Onda birini yapan kurtulur

Onda birini yapan kurtulur

Sual: (Dinin onda birini yapan kurtulur) anlamında bir hadis

varmış. Yani on farzdan birini yapan ve on haramdan birinden kaçan

kurtulacak mıdır?

CEVAP

O hadis-i şerifin meali şöyledir:

(Ey eshabım, siz öyle bir zamandasınız ki, dinin emir ve

yasaklarının onda birine uymazsanız helak olur, Cehenneme

gidersiniz. Öyle bir zaman gelecek ki, emir ve yasaklarının onda

birine uyabilen, Cehennemden kurtulur.) [Tirmizi, Taberani]

Bir başka hadis-i şerif meali de şöyledir:

(Siz öyle bir zamandasınız ki, âlimleri çok, hatipleri azdır.

Bugün bildiğinin onda birini terk eden helak olur. Bir zaman

gelecek ki, bilenler az konuşanlar çok olacaktır. O zamanda,

dinin emir ve yasaklarının onda birine uyan kurtulacaktır.) [İ.

Ahmed]

İmam-ı Türpüşti diyor ki:

Bu hadis-i şerif, emir olunanların hepsi için değildir; çünkü dinin

aslında bildirildiği gibi öyle emirler vardır ki, müminlerden hiçbir fert

onu terk edemez. Onu ihmal etmek için özür makbul olmaz. O

farzlar muaf olamaz. Bu hadis-i şerif emr-i maruf ve nehy-i münker

içindir. Yani, siz öyle bir zamandasınız ki, emr-i maruf ve nehy-i

münkerden birini terk etseniz helak olursunuz; çünkü din

kuvvetlenmiş, hak meydana çıkmıştır. Dinin yardımcıları çoktur.

Hiçbiriniz mazur olmaz. Gevşeklik özür olmaz. Fakat, fitne fesat

zamanında, hak gizli olur. O zaman böyle değildir.

Müslümanların kimsesiz kaldığı bir zamanda İslamiyet için,

azıcık yardım etmek, binlerce altın vermiş gibi sevap olur. Hele

dinsizlerin, Müslümanlarla alay edenlerin çoğaldığı, Müslüman

evlatlarını dinden çıkaran propagandaların yayıldığı zamanda

yapılan az bir ibadete, kat kat çok sevap verilir.

Büyük bir âlimin açıklaması da şöyledir:

Bu hadis-i şeriften maksat, imanı kurtarabilmektir. İmanı

kurtarabilmek yani imanla ölmek için de iki şey lazımdır:

1- Doğru imana yani Ehl-i sünnet itikadına sahip olmak.

2- Salih amellere sarılmak. İman, muma benzer, ibadetler mum

etrafındaki fener gibidir. Mum ile birlikte fener de, İslamiyet’tir.

Olmazsa fener, mum çabuk söner. İmansız İslam olmaz, İslam

olmayınca, iman da yoktur. Bunun için Kur’an-ı kerimde, (İman edip

salih amel işleyenler) ifadesi geçmektedir. Demek ki imanı

muhafaza edebilmek için, salih ibadetlere sarılmak şarttır. Salih

ibadetlere sarılabilmek için de fıkhı iyi bilmek şarttır. Çünkü

bilmeden yapılan ibadet boşa gider.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Her şeyin dayandığı bir direk vardır. Dinin temel direği,

fıkıh bilgisidir.) [Beyheki]

(Allah, iyilik etmek istediği kulunu fakih yapar.) [Buhari]

(Allah indinde en üstün kimse fakihtir.) [M.Zühdiyye] (Fakih =

fıkhı bilen)

(İbadetlerin en kıymetlisi fıkhı öğrenmek ve öğretmektir.)

[İbni Abdilberr]

(Âlimlerin en hayırlısı fıkıh âlimleridir.) [İ.Maverdi]

(Fıkhı bilmeden ibadet etmek, gece karanlıkta bina yapıp,

gündüz yıkmak gibidir.) [Deylemi]

(Az fıkıh bilmek çok ibadetten iyidir. İhlâsla ibadet edene

fıkhı öğrenmek nasip olur.) [Taberani]

Fıkıh bilmeden Allah’ın varlığını ispata çalışmakla iman

kurtarılmaz. Küfre düşürücü söz ve hareketleri bilmeyen her zaman

küfre düşer. Mesela Allah düşünür demek veya İslamiyet bir

düşünce sistemidir demek, ilahi şuur demek küfürdür. Allahü teâlâ,

(İman edip salih amel işleyenler hariç herkes zarardadır)

buyurdu. (Asr suresi)

Kâmil iman sahibi olmak için

İmanın yenilenmesi, parlaması, yani kâmil imana sahip olmak

için yapılacak işler vardır. Bu husustaki hadis-i şeriflerden birkaçı

şöyle:

(Kimde şu 3 şey bulunursa, imanı kâmil hâle gelir: Allah

rızası için yaptığı işlerde kınanmaktan korkmaz, riyadan kaçınır,

biri dünyaya, diğeri ahirete ait iki işle karşılaştığı zaman, ahiret

için olan işi, dünyalığa tercih eder.) [Deylemi]

(İmanın efdali Allah için sevmek, Allah için buğzetmek,

diliyle de Allah’ı anmak, kendisine hoş geleni, başkasına da

hoş görmek, istemediği bir şeyi başkası için de istememek,

hayır konuşmak veya susmaktır.) [Taberani]

(Şartlarına riayet ederek namaz kılan imanlıdır.) [İ.Neccar]

(İmanın tadını bulmak isteyen, sevdiği kişiyi yalnız Allah

için sevsin!) [Beyheki]

Sosyal Medyada Paylaşın:
Önceki Yazı
Sonraki Yazı

BİRDE BUNLARA BAKIN