Özdiş’ten Muhtarlar İçin Kanun Teklifi

Özdiş’ten Muhtarlar İçin Kanun Teklifi

Demokrasinin birinci basamağı muhtarların özlük ve sosyal haklarının iyileştirilmesi için CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş TBMM’ye kanun teklifi sundu. Türkiye genelinde 31 bin 963 mahalle ve 18 bin 229 köy olmak üzere 50 bin 192 muhtarın görev yaptığını kaydeden Özdiş, muhtarların 21. yüzyıla yakışır hizmet edebilmeleri için mutlaka sosyal, ekonomik ve özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini savundu.

ANKARA / Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, Türkiye genelindeki toplam 50 bin 192 muhtarın sosyal, ekonomik ve özlük haklarının iyileştirilmesi için kanun teklifi verdi.

4541 Sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun ile 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifini TBMM’ye sunan CHP Milletvekili Özdiş, köy ve mahalle muhtarlığının, devletin vatandaşa en yakın en uç birimini temsil ettiğini kaydederek şunları söyledi:

YEREL YÖNETİMLERİN TEMELİ

“Köy ve mahalle muhtarları yerel yönetimlerin temelidir. Demokratik sistem içerisinde seçimle işbaşına gelen muhtarlarımız kamu adına vatandaşın sorunlarıyla doğrudan muhatap konumundadır. Bulundukları pozisyon itibariyle kamu görevi yürütmekte olan muhtarlar ne var ki hak ettikleri maaş, ödenek ve özlük haklarından yararlanamamaktadır.

Türkiye genelinde 31 bin 963 mahalle ve 18 bin 229 köy olmak üzere 50 bin 192 muhtar görev yapmaktadır. Başta köy muhtarlıkları olmak üzere birçok muhtarımız ekonomik açıdan sıkıntı yaşamakta, muhtarlık binaları çağın çok gerisinde kalmaktadır. Gerekli teknolojik altyapının olması bir yana derme çatma binalarda vatandaşa hizmet veren muhtarlarımız yine de işlerini özveri ile yapmakta, devletin vatandaşa dokunan sıcak eli olmaya devam etmektedir. Muhtarlarımızın 21. Yüzyıla yakışır bir biçimde hizmet edebilmeleri için sosyal, ekonomik ve özlük haklarının iyileştirilmesinin gerekliliği açıktır.
Yapılacak olan bu kanun düzenlemesi ile muhtarlarımız hak ettikleri sosyal, ekonomik ve özlük haklarına sahip olabilecek, bu sayede vatandaşlarımız daha hızlı ve rahat hizmet alabileceklerdir.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Kaymakam Gürçam’dan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

KANUN TEKLİFİ MADDELERİ VE GEREKÇELERİ

Madde 1 – 4541 sayılı kanuna ek konulacak bu madde ile muhtarların bulundukları ilçelerin belediye meclislerinde kendi bölgeleri ile ilgili bir karar alınırken fikirlerinin alınmaları sağlanmaktadır.

Madde 2- 5779 sayılı kanuna ek konulacak bu madde ile muhtarların tüm giderlerinin karşılanması, gelir ve ödeneklerinin artması için bağlı bulundukları belediyelerin emlak vergilerinden belirli oranda ve köy- mahalle nüfusuyla orantılı olacak bir biçimde pay almaları sağlanmaktadır.

Madde 3- Yürürlük maddesidir.

Madde 4 – Yürütme maddesidir.

4541 SAYILI ŞEHİR VE KASABALARDA MAHALLE MUHTAR VE İHTİYAR HEYETLERİ TEŞKİLİNE DAİR KANUN ile 5779 SAYILI İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUNA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 10/4/1944 tarihli ve 4541 Sayılı Şehir Ve Kasabalarda Mahalle Muhtar Ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Ek Madde 1 – (1) Köy, şehir ve kasaba muhtarlıkları, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğine sahiptirler.
(2) Şehir ve kasaba muhtarları, bağlı bulunduğu ilçe ve büyükşehir belediye meclislerinin, köy muhtarları ise il genel meclisinin, oy hakkı olmaksızın doğal üyeleridir. Mahalle veya köyleri ilgilendiren karar alırken belediye meclisleri ile il genel meclisleri, ilgili muhtarların görüşünü almak zorundadır

MADDE 2- 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Anavarza'nın ünlü Şairi Aşık Kul Gürbüz (Gürbüz Ali Güvenç)'i ziyaret ettik

Ek Madde 1 – (1)Köy, şehir ve kasaba muhtarlıklarına, genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılacak binde beşi oranında pay verilir. Bu pay, Maliye Bakanlığı tarafından aylık olarak hesap edilmek suretiyle her ayın onuncu gününe kadar İller Bankasına gönderilir. İller Bankasına gönderilen paylar nüfus esasına göre muhtarlıklar adına tahakkuk ettirilir.

(2) Şehir ve kasaba muhtarlıklarına, belediyelere ödenen, emlak ve çöp vergisi tahsilatından %1 oranında pay verilir.

(2) Muhtarlıklar yukarıdaki fıkralardaki ödeneği; kamu binalarının küçük onarım ve tefriş, eğitim kursları, hemşerilik bilincini geliştirmeye yönelik sosyal faaliyetlerin, köy içi yolların yapılması, aydınlatma, muhtarlık bürolarının tefriş giderlerinin karşılanması amacıyla kullanırlar. Muhtarlıklar bu faaliyetleri, bağlı oldukları belediye veya il özel idaresi ile koordinasyon içinde yürütürler.

MADDE 3- Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın