DOLAR 15,8880 -0.35%
EURO 16,8682 0.94%
ALTIN 939,721,03
BITCOIN 4789173,07%
Adana
22°

HAFİF YAĞMUR

02:00

YATSI'YA KALAN SÜRE

Süs ve takılarla ilgili sual cevaplar

Süs ve takılarla ilgili sual cevaplar

ABONE OL
25 Nisan 2015 20:23
Süs ve takılarla ilgili sual cevaplar
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Sual: Kadınların da alyanslarını ve diğer ziynetlerini yabancılara

göstermeleri caiz midir? Mesela kürk veya küpesini yabancılara

gösterebilir mi? İpek gömlek ve ipek kravat erkeğe caiz midir?

CEVAP

İpek erkeğe haramdır. Ancak elbisedeki dört parmak enindeki

ipek şeritler, mesela ipek kravat caizdir. İpek gömlek ve ipek elbise

erkeğe haramdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Altın ve ipek, ümmetimin kadınlarına helal, erkeklerine

haramdır.) [Taberani]

Altın ve diğer süs eşyalarını kadınların kullanması caizdir.

Ancak, kocasından başkasına süslenmesi caiz değildir.

Domuz hariç, yırtıcı hayvanların derileri dabağlanınca temiz

olur. Bunlarla yapılan elbiseleri, kürkleri, kürklü paltoları erkeklerin

giymesi caizdir. (Redd-ül-muhtar c.5, s.223)

Kadınların, kendilerine caiz olan her çeşit süslerini, yabancılara

göstermeleri caiz olmadığı gibi, kürklerini de kocasından başka

kimseye göstermesi caiz değildir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Bir kadın, güzel kokular sürünüp, [kürk ve deri gibi] göz alıcı

güzel elbiseler giyerek, bir toplumun önünden geçerse, o kadın

zina işlemiş gibi günaha girer.) [İbni Hibban]

(Ahir zamanda ümmetimin kadınları vücutlarını gösterecek

elbiseler giyecekler, saçlarını da deve hörgücüne benzetecek

şekilde topuz yapacaklardır. Onlar lanetliktir.) [İbni Hibban]

(Herkes baksın diye [süslü] elbise giyen, onu çıkartıp

atıncaya kadar, Allahü teâlânın rahmetinden uzak olur.)

[Taberani]

Bu hadis-i şerifleri İslam âlimleri şöyle açıklıyor:

Cemal ile ziyneti [süsü], birbirine karıştırmamalıdır! Cemal,

çirkinliği gidermek, vakar sahibi olmak ve şükretmek için nimeti

göstermek demektir.

Gösteriş için, öğünmek için güzel giyinmek cemal değil, kibir

olur. Nefsin azgın olduğunu gösterir. Cemal ise, nefsin terbiye

edilmiş olduğunu gösterir. Cemal için güzel giyinmek iyidir. (Allahü

teâlâ cemildir, cemal sahiplerini sever) hadis-i şerifi, cemal sahibi

olmayı övmektedir. (Bahr-ür raik)

Güzel elbise giymek müstehaptır. İmam-ı a’zam hazretleri 400

altın kıymetinde elbise giyerdi. Talebelerine de güzel giyinmelerini

emrederdi. (Tahtavi)

Cemal, çirkinliğe, başkalarının iğrenmelerine, hakaret

etmelerine sebep olacak şeyleri yapmamak, bunları izale yani yok

etmektir.

Ziynet, başkalarını imrendirecek, onlara üstünlük sağlayacak,

öğünecek şeyleri yapmaktır. Bu bakımdan erkeklerin ipek hariç,

kadınların kürk hariç, cemal niyetiyle güzel giyinmeleri iyidir.

(S.Ebediyye)

Altın ile gümüşü süs olarak takmak yalnız kadınlara helaldir.

Fakat, bunları mahrem olmayan erkeklere göstermeleri haramdır.

(Redd-ül-muhtar)

Sual: Pahalı kumaşlardan elbise giymek israf ve haram mıdır?

CEVAP

Bazı kimseler, israfın mahiyetini bilmedikleri için, mubah olan

birçok içeceğe bile haram demişlerdir. Harama helal, helale haram

demek çok tehlikelidir. İsraf haramdır. Fakat kendi görüşüne göre,

(Şunlar israf olduğu için haramdır) demek çok yanlıştır. Dinde

herkes, kendi görüşünü ortaya koyarsa, insan sayısı kadar din

ortaya çıkar. Buna da din değil, felsefe denir. Eğer İslam

âlimlerinden nakil yapılırsa, fetva verilen kavil seçilirse, sadece bir

hüküm meydana çıkar.

Mubah olan işlerde niyet önemlidir. Niyet iyi olursa sevap, kötü

olursa günah olur. Fakat haramlar, iyi niyetle de işlense haram

olmaktan çıkmaz. Gücü yetenin pahalı kumaştan güzel elbise

giymesi caizdir.

Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:

(Allahü teâlâ cemildir, cemal sahiplerini sever.) [Müslim]

(Bahr-ür-raık)da buyuruluyor ki:

(Cemal ile ziyneti birbirine karıştırmamalıdır! Cemal, çirkinliği

gidermek vakar sahibi olmak ve şükretmek için nimeti göstermek

demektir. Allahü teâlâ cemal sahibi olmayı övmektedir. Cemal için

temiz, güzel giyinmek mubahtır. Kibir, gösteriş için giyinmek haram

olur.) [Oruç Bahsi]

Cemal, çirkinliğe, başkalarının iğrenmelerine, alay etmelerine,

hakaretlerine sebep olacak şeyleri yapmamak, bunları izale yani yok

etmektir. Ziynet [süs] ise, başkalarını imrendirecek, onlara üstünlük

sağlayacak ve övünülecek şeyleri yapmak demektir. Cemal sahibi

olmak için bulunduğu yerde âdet olan şeylerden, haram olmayan en

iyi elbiseyi giyinmek gerekir. Hazret-i Ömer, (İki çeşit elbiseniz

olsun, biri şık, diğeri de mütevazı. Elbisenin şık, temiz olması,

insanın şerefinin icabıdır) buyurdu.

İbni Ömer hazretleri de (Nasıl elbise giyineyim?) diye sual soran

birine, (Aşağı kimselerin alayına, kültürlü kimselerin de seni

ayıplamasına sebep olmayacak bir elbise giy!) buyurmuştur. Hadis-i

şeriflerde buyuruldu ki:

(Güzel giyinin ki, Allahü teâlânın size verdiği nimetlerin

eseri görülsün!) [Taberani]

(Allahü teâlâ bir kuluna nimet verdiğinde, o nimetin

eserinin o kulun üzerinde görülmesini sever.) [Taberani]

Peygamber efendimiz, perişan kılıklı birine, malının olup

olmadığını sordu. O kimse de her çeşit malının bulunduğunu

söyledi. Bu kimseye buyurdu ki:

(Allahü teâlâ sana bir mal verince, bu nimetin eseri senin

üzerinde görülsün.) [Nesai]

Gösteriş için giyinmek

Süs ve gösteriş için giyinmek ise haramdır. Hadis-i şeriflerde

buyuruldu ki:

(Süsten kaçınmak imandandır.) [İbni Mace]

(Allahü teâlâ mütevazı elbise giyineni sever.) [Beyheki]

(Süs ve gösteriş için giydiği elbiseyi, üstünden çıkarmadığı

müddetçe Allahü teâlâ, ona rahmet etmez.) [Taberani]

(Kibir ve gösteriş için, şöhret sahibi kimselerin giydiği

elbiseyi giyineni, Allahü teâlâ, o elbiseleri ile birlikte ateşe atar.)

[Ruzeyn]

Görüldüğü gibi süs ve gösteriş için elbise giyinmek haram,

cemal için, Müslümanlık şerefi için şık giyinmek mubahtır.

Elbise eski de olsa, temiz olmalıdır! Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Ya Âişe, şu iki elbiseyi yıka, bilmiyor musun elbiseler

tesbih eder, kirlenince tesbih etmeleri kesilir.) [İbni Asakir]

Mühim mevkide bulunan veya önemli bir zatın huzuruna çıkan

kimsenin şık, temiz elbise giymesi gerekir. Allahü teâlânın huzuruna

çıkıldığı zaman buna daha çok dikkat etmelidir! (Her namaz

kılarken, süslü, temiz, sevilen elbiselerinizi giyiniz!) mealindeki

âyet-i kerime ile (Güzel koku gamı, güzel, temiz elbise kederi

azaltır) mealindeki hadis-i şerife uymaya çalışmalı, eski bile olsa

temiz elbise giymelidir! [M.Rabbani, Edeb-üd-dünya, Bostan]

Sual: Kadın veya erkeğin güzel koku sürünmesi günah mıdır?

CEVAP

Koku sürünen, iyi giyinen; dünya lezzeti için veya gösteriş

yapmak, öğünmek için yahut yabancı kadın ve kızlara şık görünmek

için güzel giyinirse, günah işlemiş olur.

Kadının, kocasına karşı, meşru olan ziynetlerini takarak, güzel

koku sürünerek süslenmesi gerekir ve çok sevaptır. Kadınların

sokağa çıkarken sürünmeleri haramdır. Kadınların koku sürmesi

erkekleri cezbeder. Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki:

(Bir kadın, cezbedici koku sürer ve erkekler de ona

bakarsa, evine gelinceye kadar Allahü teâlânın gazabında olur.)

[Taberani]

Bu kimse, sünnet olduğu için güzel koku sürünür, şık giyinirse;

camiye saygı için, camide yanına oturan müslümanları incitmemek

için, temiz olmak için, sıhhatli olmak için, İslam’ın vakarını, şerefini

korumak için niyet edince, her niyeti için ayrı sevaplar kazanır. Her

mubah işte, hatta yiyip-içmede, uyumada ve helaya girmekte bile iyi

niyet etmelidir. Niyetine göre sürme çekmek de günah veya sevap

olur. Bir hadis-i şerifte, (Kişi gözünün sürmesinden de mesuldür)

buyuruluyor. Tedavi niyetiyle sürme çekmek caizdir. (Bahr-ür-raık)

Koku sürünmekte ve diğer mubah işlerde niyetin önemi

büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Allahü teâlâ, sizin suretlerinize, mallarınıza bakmaz.

Kalblerinize ve amellerinize bakar.) [Müslim]

(Allah için koku sürünen, misk gibi kokar halde, başka

maksatlarla koku sürünen de leşten daha pis kokarak Mahşer

yerine gelir.) [İ.Gazali]

(Güzel koku bedeni besler.) [S.Ebediyye]

(Dünya nimetlerinden bana, güzel koku sevdirildi.) [Nesai]

(Kendisine güzel koku ikram edilen, reddetmesin, alıp

sürünsün!) [Hakim]

Bayram günleri güzel koku sürünmek, yeni ve temiz giyinmek,

misvak ile dişleri temizlemek, sevindiğini belli etmek sünnettir. Cuma

günü de aynı şeyleri yapmalıdır! Cumaya giderken güzel koku

sürünmelidir! Melekler de güzel kokudan hoşlanır.

Sual: Erkeklerin gümüş veya diğer madenlerden kolye, bilezik,

künye takması caiz midir?

CEVAP

Caiz değildir. Ancak romatizma gibi bir hastalığı tedavi amacı ile

kullanmak caizdir.

Sual: Kadının, süs için, burnunu deldirip altın vs. takması caiz

midir?

CEVAP

Caiz değildir.

Sual: Kadınların kol saati takmaları ziynete girer mi?

CEVAP

Girer.

Sual: Altından başka kravat iğnesi takmak caiz mi?

CEVAP

Evet.

Sual: Bazı bölgelerde kadınlar ayaklarına halhal denilen bilezik

gibi bir şey takıyorlar. Bunları takmak ve sesini duyurmak caiz

midir? Abdest alırken çıkarmak şartı ile oje sürmek caiz midir?

CEVAP

Kadınlara her türlü süs caizdir. Ancak yabancılara

gösteremezler. Örtülü olarak takınabilirler. Ancak şıngırdatıp da

halhal sesini duyurmak caiz olmaz. Bir âyet meali şöyledir:

(Gizledikleri [örtülü] ziynetleri bilinsin diye, ayaklarını [yere,

birbirine] vurmasınlar.) [Nur 31]

Dikkat edilirse, ayaktaki örtülü ziynet tabiri geçiyor. Yani

ziynetlerin gizlenmesi gerekiyor.

Koldaki bilezikleri ve eldeki yüzükleri de göstermemek gerekir.

Kolye, kına, sürme gibi diğer ziynetlerini de göstermemek gerekir.

Âyetin başında buna da işaret edilmektedir.

Diğer süsler gibi oje de caizdir. Ancak yabancılara gösteremez.

Altına su geçmeyeceği için abdest ve gusülde ojeyi çıkarmak

gerekir.

Sual: Bir kadın, kolye, nişan yüzüğü gibi ziynetlerini yabancı

erkeklere gösterse, renkli ipek eşarplar takarak şık bir kıyafetle

gezse mahzuru olur mu?

CEVAP

Faideli Bilgiler kitabında diyor ki:

İmam-ı Zehebi buyuruyor ki: Erkeklere ziynetini gösteren

kadınlara, mesela altın, inci gibi şeyleri örtüsünün üstüne takan,

koku süren, renkli ve ipek kumaş örtünmüş olan, kol ağızları geniş

olup kolları görünen ve bunlar gibi kendilerini erkeklere gösteren

kadınlara Allahü teâlâ dünya ve ahirette azap edecektir. Bu

kötülükler, kadınlarda çok olduğu için, Peygamber efendimiz,

(Miraca çıktığım gece, Cehennemdekilerin çoğunun kadın

olduğunu gördüm) buyurdu. (Tirmizi)

Sual: Kadınlar ziynetlerini yabancıya gösteremez. Burada

yabancıdan maksat, sadece yabancı erkek mi, yoksa kadın da dahil

mi? Kardeş, baba, kayın baba gibi mahremlerine de gösteremez

mi?

CEVAP

Yabancıdan maksat yabancı erkektir, kadın değildir. Amca,

dayı, kayınpeder gibi mahrem akrabaya ziynetlerini, saçını ve

kollarını göstermesi caizdir. İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki:

Kadınların, kocasından başkasına, erkek ve kadın, kim

olursa olsun, yabancıya süslenmeleri caiz değildir.

Dikkat edilirse, süslenmek ifadesi geçiyor. Süsünü, ziynetini

göstermek ayrı, onlar için süslenmek ayrıdır. Kadının kadına

süslenmesi caiz değil, ama süslerini göstermesi caizdir.

Sual: Kadının kadına, cemal niyetiyle süslenmesi caiz mi?

CEVAP

Cemal caiz, ziynet caiz değil, yani mekruhtur.

Sual: Erkeklerin kaşlarını alması ve daha yakışıklı görünmek

için saç ektirmesi caiz midir?

CEVAP

Niyete bağlıdır. Yeni elbise giymek gibidir. Yani müslüman

düzgün kıyafetli olur niyetiyle olursa caizdir. Kadınlara kızlara hava

atmak niyetiyle yapılırsa caiz olmaz. Ne niyetle olursa olsun,

kadınların kaşlarını alması, inceltmesi ise haramdır.

Sual: Erkeklerin, saç ektirmeleri caiz midir?

CEVAP

Erkeklerin saç ektirmesi veya peruk takması günah değildir.

(Hadika, Fetava-i kübra)

Sual: Kadın ve erkeğin saç boyatması caiz mi, gusle mani

midir?

CEVAP

Caizdir, gusle manisi yoktur. Kına gibidir.

Sual: Kadınların, metal kolye-küpe veya cam veya naylon

takmaları caiz midir?

CEVAP

Evet.

Sual: Kadınların süslenmesi, çeşitli makyajlar yapması caiz

midir?

CEVAP

Sadece kocasına karşı süslenmesi, makyaj yapması sevaptır.

Sual: Dinimizin kadınların saçlarını kesmedeki hükmü denir?

Kesilen saçları ne yapmalıyız?

CEVAP

Kadınlar saçlarını kesmez, örgü yapar. Kadının saçını kazıması

veya kesmesi tahrimen mekruhtur. Erkeğe benzeterek kazıması,

tıraş etmesi haram olur. Saçını örtmesi güç veya fitneye sebep

olduğu zaman, erkeklere benzetmemek şartı ile kulak yumuşağına

kadar kesmesi caizdir.

Bir hastalıktan dolayı, salih uzman bir doktor kazıması gerekir

derse, kazımak da caiz olur.

Kesilen saçlar, bir yere gömülmelidir. Buna imkân olmazsa, bir

poşet içine koyup yanına ağırlık yapsın diye taş da koyarak denize

atmalıdır.

Sual: Kadınların kaşlarını almaları, inceltmeleri haramdır, fakat

ben kaşlarımı almayınca gözüm ağrıyor. Bu nedenle kaş aldırmam

caiz olur mu?

CEVAP

Evet böyle bir özürle caiz olur.

Sual: Kadınlar için, saçlarını tepede olduğu gibi, arkaya da

deve horgücü gibi topuz yapmak caiz olmaz mı?

CEVAP

Evet, caiz olmaz.

Sual: Bir kadının, hormon bozukluğundan dolayı yüzünde çıkan

tüyleri laserle yaktırmasında bir mahzur var mıdır?

CEVAP

Mahzuru yoktur.

Sual: Bayanların ses çıkartmayan yüksek topuklar giymesi caiz

olur mu?

CEVAP

Caizdir. Ancak, uzun topukla yürümek biraz zor ve

rahatsızlıklara da sebep oluyormuş. Bir de dikkati çekici şeylerden

uzak durmalıdır.

Sual: İpek çorap, kravat, iç çamaşırı, bunlar saf ipek olursa

durum nedir?

CEVAP

Caiz değildir. Sadece kravat 4 parmak eninde ise caizdir.

 

Sual: İpek giymek erkeğe haramdır, ipek karışımlı çorap, iç

çamaşırı caiz midir?

CEVAP

Hakiki ipek ise, %50 den fazla olursa haramdır, % 50den aşağı

olursa mekruh olur.

Sual: Bayanlar saçlarını boyatıyorlar ya da kına yakıyorlar ya

da çeşitli ilaçlarla saçlarının renklerini açtırıyorlar. Bunlar caiz midir?

CEVAP

Caizdir. Ancak yabancılara gösteremezler. Kadının her süsü

caizdir, yabancı erkeklere göstermemek şartı ile. Ama belki

diyeceksiniz ki biz yabancılara süsleniyoruz, evde süslenmeye ne

gerek var. Kocaya süslenmek sünnettir. Yabancıya süslenmek

haramdır.

Sual: Kadın ve erkeklerin fazla kıllarını, epilasyon aletiyle veya

başka aletle, temizlemeleri uygun mudur?

CEVAP

Uygundur.

Sual: Bayanların bacaklarında bulunan kılları almaları (ağda,

epilasyon, jilet vb. şekilde), uygun mu?

CEVAP

Uygun değildir, mekruhtur. [Tenzihen mekruhtur. Yani eşi

isterse yapabilir.]

Sual: Erkeklerin kulaklarda, burunda tüyler oluyor. Bunları

yakmakta mahzur var mıdır?

CEVAP

Caizdir.

Sual: Makyajın ne kadarı yasak?

CEVAP

Hepsi yasak. Kadının kocasından başkasına güzel görünmesi

caiz değil. Ona ne kadar süslenirse süslensin ama yabancılara

gösteremez.

Sual: Erkeklerin saçlarını yanlar ve arkalar kısa, ön biraz daha

uzun kestirmeleri kerahetsiz caiz midir? Bazıları bunun hadis-i şerif

ile men edildiğini söylüyorlar?

CEVAP

Saç şekli âdettir, âdette bid’atin zararı olmaz.

Sual: Erkeğe caiz olup da kadınların kaşlarını almasının haram

olmasının hikmeti nedir?

CEVAP

Bayanlar kocalarından başkalarına süslenemezler. Kaş almaları

süslenmek demektir. Kadınların kaşlarını almaları, inceltmeleri

haramdır. Alın, yanak ve çenedeki kılları almaları caizdir.

Erkeklerin ise cemal niyetiyle kaş aldırmaları caiz, süs için

ziynet için olursa onlara da günah vardır. Yeni elbise giymek gibi.

Yeni elbiseyi süs için, gösteriş için hava atmak için, bayanlara şık

görünmek için giymek günahtır. Cemal için yani Müslümanın şerefini

korumak için olursa günah olmaz.

Sual: (Zaruret varsa haramlar mubah olur.) Burada zaruret ne

demektir?

CEVAP

Evet, zaruret varsa haramlar mubah olur. Fakat ihtiyaçla

zarureti karıştırmamak lazım. Zaruret: aç, susuz, çıplak ve

barınaksız kalmak, mubah hiçbir çare bulamamak demektir.

Sual: Kadın, takı denen süslerini yabancı erkeklere gösterebilir

mi?

CEVAP

Kadın, takı denen süslerini yabancı erkeklere gösteremez. İster

yüzük ister küpe, ister bilezik, isterse kolye olsun.

Sual: Gümüş kolye içinde satılan duaları taşımak caiz midir?

CEVAP

Erkeklerin gümüşten de olsa kolye kullanmaları caiz değildir.

Sual: Kız çocuklarına hoşlandıkları için taklit takılar alıyoruz.

Mahzuru var mı?

CEVAP

Kız çocuklarına, bilezik, kolye, zincir vesaire hangi madenden

olursa olsun mahzuru olmaz, cam olur, ağaç olur, naylon olur,

pırlanta olur, inci olur, mercan olur, taş olur, akik olur, olur da olur.

Fakat yüzük olarak yalnız altın ve gümüşten başkası olmaz.

Sual: Hanımların sünnet niyetiyle, dışarıya çıkarken sürme

sürmeleri uygun mudur?

CEVAP

Sağlık açısından, sünnet diye çekebilir. Mesela akşam sürülür,

sabah yıkanır. Ancak, sürme de makyajdır. Yabancılara karşı

makyajlı görünmek caiz olmaz. Kadın sadece kocasına karşı

süslenir. Evlenmeden önce süslenmek de caiz olmaz.

Sual: Kadınların kulaklarını küpe takmak için deldirmek caiz

midir?

CEVAP

Caizdir, yani günah değildir. Ama delmemek daha iyidir.

Sual: Bu deliğin kapanması için veya doğru şeyi yapmak için,

hiç takmasam düzelir mi?

CEVAP

Hiç küpe takılmazsa, zamanla küpe deliği kapanabilir.

Kapanırsa gusle zararı olmaz.

Sual: Modaya uymak caiz midir?

CEVAP

Faydalı şeyde modaya uymak caizdir.

Sual: Papyon kravat takmak uygun mudur?

CEVAP

Papyon kravat da, diğer kravatlar gibidir. Kâfirlerin haram

olmayan âdetlerini yapmakta, kullanmakta mahzur yoktur. Nitekim

Peygamber efendimizin kolları dar Rum cübbesi giydiği Tirmizi’deki

hadis-i şerifte bildirilmiştir. (Mevahib-i ledünniyye)

Sual: Örme başlığın kenarını dışarıya kıvırmakta mahzur var

mı?

CEVAP

Hiç mahzur yoktur.

Sual: Kadının, iki kaşın birleştiği yerdeki kılları alması caiz mi?

CEVAP

Evet.

Sual: Suni kadife, kadife gibi ziynete girer mi?

CEVAP

Evet.

Sual: Kadınların deri manto giymesi caiz mi?

CEVAP

Dar ve vücuda yapışık ise caiz olmaz.

Sual: Sosyetik çevrede, kadın, bol döpiyes giyebilir mi?

CEVAP

O çevrede giyebilir

Sual: Aldığım manto hınzır derisi imiş. Satmam caiz mi?

CEVAP

Hınzır derisini satmak caiz değildir. Gayri müslime satmak bir

kavle göre caizdir.

Sual: Kadına benzemek için saç uzatmak, Budiste benzemek

için saç kazıtmak, Kastroya benzemek için sakal bırakmak haram

mı?

CEVAP

Tahrimen mekruhtur.

Sual: İki kaşı farklı kadın, birbirine uydurmak için boyasa caiz

mi?

CEVAP

Evet.

Sual: Kadınların bot ve çizme giymeleri uygun mudur?

CEVAP

Ziynete girdiği için uygun değildir. Ama ayağında romatizma gibi

bir hastalık varsa veya ayakları normal ayakkabı ile üşüyorsa, o

zaman bot ve çizme giyebilir ise de, yine yabancılara

göstermemelidir. Eğer bot ve çizme görünmüyorsa, mahzuru olmaz.

Sual: Erkeklerin gözlerine sürme çekmesi caiz midir?

CEVAP

Erkeklerin süs, ziynet için sürme çekmeleri caiz değildir. Fakat

tedavi maksadıyla sürme çekmeleri caizdir. Kirpiklerin dökülmemesi,

gözlerin kuvvetlenmesi için sürme çekmek iyidir. [Sürme, göz kalemi

denilen boyalardan farklıdır. Attarda bulunur. Bazı hacılar, Hicazdan

gelirken sürme de getiriyorlar.]

Sual: İpek eşyanın haram ve caiz olduğu yerler nerelerdir?

CEVAP

İç ve dış elbise olarak ipek giymek haram, kadınlara her çeşit

ipek eşya caizdir. Savaşta ipek giymek caizdir. Hadis-i şerifte

buyuruldu ki:

(Altın ve ipek, kadına helal, erkeğe ise haramdır.) [Taberani]

İpek kefen ve tabutu ipekle örtmek haramdır. İpek sofra örtüsü

ve ipek yorgan caiz değildir.

Erkek çocuğa ipek giydirmek mekruhtur. İpekten yapılmış

yemek peçetesi, iç donu ve takke mekruhtur. Elbisedeki dört parmak

enindeki ipek şeritler ve dört parmak enindeki ipek kravat caizdir.

Suni ipek, cibinlik, abdest havlusu, tesbih ipi, çanta, mushaf kılıfı ve

bohçanın ipekten olması caizdir. Duvara ipek halı asmak, süs için

olmazsa caizdir. İpek halıya oturmak ve ipek seccadede namaz

kılmak caizdir.

Eshab-ı kiramdan Hazret-i Zübeyr ve Hazret-i Abdurrahman’ın

ipek giymelerine izin verilmesi, yalnız bunlara mahsustu. Arfece bin

Sâd hazretlerine de, altın burun takması için izin verilmesi, yalnız

ona mahsustu.

Sual: Kadınların, cam, naylon, tunç, pirinç, platin, bakır ve diğer

madenlerden ziynet olarak bilezik ve kolye takmaları caiz midir?

CEVAP

Evet caizdir. Bu maddelerden yapılmış yüzükleri takmak

kadınlara da haramdır. Yabancılara göstermemek şartı ile sadece

altın ve gümüş yüzük takmak kadınlara caizdir. Erkeğin altın yüzük

takması haramdır. (İbni ÂbidinMevahib-i ledünniyye)

Sual: Dantelden veya kumaştan yapılmış haç ve şeyleri süs

olarak duvara, perdeye asmakta, haç şeklinde saç tokası

kullanmakta veya kolye olarak takmakta mahzur var mıdır?

CEVAP

Hıristiyanlığın dini sembolü olan böyle şeyleri kullanmak caiz

değildir. (İ. Abidin, Birgivi)

Sual: Kadınların saçlarını bir araya toplayarak, başta, ensede,

deve hörgücü gibi, topuz yapmalarını yasaklayan hadis-i şerif, hangi

kitapta yazılıdır?

CEVAP

Berika ve Hadika’da vardır. MüslimMuvatta v.s.de vardır.

Belki mezhepsizlere senet olur diye yazıyoruz. Mezhepsiz Yusuf

Kardavi’nin (El-halal vel-haram…) kitabında da yazılıdır. Kardavi

diyor ki:

(Örtülü çıplak ve başları deve hörgücü gibi yükseltilmiş

kadınlar, Cennete girmeyecek. Kokusunu bile

duymayacaklardır. Halbuki, Cennetin kokusu, çok uzaklardan

duyulacaktır) hadis-i şerifi, kadınların ince, şeffaf veya cilde yapışık

dar elbise, baş örtüsü ile örtünmelerini ve saçlarını, başlarının

üstünde küme, topuz yapmalarını yasak etmektedir.

Sual: Kadınların, koku sürünerek, sokağa çıkması caiz

olmayınca, erkeklerinki caiz olur mu? Dedem, Cuma günleri camiye

giderken, koku sürünüyor, caiz değil mi?

CEVAP

Erkeklerin, sünnete uymak için, din kardeşi erkeklere güzel

kokmak niyetiyle, koku sürünmeleri caizdir. Kadınlara güzel kokmak

niyetiyle, sürünmek caiz olmaz.

Sual: Gömlek kolundaki düğmelerin, altından olması caiz midir?

CEVAP

Hayır. Çünkü altın ziynettir.

Sual: Yeni evliyiz. Kocam, sanatçı bayanlarla birlikte çalışıyor.

Eşimin, onlara gönlü düşmemesi için, dinimizde eşe karşı

süslenmek caiz olduğuna göre, ben de makyaj yapıyorum. Bu

makyajlı halimle, dışarı da çıkıyorum. Günah oluyor mu? Günahsa

sadece bana mı, yoksa eşime de, günah oluyor mu?

CEVAP

Eğer eşiniz, harama bakmaktan çekinmiyorsa, ne kadar güzel

olursanız olun, ne kadar süslenirseniz süslenin, hatta dünyanın en

güzel kadını siz olsanız bile, yine o, çirkin birine bakabilir. Çünkü

nefs, haramlardan hoşlanır, gıdası haramlardır. Onun için, önce

nefsin terbiyesi gerekir. Haramların ateş olduğunu bilen, eşi çok

çirkin olsa da, harama bakmaz.

Dışarı makyajlı çıkmak haramdır. Mubah olsa da, makyaj,

eşinizin harama bakmasını önleyemez. Bu, sadece kendimizi

kandırmak olur. Makyajlı sokağa çıkmakla, eşiniz de, sözü geçen

diğer aile büyükleri de, sorumlu olur. Koldaki bilezikleri ve eldeki

yüzükleri, kolye, kına, sürme, fondöten gibi diğer ziynetleri de,

göstermemek gerekir. Süslenip, koku sürünerek sokağa çıkmak,

günahtır. İki hadis-i şerif meali şöyledir:

(Bir kadın, koku sürünüp dışarı çıkar ve kokusunu

duyurmak için, bir topluluk yanından geçerse, ona bakana da,

kendine de, zina günahı [göz zinası] yüklenir.) [Nesai]

(Bir kadın, cezbedici koku sürer ve erkekler de, ona

bakarsa, evine gelinceye kadar Allahü teâlânın gazabında olur.)

[Taberani]

Sual: Gümüş rozet takmak caiz midir?

CEVAP

Evet.

Sual: Bir erkek arkadaş, sağlık için mahzuru olmaz diyerek,

boynuna taktığı muskaya ip olarak kadınların kullandığı incileri

takıyor. Başka bir genç de, altın zincir kolyeyi muska ipi olarak

kullanıyor. Erkeğe inci ve altın kolye takmak haram değil mi?

CEVAP

Evet haramdır. Altın, gümüş, inci mercan gibi şeyler, kadınlara

caizdir. Ancak, onlar da bu ziynetleri yabancı erkeklere

gösteremezler.

Erkeklerin kolye olarak inci veya altın zincir kullanmaları caiz

değildir. Gümüş, bakır veya başka madenden kolye takmaları da

caiz olmaz. Sağlık için bakır kolye, bakır bilezik veya başka maden

takmak caiz olur. Bu ifadeden, boyna takılan muskanın ipinin inci,

altın veya başka madenden olmasının caiz olduğu anlaşılmaz.

Sual: Kadınların burna hızma, göze renkli lens veya dişe renkli

taş takmaları, ziynete girer mi? Gusle mani olur mu?

CEVAP

Evet, ziynete girdiği için, sokakta takılması caiz değildir. Lens gusle

mani olmaz; çünkü gözün içini yıkamak farz değildir. Fakat dişe

takılan, çıkarılamayan taş gusle manidir. Gusle mani olmaması için,

Maliki mezhebini taklit etmek gerekir. Çıkarılabilen de,

gusülde çıkarılıp takılır. Hızmalar iki çeşittir. Birincisi, küpe gibi

burna halka olarak takılıyor. Bunlar gevşekse, küpe gibi olup gusle

mani olmaz. Bir de, burna iğne gibi batırıyorlar. Bunların altına su

geçmeyeceği için, dört mezhepte de gusle mani olur. Mezhep

taklidine de imkân olmadığı için, çıkarmaktan başka yolu yoktur.

Eğer abdestte ve gusülde çıkarma imkânı varsa, abdest ve gusül

yönünden problem olmaz; ama ziynet olduğu için, takılması caiz

olmaz.


    Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.


    HIZLI YORUM YAP

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.