Selamlaşmak

Selamlaşmak

Selamlaşmak, islamiyetin ehemmiyetle üzerinde durduğu içtimai meselelerden biridir.
Kelime olarak; ayıplardan, afetten salim oluş, selamet, emniyet, sulh, bütün korkulardan, felaketlerden emin olma ve bu manalar çerçevesinde Allahın rızasına erişmek için müminlerin birbirlerine yaptığı dua gibi manalara gelir.

İslam alimleri “Size bir selam verildiği zaman ondan daha iyisiyle selam verin ve ya aynıyla mukabele edin.” (Nisa 86) ayetine dayanarak selam vermenin sünnet almanın ise farz olduğunu belirtirler. (Kütüb-i Sitte, c.10  s.170)

Yabancı bir eve girildiğinde selam verilmesi gerektiği gibi kendi evimize girerken de selam verilmesi gerektiğini, “Evlere girdiğinizde sizden olan mübarek ve hoş selamla kendinizi selamlayın” (Nur, 61) ayetinde belirtilmektedir.

Bir başka hadiste de “Ey insanlar, selamı yayın, yemek yedirin, akrabaya ilgi gösterin, herkes uykuda iken namaz kılın, selametle cennete girin.” (Kütüb-i Sitte c.10 s.171)

Bir başka hadiste de Resulullah (asm) ”Biriniz bir meclise gelince selam versin. Kalkmak isteyince de selam versin. Birinci selam sonuncudan evla değildir (ikisi de aynı ölçüde ehemmiyetlidir.)” buyurmuştur. (Tirmizi 15-2707)

İbnu Dakik (ra), selam Allah’ın isimlerinden bir isimdir, tahiyye ve selamet manalarına gelir. Bazen sırf tahiyye manasına gelir, bazen sırf selamet manasına gelir, bazen de her iki manayı alacak şekilde gelir. Şu ayette olduğu gibi; “size selam verene mü’min değilsin demeyin.” (Nisa, 94) Burada selam hem tahiyye hem de selamete muhtemeldir.

Selam veren kimse, selam verdiği kimseye ‘sen benden selamettesin, benden sana bir zarar dokunmayacaktır’ manasını kastetmektedir. Kişi selam vermekle karşı tarafa bir güven verir. Karşılaşanların birbirlerinden duyacak korkuyu izale etmesi manasına gelir.

Selam, aynı zamanda sulh ve selamet için yapılan bir duadır.

Ayrıca, selamla karşıdaki kimsenin sevgisini kazanmak düşünülür. Ya da onda görülen istenmeyen bir durumu düzeltmesi için verilir.

Sonuç olarak; islamiyetin bir emri olarak selam alıp vermekteyiz. Yukarıda da belirtildiği gibi, insanların birbirlerine olan güvenlerini sağlamak, korkuları, tehlikeleri izale etmek ve kişiler arasında muhabbeti tesis etmek için emredilen bir fiildir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN