Resulullahın hakkı için

Resulullahın hakkı için

Sual: Peygamber efendimiz veya falanca evliya hürmetine diye

dua edilir mi?

CEVAP

Allahü teâlâ, bazı kullarına, kendinde hak ihsan ettiğini Kur’an-ı

kerimde bildirdi. (Müminlere yardım etmek, üzerimize hak oldu)

buyurdu. (Rum 47) [Hadika]

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Ya Rabbi, senden isteyip de, verdiğin zatların hatırı için,

istiyorum.) [İ.Mace]

Ölü veya diri olan bir velinin veya bir nebinin ismini söyleyerek,

onun hürmeti için dilekte bulunmak caizdir. (Bezzâziyye)

Allahü teâlânın Peygamberlerini ve salih kullarını vesile ederek

dua edilir. (Hısn-ül-hasin)

Peygamberin hakkı için demek, Onun peygamberliği haktır; bir

velinin hakkı için demek de onun evliyalığı haktır demek olur.

Peygamber efendimiz de bu niyet ile, (Peygamberin Muhammed

hakkı için) demiş ve harplerde Allahü teâlâdan, Muhacirlerin

fukarası hakkı için yardım dilemiştir. İslam âlimlerinden, (Senden

istedikleri zaman verdiğin kimseler hakkı için) ve (İmam-ı Gazalinin

hakkı için) gibi dualar yapanlar ve kitaplarına yazanlar çok olmuştur.

(Berika)

Hısn-ül-hasin kitabı böyle dualarla doludur.

Ruh-ul-beyan tefsirinde, Maide suresinin 18.âyetinde diyor ki:

Hazret-i Ömer’in haber verdiği hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Âdem aleyhisselam dua edip dedi ki:

– Ya Rabbi! Muhammed aleyhisselam hakkı için beni affet!

Allahü teâlâ da ona sordu:

– Ya Âdem, Onu daha yaratmadım, Onu nereden biliyorsun?

– Ya Rabbi! Beni yaratınca, başımı kaldırdım. Arşın eteklerinde,

La ilahe illallah Muhammedün resulullah yazılmış olduğunu gördüm.

Sen isminin yanına, en çok sevdiğinin ismini yazarsın. Bunu

düşünerek Onu çok sevdiğini anladım.

– Ey Âdem, doğru söyledin. Mahluklarımın içinde, en çok

sevdiğim Odur. Onun için, seni affeyledim. Muhammed

olmasaydı, seni yaratmazdım.) [Beyheki]

Sual: Delail-i Hayrat okumanın şirk olduğu söyleniyor. Doğru

mu?

CEVAP

Bu kitabı, Ehl-i sünnet âlimlerinden, olgun veli, ariflerin önderi,

1465 senesinde şehid edilen Muhammed bin Süleyman Cezuli

Şazili hazretleri yazmıştır. Delail-i şerif, bir salevat, bir dua kitabıdır.

Hadis-i şeriflerde bildirilen ve Eshab-ı kiramın okudukları salevat

dualarıdır. Salevat okumanın önemi ve faydaları anlatılmaktadır.

Resulullaha salât ve selam okumayı Kur’an-ı kerim emrediyor.

(Ahzab 56)

Bu dua kitabına okunmaz diyen kimse, Kur’an-ı kerimin bu

emrine karşı gelmektedir. Âyet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde

bildirilen duaları değiştirmeden okumak gerekir. Âyet-i kerimede ve

hadis-i şeriflerde bildirilmemiş olan dualar namaz dışında okunabilir.

Dinimiz bunu yasak etmemiştir. Allahü teâlânın ve Resulünün yasak

etmediği şeye yasak diyenin ve hele şirk diyenin kendisi kâfir

olabilir. Resulullahı çok övmek, Allahü teâlânın, sevgili

Peygamberine verdiği üstünlükleri saymak ve Ondan şefaat

istemek, büyük ibadettir.

Hazret-i Ebu Bekri vasıta etmek

Sual: Hazret-i Ebu Bekri aracı ederek yapılan dua kabul

oluyormuş. Böyle bir şey olabilir mi? Bu şirk değil mi?

CEVAP

Sadece Hazret-i Ebu Bekri değil, Eshab-ı kiramdan herhangi

birini veya herhangi bir evliya zatı vasıta kılarak yapılan dualar

kabule şayandır. Böyle bir dua gayet uygundur. Şirkle bir alakası

yok. (Bezzaziyye) isimli fetva kitabında, (Ölü veya diri, Peygamber

ve Evliya hürmeti için dua etmek caizdir) buyuruluyor.

Peygamber efendimiz (Allahümme inni es’elüke

bihakkıssailine aleyke = Ya Rabbi, senden isteyip de, verdiğin

kimselerin hatırı için, senden istiyorum diye dua ediniz)

buyururdu. (İbni Mace)

Maddi veya manevi bir isteği olan kimse, gece, gusledip veya

abdest alıp, iki rekat namaz kılsa, her rekatında bir Fatiha ve üç

İhlas okusa, selamdan sonra secdeye gidip, (Ya Rabbi, benim

isteğimi Ebu Bekr-i Sıddık hürmetine yerine getir) diye dua etse;

Allahü teâlâ, isteğini verir. (Menakıb-ı ciharı yari Güzin)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın