DOLAR 16,7832 0.34%
EURO 17,4971 -0.28%
ALTIN 974,310,49
BITCOIN 321816-0,93%
Adana
30°

AÇIK

20:47

AKŞAM'A KALAN SÜRE

Tenses  (Zamanlar)
135 okunma

Tenses  (Zamanlar)

ABONE OL
20 Ocak 2015 17:34
Tenses  (Zamanlar)
0

BEĞENDİM

ABONE OL

PRESENT CONTİNUOUS TENSE

Form:

I + am + V ing + Zaman Zarfı

Fonksiyonları:

1-) Konuşma anında olan olaylar

2-) Geçici durumlar

3-) Bu sıralarda meydana gelen olaylar için kullanılır.

“Now, at the moment, today, the time being” gibi bağlaçlarla kullanılabilir.

Non Continuous Verbs

İngilizcede bir grup fiil içinde continuous kelimesi geçen hiçbir tens’te kullanılamaz.Bunun yerine simple tensleri tercih ederiz.

Bu fiillerin kategorileri şunlardır:

1-) Akıl ve mantıkla ilgili fiiller

“believe, know, remember, forget” gibi fiillerdir.

2-)  istek ve beğeni ifade eden fiiller

“want, wish, like, love” gibi fiilerdir

3-) Sahiplik ifade eden fiiller

“have, belong to, own” gibi fiillerdir

NOT:

Yukarıdaki kural bu fiillerin yalnızca birinci anlamları için geçerlidir. Bazı fiillerin birden fazla anlamı vardır ve budurumda continuous tenslerde kullanılabilirler.

Örnek:

have: Birinci anlamı sahip olmaktır.

Fakat ” I’m having breakfast ” cümlesi doğrudur.

 

PRESENT SİMPLE TENSE

Geniş zaman anlamına gelir.

Soru Yapısı:

Soru kelimesi + yardımcı fiil + özne + esas fiil + nesne.

Örnek:

What does she do in school.

Dikkat

Soru oluştururken soru kelimesi veya özne kullanılmayabilir.

Örnek:

Do you work

NOT:

Who ve What ile sorulabilen soruların söz dizimi diğerlerinden farklıdır.

Who play in the garden

 

Frequency Adverbs Kullanımı

Always, usually gibi kelimeler esas fiilden önce gelir.

Am, is are gibi yardımcı fiillerden ise sonra gelir. Cümledeki varlığı fiil çekimini etkilemez.

He usually comes late.

I don’t usually watch news program

You can never answer this.

Do you sometimes drink coffee?

 

 

How Often / When

How often ne sıklıkta anlamına gelir, when ise ne zaman anlamına gelir. Bu nedenle kullanım alnları farklıdır.

I leave at home 7:00

When do you leave at home?

He sometimes cames to visit me.

How often does he came to visit you?

 

SİMPLE PAST TENSE

1-) Geçmişte belirli bir zamanda olmuş bitmiş olayları anlatır.

2-) Geçmişte kalan alışkanlıklar veya tekrarlı olayları anlatır.

3-) Sıklık bildiren zarflar past simple’da da kullanılır. Ancak present simple’la karıştırmamak için past simple’da last ago veya geçmiş yıllar gibi geçmiş zaman ifadeleri kullanılır.

He never  comes  to work late. (come)

He never  came  to work late when he was o clerk. (come)

PAST CONTİNUOUS TENSE

Form:

I + was + V ing

You + were + V ing

I was working / I wasn’t working / Was I working?

You were working / You weren’t working / Were you working?

Fonkisyonları:

1-) Present Continuous tens’in geçmiş xamanı gibi düşünülebilir.

We are studing English now. / We were studing English at 02:00 pm yesterday.

2-) Past continuous tens  daha çok “while, when” gibi bağlaçlı cümlelerde past simple ile birlikte kullanılır.

I heard a noise while I was watching TV

NOT:

Birbiri ardına virgülle veya and bağlacıyla sıralanmış, geçmişi anlatan fiiller simple past olur.

Örnek:

He got up 7:00, had breakfast, got dressed and went out.

PRESENT PERFECT TENSE

Form:

I + have + V3

He + has  V3

Fonksiyonları:

1-) Bu yapı içinde bulunduğumuz zamanla bağı kopmamış geçmiş olayları anlatır. Yani geçmişte başlayıp halen devam eden olaylar için kullanılır.

She has lived in Tokat for 20 years.

2-) Kesin zaman ifade edilmeyen geçmiş olaylar Present perfect ile anlatılır.

I have seen ghost.( Bir hayalet gördüm)

3-) Just ile henüz bitmemiş olaylar ifade edilir.

He has just gone out. (Şimdi dışarı çıktı)

4-) Yet olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır.

Has the postman come yet?

No, he hasn’t come yet.

5-) Already (zaten anlamına gelir)

Would you like to eat something?

No, thanks. I have already had lunch.

6-) Ever- Never (hiç anlamına gelir)

Ever sorularda, never ise olumsuzlarda kullanılır.

Have you ever seen a film star?

No, I have never seen.

7-) So far (şimdiye kadar)

Recently/ Latetly (son zamanlarda)

I haven’t seen him recently.

I have written two pages so far.

😎 When / How long

When soruları persent perfect olamaz. Present perfect’in zaman sorusu how long’tur.

When did you have it.( O ne zaman senin oldu)

How long have you have it. (Ona ne zamandan beri sahipsin)

9-) Olmüş insanların yaptıkları işler present perfect ile anlatılmaz. Past simple ile anlatılır.

 • Today, this weak, this year gibi içinde bulunduğumuz zamanla ilgili cümleler P. Perfect simple olabilir.

PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE

Form:

I, We, They, Youhave / haven’tbeenV3
He, She, Ithas / hasn’t
Have / HasyoubeenV3
he

Fonksiyonları:

 • Geçmişte başlayıp aralıksız olarak günümüze kadar devam eden olayları anlatır.

Present perfect gibidir. Fakat ikisini birbirinden ayıran birkaç özellik vardır.

 • Bir işin miktarı ifade edilmemiş ise present perfect simple olur. Present perfect contınuous olamaz.

I have read two books, since last month. (Geçen aydan beri iki kitap okudum)

Fakat:

“I have been reedinig two books, since last month” olamaz.

 • Non continuous fiiller söz konusu olduğunda Presen perfect Simple olur, Present perfect Continuous olamaz.

I have known him for a long time.

 • Bunun dışındaki durumlarda Present Perfect Siple veya Present perfect Continuous kullanılabilir. Fakat  genelde Present Perfect Continuous seçilir.

I have lived Tokat for 20 years.

I have been living Tokat for 20 years.

How much / How many

How muchsayılamayan isim…………………………………………?
How manysayılabilen isim

 

How much tea did Aysun drink?

How many apples did Aysun eat?

A lot of:

“A lot of + isim” bu bir tamlamadır.

Ancak isimsiz kullanılırsa a lot haline gelir.

What did Aysun drink a lot at the party?

COMPARATİVE  SIFATLAR

Conparative sıfatlar dereceli ilerleyen olaylarda present perfect continuous ile birlikte kullanılır.

Örnek:

Hava gittikçe kararıyor;

It is getting darker

Gittikçe kilo alıyorsun;

You are getting fatter.

PAST  PERFECT  TENSE

Form:

I, you, they, we, she, he, ithadV3
I, you, they, we, she, he, ithadn’tV3
HadI, you, they, we, she, he, itV3

 

Fonksiyonları:

 • Past perfect’de bir geçmiş zamandır (mişli geçmiş zaman ). Ancak past siple gibi tekbir olayı anlatmak için kullanılmaz. Past perect özellikle  when, after, before gibi bağlaçlı cümlelerde önce meydana gelmiş bitmiş olayı anlatmak için kullanılır.
 • Bir when bağlaçlı cümlede, iki cümlede past simple ile anlatılmışsa; bağlacı alan cümledeki olay: I. Olay, diğer cümledeki ise II. meydana gelen olaydır. Eğer biz bağlaçsız cümledeki olayın birinci olay olduğunu anlatmak istiyorsak bağlaçsız cümleyi past perfect yaparız.

Örnek:

When I arrived at the stationthe train left.

 1. olay                        II. olay         

Ben istasyona vardığımda tren ayrıldı.

Eğer bizim anlatmak istediğimiz şey;

“Ben istastona vardığımda tren ayrılmıştı.” ise (yani ben istasyona varmadan tren ayrılmışsa) trenin ayrılması birinci olaydır. Bu nedenle  “the train left” cümlesini past perfect yaparız.

“When I arrived at the station, the train had left” olur.

 • Olayların sıralamasını ifade edebilmek  için önce meydana gelen ve sona  eren  olayı past perfec ile, daha sonra meydana gelen olayı simple past tense ile anlatırız.

Eğer simple past tense ile anlatmaya başladığımız olayın öncesinde bir olay meydana gelmiş ise  önceki olay Past perfect olur.

Örnek:

I studied lesson and I went to bed. But I had read a book before I went to bed.

 

PAST  PERFECT CONTİNUOUS TENSE

Form:

Bütün sahıslarHadBeenV ing
Bütün sahıslarHadn’tBeenV ing
HadBütün sahıslarBeenV ing

 

Fonksiyonları:

Bütün perfect continuous tensler iki  nokta (zaman) arasında aralıksız devam eden olayları anlatmak için kullanılır. Eğer bu iki nokta geçmiş ile günümüz arasında ise Present perfect continuous olur. Ancak bu aralıksız devam eden olay geçmişte iki nokta arasında olmuş ise Past perfect continuous olur.

He had been working for 20 years when he retired in 1995.

O 1995 te emekli olduğunda 20 yıl boyunca çalışmıştı.

 

FUTURE TENSES

3 Tane gelecek zaman vardır:

 

 1. Presen continuous tense ile tomorrow, next weak gibi kelimelerle gelecek ifade etmek üzere kullanılır. Bu planlı geleceği anlatır.

A: What are you doing tomorrow?

B: We are going on a picnic tomorrow.

 1. Be going to

Form:

Am, is aregoing toverb

 

I am going to be a doctor. ( Doktor olacağım)

Fonksitonları:

 • Geleceğe ait kişisel plan ve niyetleri anlatır.

I am going to visit my family tomorrow.

 • Bir delile bağlı olarak güçlü tahmin ifade eder.

Look at those black clouds. It is going to rain.

 1. Will future

Form:

Bütün şahıslarwillVerb
Bütün şahıslarwill not / won’tVerb
Willbütün sahıslarVerb

 

Fonksiyonları:

 1. Konuşma anında verilen kararları anlatır.

A: There is no bread at home!

B: Ok. I will go and buy bread.

 1. Kesin olmayan ama tahmin edilen olaylar için kullanılır.
I think, I hope, I’m sure, I’m afraid, I believe,  Probablywiil

I think he will come tomorrow.

I will probably go to Ankara tomorrow. ( Yarın muhtemelen Ankaraya gideceğim)

 

ZAMAN CÜMLECİKLERİNDE FUTURE TENSE

When, before, after, until, till, as soon asPresent SimpleWill
Present Perfect Simple

 

When I go home, I will have a big dinner.

NOT:

Yukarıdaki bağlaçlardan sonra (bağlaç cümlesinde) asla future tense kullanılmaz.

Kural 1:

S                      V                                             O                      

Esas fiil                               S          V         O

Bu yapıda esas fiil bir past tense ise  object in yerindeki cümlenin esas fiilide bir past tense’dir.(Genellikle past perfect)

Past Simple Gerektiren Zaman Zarfları:

Yesterday, Last…………. , ……………. ago, in “geçmiş yıl” , …………………. when  S         V      O

                                                                                                                              Simple past

Bu ifadeler past simple gerektirir.

Kural 2:

S                      V                                       O              

Esas Fiil                      S         V         O

Eğer bu yapıda esas fiil present simple ise  object yerindeki cümle  birinci dereceden will future olur.

He insists that he will do it.


  Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.


  HIZLI YORUM YAP

  Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.