DOLAR 8,85631.03%
EURO 10,38470.68%
ALTIN 498,881,64
BITCOIN 372662-3,31%
Adana
25°

AÇIK

02:00

YATSI'YA KALAN SÜRE

Silo ve Silaj Yapımı

Silo ve Silaj Yapımı

ABONE OL
03 Eylül 2021 20:13
Silo ve Silaj Yapımı
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Hayvan yetiştiriciliği için önemli olan ve son yıllarda oldukça yaygınlaşan slaj ile hayvan besiciliği hakkında bilimsel bir çalışma olan Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Yayın Dairesi tarafından hazırlanan e-kitabı burada yayınlama ihtiyacı hissettim.Çiftçilerimiz,slaj yapımında kendi geleneksel yöntemlerinin dışında,daha fazla verimsağlamak için ve hayvansal zehirlenmelerinin önüne geçmek için bu çalışmadan faydalanacağını umuyoruz.
1. SİLAJIN TANIMI VE ÖNEMİ

Silaj; Yeşil sulu bitkilerin havasız ortamda fermantasyonu ile elde edilen yemlere denir. Çiftçilerimiz tarafından yem turşusu, ot turşusu veya hayvan turşusu gibi adlarla anılmaktadır.

Yapılan araştırmalara ve maliyet hesaplamalarına göre; Hayvanlara silaj yedirilerek sağlanan protein, fabrikasyon karma yemden sağlanan proteine göre beş kat daha ucuz olmaktadır.

Hayvancılığımızın gelişmesi, yüksek verimli kültür hayvanlarının kullanımı ve yem maliyetini düşüren silaj yemleri ile beslemeye bağlıdır.

Çünkü Ülkemiz hayvancılığının en önemli sorunu kaliteli kaba yeşil yem teminindeki eksikliktir. Özellikle kış mevsiminde bu eksiklik et ve süt veriminde düşüşlere neden olmaktadır. Bunu önlemenin tek yolu diğer mevsimlerde bol bulunan yeşil yem bitkilerinin silaj yapılarak kış mevsiminde hayvanlarımıza yedirmektir.

Bu sebeple akıllı bir işletmeci öncelikle yem sorununu çözmek ister. Gerekli besin değerlerinden taviz vermemek kaydıyla yem giderlerini en aza indirebilen yetiştiricinin kârlılık oranı da artmaktadır.

2. SİLAJIN FAYDALARI

– Silaj yemi, kış beslenmesini güvence altına alması ve kaba yeşil yem sorununa çözüm getirmesi açısından çok önemlidir.
– Silaj çok ucuz bir yemdir. Karma yem maliyetini % 50-60 oranında azaltır.
– Silaj açılmadıkça uzun süre (2 yıl) bozulmadan saklanabilir.
– Yeşil otlar kurutulduğunda besin kaybına uğrar. Oysa silajda besin kaybı çok azdır.
– Kuru ot gibi yangın tehlikesi yoktur.
– Kurutulup saklamaya göre daha az yer kaplar. 1 m2’ de 600-1000 kg yem depolanabilir.
– Hayvanların iştahını açar.
– Et ve süt verimini artırır.
– Silajla beslenen hayvanların tüyleri parlak ve gözleri canlı olur.
– Yabancı ot tohumları silaj içerisinde ölür. Gübreyle tekrar tarlaya taşınmadığından yabancı ot kontrolü de yapılmış olur.
– Kurutulduğu zaman sertleşerek hayvanların yiyemediği bir çok bitki, silaj yapıldığında hayvanlar tarafından iştahla yenilir.
– Yeşil olarak yedirildiğinde zararlı etkilere sahip olan bazı bitkiler, silaj yapıldığında zararlı olmazlar.

3. SİLO TİPLERİ 

Silo; silajın yapılıp saklandığı değişik yapılardaki tesislerdir. Yapıldıkları malzemeye göre isimlendirilirler. Toprak, ahşap, beton, çelik silolar olduğu gibi düz, çukur ve yüksek silolar bulunmaktadır.

Çiftçi şartlarında en çok kullanılan ve en ekonomik olan silolar, 2 veya 3 tarafı duvarla çevrili taş veya betondan örtülü hendek silolar ve toprak zemin üzerine sap saman serilip örtü malzemesi olarak plastik örtü ve toprak kullanılarak yapılan yüzeysel silolardır.

3.1. Toprak üzeri, plastik örtülü silolar
– Silo tabanına, yeşil yemlerin toprakla temasını önlemek için 5-10 cm kalınlığında sap saman serilmelidir.
– Silo genişliği 4-6 m , uzunluğu 10-15 m , yüksekliği 1-2 m olmalıdır.
– Ahıra yakın olmalıdır.
– Silo tabanı yağmur ve sızıntı sularından zarar görmeyecek şekilde % 1-2 eğilimli olmalıdır.
– Silonun yeri doldurulma işleminin rahatça yapılacağı konumda olmalıdır.
– Silo gübreliklerden uzak olmalıdır.
– Plastik örtülü toprak silolarda hayvan zararından korunacak önlemler alınmalıdır.

3.2. Beton veya taş örgülü silolar
– İşletmenin kapasitesi ve yükleme römorklarının rahat girip çıkabilmesi düşünülerek boyutları hesaplanmalıdır.
– Yapı malzemesi yemin suyunu emmemelidir.
– Tabanı % 1-2 meyilli genişliği 3.5-4 m olmalıdır.
– Yapı malzemesi yemden etkilenmemelidir.
– Yemin bozulmasına neden olmamalıdır.
– İçeriye su ve hava sızmasına engel olmalıdır.
– Dayanıklı olmalıdır.
– Duvar (hendek) iç yüzeyleri pürüzsüz olmalıdır.
4. SİLAJ YAPILABİLECEK BİTKİLER

Silaj yapılacak bitkiler silaj yapılabilme özelliklerine göre 3 gruba ayrılır.
4.1. Kolay Silaj Yapılabilen Bitkiler
Koçanlı mısır, çiçeklenmiş ayçiçeği, lahana yaprakları, hayvan ve şeker pancarı yaprağı, meyve ve sebze konservesi fabrika artıkları.
4.2. Orta Derecede Silaj Yapılabilen Bitkiler
Fiğ + Tahıl karışımı, buğdaygil otları, sudan otu ve çayır otları.
4.3. Zor Silaj Yapılan Bitkiler
Genç çayır ve mera otları, yonca vs.

5. SİLAJ KATKI MADDELERİ 

Silaj katkı maddeleri yem değildir. Yem yığınında süt asidi bakterilerinin çalışmasını kolaylaştırılan maddelerdir.
Karbonhidratça zengin olan bitkilerle yapılan silajda silaj tekniği tam olarak uygulandığı takdirde katkı maddesi kullanılmadan da çok iyi bir silaj yapılabilir. Ancak proteince zengin, karbonhidratça fakir ve zor silaj yapılabilen bitkilerde, (yonca, fiğ, üçgül vs.) süt asidi bakterilerinin faaliyetini arttırıcı katkı maddeleri mutlaka kullanılmalıdır. Kolay ve ucuz bulunan katkı maddeleri mısır, buğday ve arpa kırması veya unu, tuz, melas, formik asit, üre, peynir suyudur. Silaj yapımında kullanılan belli başlı katkı maddeleri ve silaja katılacak miktarlar şu şekildedir;
Katkı Maddesinin Adı Silaja Katılacak Miktar
– Melas (suda eritilerek) 10-20 kg/ton
– Buğday-arpa kırması 40-50 kg/ton
– Kuru pancar posası 20-30 kg/ton
– formik asit (sulandırılarak) 2.2 litre/ton
– Tuz-NaCl (Fermantasyona etkisi zayıfdır) 10-20 kg/ton
– Diğer ticari özel katkı maddeleri Tariflerine göre

6. SİLAJ MAKİNELERİ

Silaj yapılacak yem bitkilerini tarladan biçerek parçalayan ve arkasındaki römorka üfleyen kendi yürür veya traktörle çekilen makinelerdir. Ülkemizdeki silaj makineleri traktörle çekilen tiptedir.

6.1. Amaçlarına Göre Silaj Makinaları
6.1.1. Tek Veya Çok Sıralı Mısır Silaj Makinesi: Mısır ve Sorgum gibi sıraya ekilen bitkileri sıraya biçer. Ülkemizde halen tek sıralı mısır silaj makineleri üretilmektedir. Bunun için 60- 70 beygir gücündeki traktörler yeterlidir.
6.1.2. Vurmalı Tip Ot Silaj Makineleri: Bir tambur etrafına dizilmiş bıçakların dönüşüyle oluşan kesme ve üfleme ile yem bitkileri parçalanıp römorka üflenmektedir. Traktörle çekilmektedir. 60-70 beygir gücündeki traktörler yeterlidir.
6.1.3. Sabit Tip Silaj Makineleri: Yem bitkileri ot biçme makinesi ile biçilir. Silaj makinesine sonradan verilerek parçalanır. İş veriminin düşük olması ve daha fazla işgücü gerektirmesi nedeniyle verimli olmamaktadır.

6.2. Silaj Makinelerinin Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar :
– Makinenin yağlama noktaları her çalışmadan önce yağlanmalıdır.
– Kayışlar aynı tipte ve yeterli gerginlikte olmalıdır.
– Biçmeye başlamadan önce 540 devir/dk ayarına geldiğinde biçme işlemine başlanmalıdır. Daha düşük devirde çalıştırılırsa ilk hareket ve ilk biçme anında otlar iri parçalanır ve üfleme zayıf olacağından baca içerisinde tıkanmaya neden olur.
– Şaftlar çok sıkı ve çok boşluk kalacak şekilde takılmamalı ve emniyetli (cırcırlı) şaftlar kullanılmalıdır
– Bıçaklar zaman zaman kontrol edilerek keskinleştirilmelidir- Kullanılan makinelere ait kullanım talimatı dikkatli okunmalıdır.

7. SİLAJ RÖMORKLARI

Silaj römorkları doldurma ve boşaltmada kolaylık sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. Ayrıca traktör gücünü aşmayacak şekilde ve daha fazla silaj malzemesini silaj yapım yerine taşıyacak kapasitede olmalıdır. En uygun olanı, 4 tekerli çift dingilli ve yan devirmelilerdir.

8. SİLAJ YAPIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

– Silajı yapılacak her bitki mümkün olduğunca silaj olgunluğunda hasat edilmelidir. (Örneğin : mısırda daneler kaşar peyniri kıvamında, Macar fiği+Arpa silajında fiğ alt baklalar görüldüğünde, arpa daneleri kaşar peyniri kıvamına geldiğinde )
– Silajı yapılacak bitkilerde ideal su oranı % 60-70 olmalıdır. (bitki elle sıkılıp bırakıldığında topaklanmamalıdır.)
– Hasat esnasında taş, toprak, tel vs. gibi maddelerin yem yığınına karışmamasına dikkat edilmelidir.
– Silaj makinelerinin ayarı iyi yapılmalıdır. Biçme devri 540 devir/dakika ayarına getirilip biçmeye başlanmalıdır. Uygun devirde çalıştırılmayan silaj makinelerinde tıkanmalar meydana gelir. Ayrıca bitki istenilenden daha uzun parçalanır.
– Kıyma işlemi uygun asit oluşumunun hızlandırdığından büyük bir önem taşımaktadır. Silajı yapılacak bitkinin iyi parçalanması, silajın kalitesini artırır, daha iyi sıkıştırmayı sağlar ve birim alanda daha fazla yem depolanır.
– Hasat edilen bitkilerin aynı gün içerisinde bekletilmeden hemen silajı yapılmalıdır.
– Silaj yapımında en önemli işlerden biriside sıkıştırmadır. Sıkıştırma ile yığın içerisindeki hava dışarı çıkarılır. Böylece süt asidi bakterilerin faaliyeti artarak silajın fermantasyonunu kolaylaştırır. Bu nedenle silaj yapımı sırasında özellikle birinci kat çok iyi sıkıştırılırsa sonraki katlarda iyi sıkıştırılmış olacaktır.
– Silaj yapımı sırasında kullanılacak katkı maddeleri silaj yığınına eşit olarak dağıtılmalıdır. (Örneğin: üre kullanılırken
toplu bir yere düşmemesi gerekir.)

– Silaj yapım işlemi tamamlandıktan sonra kapatma işlemi büyük önem taşımaktadır. Silajın kapatılmasında toprak, sap balyası kullanılabilir. Silaj olgunlaştıktan sonra açılıp hayvanlara verileceği tarafın aksi yönünden başlayarak toprakla kapatılır. Böylece silaj yığını içerisindeki havanın boşaltılması da sağlanmış olur.
– Silaj yapılacak alan hafif eğimli, su tutmayan ve ahırlara yakın bir yerde olmalıdır. Gübreliklerden uzak olmalıdır.
– Silaj yığını kapatıldıktan sonra (özellikle toprak üstüne yapılan silajlarda) su girişini önlemek üzere etrafına kanal açılmalı ve hayvanların zararından korumak için çit, sap balyası vs. ile kullanılmalıdır.

9. SİLAJ YAPIM TEKNİKLERİ 

9.1. Yem Bitkileri Silajı Yapım Teknikleri 
9.1.1. Mısır Silajı Yapımı : İyi bir silaj yapımı için silajlık mısırın hasat olgunluğuna ulaşması şarttır. Bunun için koçandaki danelerin kaşar peyniri kıvamında olması, yapraklarında yeşilliğini muhafaza etmesi önemlidir. Silaj yeri (silo) toprak silo ise merdane ile sıkıştırılır. Taşlar vs. temizlenir. %1-2 eğim uygundur.
– 5 dekar alandaki mısır için silo tabanına 400 mikron kalınlığında plastik örtü (5 m x 20 m) serilir. 10-15 yerinden delinir. Üzerine 15-20 cm kalınlığında sap serilir.
– Hasat edilen mısır (2-4 cm uzunluğunda parçalanmalıdır.) (% 60-70 rutubet) 60 cm kalınlığında plastik örtü üzerine serilir. Plastik örtü 5 m eninde 20 m boyunda olduğundan silajlık mısır 4×19 genişliğinde serilir. Sıkıştırma esnasında dışarı taşması önlenmiş olur.
– Serilen parçalanmış mısır üzerine 1 ton için 1-2 kg salamura tuzu serpilir. İstenirse 1 ton için 10-15 kg arpa kırması veya 5-10 kg buğday unu (fermantasyonu hızlandırması için) ilave edilebilir. Bu işlemden sonra traktörle sıkıştırma yapılır. Traktör ön tekerleri yığın üzerinde sağa – sola döndürülmemelidir. Düz olarak yığın üzerinde gidiş geliş yapılmalıdır. 60 cm kalınlığındaki yığın 20-25 cm ye düştüğünde iyi bir sıkıştırma yapılmış demektir.

– Tekrar malzeme serilerek ve katkı maddeleri her katmanda kullanılarak sıkıştırma işlemi yığın yüksekliği 80-90 cm oluncaya kadar devam edilir. Kenarlar ayakla sıkıştırılır.
– Sıkıştırma tamamlandıktan sonra kümbet şeklini alır. 5m x 20m ebadında alttaki plastik örtü toplanarak yığının etekleri üzerine getirilir. İkinci plastik örtü bunun üzerine serilir. Arkadan öne doğru aynı yerden başlayarak toprakla (15-20 cm) kapatılır. Hayvanların zararından korunması için kenarlarına ve üzerine sap saman balyası konabilir.
– Kapatılan silaj 45 gün içerisinde olgunlaşır. Rengi, kokusu ve tadı kontrol edildikten sonra hayvanlara yedirilmeye başlanılır. 1 BBHB ( Her bir büyük baş hayvan birimi ) için 1 dekar silajlık mısır ekimi yeterlidir. (500 kg. canlı ağırlığındaki bir sığır 1 Büyükbaş Hayvan Birimi demektir.)

9.1.2. Macarfiği + Arpa Silajı Yapımı 

Ülkemizde özellikle Orta Anadolu bölgesinde nadas alanları için çok uygundur. Macar fiği bitkisinin çiçekler ve altta baklalar görüldüğünde arpa ise daneleri peynir kıvamına geldiğinde silaj için hasat zamanı gelmiş demektir. Bu dönemden 4-5 gün sonrası da uygundur. Silo yeri hazırlandıktan sonra hasata başlanmalıdır.
Örneğin 5 da. alandaki Macar fiği+arpa silajı yapımı için
– Tabana 5 m x 10 m ebadında 400 mikron kalınlığında plastik örtü serilir. 10-15 yerinden delinir. Bundan önce zemin taşları temizlenir, yumuşaksa merdane ile sertleştirilir. 15-20 cm kalınlığında sap plastik örtü üzerine serilir. Biçilen karışım 60 cm kalınlığında plastik örtü üzerine 4 metre eninde 8 metre uzunluğunda serilir. Katkı maddesi olarak 1 ton malzemeye 1,5 kg salamura tuzu, 10-15 kg arpa kırması ve 20-30 kg (2 kat sulandırılarak) şeker pancarı melası eşit olarak serpilir. Traktörle 20-25 cm kalınlığına düşünceye kadar sıkıştırılır.
– İkinci kat ve diğer katlar aynı katkı maddeleri kullanılarak yığın 80-90 cm yüksekliğe ulaşıncaya kadar devam edilir.
– Bu işlem tamamlandıktan sonra alttaki plastik örtünün
dışarıda kalan uçları yığın üzerine kıvrılır ve üstüne ikinci plastik örtü serilir.
– Plastik örtünün üzerine 15-20 cm kalınlığında taşsız toprak arkadan başlayarak öne doğru sırayla serilir. Hayvanlardan korumak için üzerine veya yanına sap , saman balyaları koymak faydalı olur. Her bir Büyükbaş Hayvan Birimi için 2,5 da. Macar fiği+arpa ekimi alanı yeterlidir.

9.2. Tahıl Hasılı Silajı Yapımı 
Bütün tahıl hasıllarından uygun katkı maddeleri ilave edilerek silaj yapılabilir. Buğday, arpa, yulaf ve multimo gibi bitkilerin silaj yapım tekniği aynıdır.
– Silaj yapımı için uygun yüksekliğe ulaşan otlar (çiçekten önceki dönem) yerden 5-6 cm. yükseklikten biçilir. Bu dönemde su miktarı yüksektir. 1 gün süreyle serilerek soldurulur. Böylece kuru madde miktarının %40-50’ye çıkması sağlanır. Bir demet biçilmiş ot elle kıvrılıp sıkılır. Elde su bırakmıyor ve eski halini de almıyor ise silaj yapılabilir demektir.
– Silaj miktarına göre plastik örtünün boyu ayarlanabilir. 5mx20 m ebadında ve 400 mikron kalınlığındaki plastik örtü, silo tabanı (% 1-2 eğimli) düzeltilip bastırıldıktan sonra serilir. 10-15 yerinden delinir. Daha sonra soldurulan tahıl hasılı tabanın orta kısımlarına 50-60 cm kalınlığında serilerek üzerine 1 ton için 20 kg (% 2 oranında ) şeker pancarı melası ve (istenirse 15-20 kg arpa kırması ) eşit olarak yığın üzerine serpilir. Traktörle 20-25 cm kalınlığa düşecek şekilde iyice çiğnenerek sıkıştırılır. Diğer katlarda aynı şekilde yapılacak silaj yağını 80-90 cm. yüksekliğe ulaşana kadar devam edilir.
– Yığının üzeri plastik örtü ile kapatılır. Plastiğin üzerine de 15-20 cm. kalınlığında taşsız toprak (arkadan başlayarak öne doğru) konur. Silaj 45-60 gün içerisinde kendine has renk ve kokusu ile olgunlaşır.
– Silaj ile beslenen hayvanların kuru madde ve mineral madde ihtiyacı artar. Bu nedenle silajla birlikte kuru ot ve yalama taşı veya hazır mineral madde karışımları beslemede mutlaka kullanılmalıdır.

9.3. Şeker Pancarı Yaprağı Silajı Yapımı
Silaj yeri için % 2-3 eğimli yer seçilir ve üzerine 5-10 cm kalınlığında kum serilir. Bunun üzerine silajı bohça şeklinde kapatacak naylonun tabanı serilir. (Naylonun taban kısmı üzerinde 25-30 yerden dirgenle delinir. Naylonun delinmesindeki amaç fazla suyun kolayca sızmasıdır.) Daha sonra naylonun alta gelen kısmına 10-15 cm. kalınlığında saman serilir. Üzerine 25-30 cm kalınlığında şeker pancarı yaprağı serilir. Üzerine katkı maddesi olarak 1000 kg yaprağa karşılık 25-30 kg arpa ezmesi ya da kırması; 2,5 kg üre gübresi tarlaya tohum serper gibi saçılır. Burada amaç gübrenin toplu olarak düşmesini engellemektir. Daha sonra da 5-10 cm kalınlığında ince saman serpilir, ikinci tabakaya başlanırken de aynı işlem tekrarlanır. Yani yaprak, saman, arpa kırması ve üre konur ve silaj tamamlanıncaya kadar bu işlemler tekrarlanır. En sonunda naylonun kalan kısmı silajın üzerine serilir. ve hava almayacak şekilde kapatılıp üzerine toprak atılır. Yaklaşık 5 haftada silaj olgunlaşır. Silajla beslemede hayvanların kuru madde ve mineral ihtiyacı artar. Beslemede kuru ot ve yalama taşı veya mineral madde karışımları mutlaka kullanılmalıdır.

9.4. Pancar Posası Silajı
Silaj çukuru ve naylon hazırlıkları şeker pancarı yaprağı silajındaki gibidir. Silaj çukuruna 10-15 cm kalınlığında saman serilir. Üzerine 25-30 cm kalınlığında pancar posası serilir. Onun üzerine 5-10 cm kalınlığında ince kıyılmış saman serilir. Samanın üzerine, 1 ton pancar posasına karşılık 2,5 kg üre, 25-30 kg arpa ezmesi veya kırması atılır. Bu işlemlere silaj tamamlanıncaya kadar devam edilir. Sonra da naylon uygun şekilde kapatılır ve üzerine toprak veya naylonu yırtmayacak şekilde uygun baskı araçları konur. (Saman balyası, kalas, traktör lastiği) Silaj yaklaşık 4-5 haftada olgunlaşır.
Şeker pancarı yaprağı veya şeker pancarı posası silajı kullanımında dikkatli olunmalıdır.
– Bu yemlere geçiş 1 haftadan az süre de olmamalıdır. Yani 1’inci gün 4 kg , 2’nci gün 6 kg , 3’üncü gün 10 kg , 4’üncü gün 14 kg , 5’inci gün 20 kg , 6’ncı gün 20 kg , 7’nci gün 25-30 kg yedirilir. Daha sonra da bu miktar yem (25-30 kg) günlük olarak yedirilebilir.
– Beslemede 500 kg canlı ağırlığındaki bir besi danasına 30 kg yedirilebilir.
– Silajların kalsiyum ve fosfor yönünden fakir olduğu dikkate alınmalıdır. Bunun için kuru otun yanında mineral karışımları mutlaka yeme karıştırarak verilmelidir.

9.5. (Saman + Üre + Melas) Üre + Saman Muamelesi
Silaj çukuru ve naylonu diğer silajlardaki gibi hazırlanır.
1 Ton ince saman için katkı maddeleri
– 50-60 kg Melas
– 15 kg Üre
SİLAJ YAPIMI: Saman, silaj naylonu üzerine serilir. Üzerine 100-150 lt. su serpilir. 50-60 kg melas iki katı su ile sulandırılır ve karıştırılır. Karıştırmaya devam edilirken içerisine üre yavaş yavaş ilave edilir ve yine karıştırılır. Daha sonra bu karışım samanın üzerine serpilir, tekrar karıştırılır ve bulunduğu yerde sıkıştırılır. Bu işlem diğer tabakalar içinde yapılabilir. En sonunda naylon hava almayacak şekilde kapatılır ve üzerine ağırlık konur. 45-60 günde olgunlaşır. Beslemede mineral madde karışımları mutlaka kullanılmalıdır.

10. SİLAJ İLE HAYVAN BESLEME

Silaj ile beslemede yemden %50-60 yem tasarrufu sağlanır. Hayvanlara silaj azar azar birkaç günde alıştırarak verilmelidir. Silajla beslenen hayvanların kuru madde ile mineral madde ihtiyacı artar. Bu nedenle silajın yanında yalama taşı ; mermer tozu kaliteli kuru ot (kuru ot yoksa saman verilebilir) ve karma yem takviyesi mutlaka yapılmalıdır. Silaj yemi yığınından alındıktan sonra açılan yer tekrar sıkıca kapatılmalıdır.

10.1. Hayvanların Günlük Silaj İhtiyacı

Canlı ağırlık ve verim kapasitelerine göre verilir.

Süt inekleri
20-30 kg/gün
Düveler
10-12 kg/gün
Danalar
5-6 kg/gün
Besi danaları
5-10 kg/gün
Koyun ve keçiler
4-6 kg/gün
3 kg. silaj yemi 1 kg. fenni yeme eşdeğerdir. Silaj açıldığında açık yeşil, sarımsı veya kahverengi olmalıdır. Küf kokusu olmamalı, kendine has turşu kokusu hissedilmelidir.

10.2. Hayvanlara Silaj Nasıl Yedirilmelidir? 

– İlk 3-5 gün azar azar diğer yemlerle birlikte alıştırarak verilmelidir.
– Buzağılara, işkembe gelişimi tamamlandıktan sonra (sap, saman veya kuru ot yemeğe başladıktan sonra) verilmelidir. Genellikle 6 aydan büyük olmalıdırlar.
– Gebeliği ilerlemiş hayvanlara silaj, doğumdan sonra verilmelidir.
– Silajın kokusunun süte geçmemesi için önce sağım yapılıp, sonra silaj verilmelidir.

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.