

CEVAP

Hiçbir farkı yoktur. Ney de diğer çalgılar gibidir. Çalgı ve diğer

günahları ibadete karıştırmak daha büyük günah olur. Tasavvuf

müziğinin dinde yeri yoktur.

Tabiinin büyüklerinden Hazret-i Nafi anlatır:

Sahabeden Abdullah bin Ömer’le beraber gidiyorduk. Ney sesi

işittik. Kulaklarını parmaklarıyla kapadı. Oradan hızla uzaklaştık.

(Ney sesi daha işitiliyor mu?) dedi. (Hayır, işitilmiyor) dedim.

Parmaklarını kulaklarından ayırdı. (Resulullah da böyle yapmıştı)

dedi. Ben o zaman çocuktum. (Eşiat-ül-lemeat)

Çocuğa günah olmayacağı için, ona da kulaklarını kapat

dememiştir. Yoksa Abdullah bin Ömer takvası sebebiyle kulaklarını

kapattı demek doğru değildir. Nafi, böyle yanlış anlaşılmaması için,

çocuk olduğunu özellikle bildirdi. (Eşiat-ül-lemeat)


    Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.


    HIZLI YORUM YAP

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.