KozanBilgi.Net 15 Yaşında... SİZLERLE BİRLİKTE NİCE 15 YILLARA...

Nostradamus Bin Yıl Ötesi

Nostradamus Bin Yıl Ötesi

KİTABIN ADI Nostradamus Bin Yıl Ötesi
KİTABIN YAZARI Peter LORİE / Belkıs ÇORAKÇI
YAYINEVİ VE ADRESİ Doğan Yayıncılık A.Ş.Güneşli / İSTANBUL
BASIM TARİHİ 1999
KİTABIN YAYIM MAKSADI Ticari

KİTABIN ÖZETİ :

Nostradamus 16.yy’da yaşamış bir kahindir. Kendisi aynı zamanda tıp doktorudur. Çağının en büyük belası olan vebaya karşı o zamanın şartları altında büyük başarı göstermiştir. Nostradamus kehanetlerini yaparken sadece geleceği görebilme yeteneğinden değil daha bilimsel yöntemlerden yararlanmıştır. Bunlar da çağının en kabul gören yöntemleri olan astroloji ve simyadır.

Nostradamus evrende meydana gelen her olayın aslında aynı olaylar olduğuna inanır. Sadece büyüklükleri farklıdır der. Evrendeki gezegenler, yıldızlar yer değiştirirken insanlarda da bunlara paralel değişiklikler meydana gelmektedir. Zaten yaptığı kehanetlerle bu düşüncesini ve astrolojinin bir gerçek olduğunu kabul ettirmiştir.

Simya ise demir, bakır madenlerini çeşitli aşamalardan geçirdikten sonra altın olacağına inanılan bir yöntemdir. Bu yöntemin ilk bakışta konuyla hiç ilgisi olmadığı ve gerçek dışı bir yöntem olduğu düşünülebilir. Ama simyacılık yaparken altına dönüştürülen madenler değil, ruhlardır. Çünkü simyacılık çok uzun süren bir deneydir. (Zaten gerçekte kimse sonuca ulaşamamıştır.) Hatta bir ömür boyu sürebilir. Simyacı madeni ateşte her ısıtışında yeni şeyler öğrenmektedir. Aynı zamanda simyacılığın aşamaları, hayatın aşamaları ile paralel gider. Aynı astrolojideki gibi. Simyacı amacına ulaşmamış gibi görünse de, aslında amaca ulaşmış, bilge bir insan olmuştur.

Nostradamus bunların yanı sıra geleceği görebilme yeteneği olan bir insandır. “Yüzyıllar” isminde 16 ciltlik bir kehanet kitabı vardır. Kehanetlerini şiirsel bir metinde ve bulmaca gibi yazmıştır. Kitabına da bunları zaman sırasına göre değil, karmakarışık yerleştirmiştir. Çağında büyük ilgi görmüş zamanın Fransa Kraliçesi Cathrine De Medici’nin kahinliğini yapmıştır. Kral Henry’nin ölümünü görüp haber vermesiyle yerini daha da sağlamlaştırmıştır. Kendi ailesi vebaya yakalanıp ölmüştür. Onları kurtaramaması doktorluk unvanını zedelemiş ve çok yıkılmıştır. Bunun üzerine İtalya ‘ya doğru göç edip “Yüzyıllar”’ı yazmıştır. Yaşadığı zamanda Avrupa sefalet ve veba yetmiyormuş gibi bir de kilisenin engizisyonuyla uğraşmaktadır. O yüzden Nostradamus Hıristiyanlığa karşı cephe almış özgürlükçü bir insandır. Engizisyon onu çok sıkı takibe almış, cadılık faaliyetini kanıtlayan bir şey elde edememiştir.

Kehanetleri günümüzde bir çok yorumcu tarafından değişik şekillerde yorumlanmıştır. Bu kitapta onun kehanetlerinin en doğru yorumu yapılmıştır. Nostradamus’un kitaptaki kehanetlerinin özeti şöyledir.

USTANIN VİZYONU

Yaşamış olduğumuz çağların da astrolojik dönemleri vardır. Nostradamus’un yaşadığı astrolojik çağ (yani ortaçağ) balıkdır. Nostradamus bunun 1900’lü yıllarda Kova’ya doğru kayacağını saptamıştır. 20. Yüzyılda Balık-Kova evliliği ardından da Kova çağına geçiş. Peki bu ne demek? Ortaçağ bilindiği gibi koyu, bağnaz, sıkı bir inanç çağıdır. Bunun sonucu olarak birçok insan savaşmış, ölmüş ve mutsuz hayatlar geçirmek zorunda kalmıştır. İşte bunlar Balığın özelliklerinin getirisidir. Kova çağında ise insanlar işbirlikçi, özgürlükçü bir tavır sergileyecektir. Ve dünyada bin yıl sürecek huzurlu, mutlu savaşsız bir altın çağ yaşanacaktır. Ama önce her geçiş döneminde olduğu gibi kaos yaşanacaktır. Nostradamus’a göre bu da 20. Yüzyılı işaret etmektedir. Zaten 20. yy.a “Savaşlar Yüzyılı” denebilir. Nostradamus’un beklenen kehanetlerinden biri de 2000 yılındaki kıyametdir. Ama bu yorumların yanlışlığından kaynaklanmaktadır. Ortaçağda yaşayan bir insana 1.Dünya, 2.Dünya, Vietnam, Körfez, İran-Irak ve bunun gibi savaşları gösterdiğinizde bunu tanımlarken kıyamet diye tanımlar. Onun bahsettiği kıyamet 2000 yılında meydana gelecek kıyamet değil, şu an yaşadığımız dünyadaki kıyamet gibi anlar. Bu da Balıktan Kova’ya geçerken meydana gelen koasun sunucudur. Çünkü herkes ve her şey içindeki son zehrini akıtmaktadır. Bunlar temizlendikten sonra altın çağa girilecektir. Ama Balık çağındaki bilinmeyene saygı yerini, Kovadaki “görmediğine ve bilimsel açıklaması olmayana inanma” anlayışına bırakacaktır. Nostradamus aynı zamanda insanın güncel hayatındaki değişiklikleri de görmüştür. Özetle kadın-erkek ilişkileri, sosyal yaşam vb. konularında büyük değişiklikler olacaktır.

YENİ DÜNYALAR

Bu bölümde Nostradamus’un kehanetlerindeki dünyanın siyasi aşamaları anlatılmaktadır. Fransız İhtilali, dünya savaşları, Amerika-Irak, Amerika-Rusya, Yugoslavya’nın durumu, Çin’in durumu ve komünizmin kaderini nasıl kehanetleriyle bildiğini ve bundan sonraki altın çağın siyasi durumunun ne olacağı bu bölümde açıklanmaktadır. Nostradamus Altın Çağ ‘da siyasetin, Kova’nın getirisi olan işbirlikçi tutumu sergileyeceğini bilmiştir. Kitabın yazarı da bunu şu anki Avrupa Topluluğu, Birleşmiş Milletler, NATO gibi örgütlerin ışığı altında incelemektedir ve Nostradamus’un globalleşen dünyasından bahsetmektedir.

AMERİKA’NIN İÇİNDE

Çağımızı etkileyen bu büyük ülkeyi Nostradamus’un görmesi çok doğaldır. Bu bölümde Amerika’nın geleceği incelenmiş ve dünyadaki getirileri ve götürülerinin nasıl olduğu Nostradamus’un kehanetlerine bakılarak açıklanmıştır. Buna göre özetle Amerika’nın dünyanın Jandarması konumunun getirdiği sorumluluktan bahsedilmiştir. Aynı zamanda Nostradamus Amerika’nın sosyal hastalığından, yani AIDS ve sosyal çöküntüden etkilenmiş ve bu konudaki kehanetleri insanoğlunun bir zaman dünya üzerinde soyu tükeneceğine dair yorumlanmıştır. Bu da kaosun meydana getirdiği bir olaydır. (Balıktan Kova’ya geçişin kaosu). Bunun yanında dünya, doğa, insanlar bu dönemde bütün zehrini akıtarak temizlenecektir ve Altın çağ başlayacaktır.

AVRUPALILAR

Nasıl bir canlı doğduğunda, ona göre burcu ve gezegenlerin hareketlerine göre geleceği belli oluyorsa, ülkelerin de kuruluş tarihine göre izleyeceği yol bellidir. Avrupa’nın acılarını çekmiş bir insan olan Nostradamus’un kehanetleri de en çok bu kıtanın ülkeleri üzerine olmuştur. Bu bölümde de İtalya, Fransa, Almanya, İspanya gibi ülkelerin Nostradamus’un kehanetlerine göre ve doğuş zamanlarına göre geçeceği aşamalar ele alınmıştır. İtalya’da Katolikliğin yıkılışı, İsviçre’nin tarafsızlığını kaybedişi, Almanya’nın doğudan gelen dinin etkisinde kalışı, Fransa’nın AT’na uyum sağlayamaması gibi konulara dikkat çekilmiştir.

TANRININ DEĞİŞİMİ

İnsanoğlunun 3000 yılda yaptığı 5000 savaşın %90’ı din yüzünden olmuştur. Bu yüzden artık korkutan, baskıcı bir tanrı yerine kendi kendini sorgulayabilen mantıklı bir tanrı düşüncesi kabul görmeye başlamıştır. Nostradamus kehanetlerinde örgütlenmiş dinlerin 21 yy’da büyük vurgun yiyeceğini yerine doğudan gelen felsefi dinlerin geçeceğini görmüştür. Bunun yorumu, ne zaman ve ne olabileceği bu bölümde belirtilmiştir.

DÜNYA ANA VE KÜRESEL DEĞİŞİM

Bu bölümde Nostradamus’un dünya yüzeyindeki yaşanabilecek değişiklikler hakkındaki kehanetleri incelenmiştir. Hem yaşanan örnekler hem de yaşanabilecek olasılıklar incelenecektir. Tabii afetlerin şekli ve zamanı hakkında yorumlar yapılmıştır.

AŞK KONULARI

Bu bölümde özellikle kadın-erkek ilişkileri ve evlilik müessesinin geleceği üzerinde durulmuştur. Nostradamus’un kehanetlerine göre feminist hareketler 20.yy’da başlayacak kaos döneminde o da her şey gibi en acılı halini alıp 21.yy.’da kendini Kova’nın işbirlikçi ruhuna bırakacak yani 21.yy’da cinsel ilişkilerdeki kıskançlıklar ve acılar yoğunluğunu kaybedecektir. Evlilik müessesi doyum getirmeyen uzun süreci yüzünden önemini yitirecek. Bu bölümde özellikle Prenses Diana ve Prens Charles arasındaki ilişki ele alınmıştır.

EĞLENCE VE FENOMENLER

Nostradamusun sadece felaketler, siyaset, savaş gibi konular hakkında değil dünya üzerindeki hayatta sivrilmiş her şey hakkında kehanet yaptığını söylemek daha doğru olur. Bu bölümde kahinin diğer yandan ilgilendiği insanlığın hafif, daha bireysel yönleriyle ilgili kehanetleri ele alınmıştır.

Son söz olarak Nostradamus’un kehanetleri günümüzde insanların göz ardı edemeyeceği kadar gerçek halini almıştır. Bunu gerek geçmişteki kehanetlerinin gerçekleşmesinden, gerek dünyanın gidiş çizgisinin kehanetlere ne kadar uyduğundan çıkartabiliriz. Bunları düşünürken bu kehanetleri bir ortaçağ insanının yaptığını akıldan çıkartmamak gerekir.

Bu kitapta da onun kehanetlerinin en doğru yorumları ve araştırmaları yapılmıştır. Kitabın giriş cümlesi şöyledir:

Kehanet denilen şey en iyi ihtimalle bile şansa bağlı bir şeydir.

“NOSTRADAMUS”

Sosyal Medyada Paylaşın:
Önceki Yazı
Sonraki Yazı

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın