KozanBilgi.Net 15 Yaşında... SİZLERLE BİRLİKTE NİCE 15 YILLARA...

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Yönetim Yapısı

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Yönetim Yapısı

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Yönetim Yapısı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetim yapısı; merkezi yönetim , il yönetimi ve yerel yönetim olmak üzere üçe ayrılır.

1.MERKEZİ YÖNETİM : Devletin ana yönetim görevleri,merkezi yönetimi oluşturan kuruluşlar tarafından yürütülür.


T.C. merkezi yönetim teşkilatının başında Cumhurbaşkanı,Bakanlar Kurulu bulunur. Bakanlar Kurulu,başbakan ve bakanlardan oluşur.
Cumhurbaşkanı: Türkiye Cumhuriyeti’nin başıdır. Devleti içte ve dışta temsil eder.Anayasanın uygulanmasını , devlet organlarının düzenli ve uyumlu bir biçimde çalışmasını gözetir. Cumhurbaşkanı, TBMM tarafından 7 yıllık bir süre için seçilir. Aynı kişi, iki kez cumhurbaşkanı seçilemez. Cumhurbaşkanı seçilebilmek için;
·Türk vatandaşı olmak,
·40 yaşını doldurmak,
·Yüksek öğrenim yapmış olmak,
·Milletvekili olmak ya da milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak gerekir.
TBMM dışından seçilebilmek için , TBMM üye tam sayısının en az beşte birinin (550’nin 110’u) önermesi gerekir. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin varsa partisiyle ilişiği kesilir.(Tarafsızlık)
Cumhurbaşkanının görevleri şunlardır:
·Devleti yurt içinde ve dışında temsil etmek,
·Yasaları yayımlatmak,
·Gerektiğinde yasaları tekrar görüşmek üzere TBMM’ye geri göndermek,
·Gerektiğinde TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,
·Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek,
·Uluslar arası antlaşmaları onaylamak ve yayımlatmak.
Not: Cumhurbaşkanının yurt dışına çıkması, görevinin başında bulunmaması gibi nedenlerle yerine TBMM başkanı vekalet eder.

Başbakan ve Bakanlar Kurulu: Başbakan,TBMM üyeleri arasından cumhurbaşkanı tarafından atanır.Bakanlar ise başbakan tarafından seçilir.
Bakanlar Kurulu,başbakan ve bakanlardan oluşur. Bakanlar Kuruluna, hükümet ya da kabine de denir. Bakanlar Kurulu oluşturulduktan sonra en geç bir hafta içinde hükümet programı TBMM’de okunur ve güvenoyuna sunulur. Güvenoyu alırsa görevine başlar.
Başbakanın görevleri şunlardır:
·Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek,
·Bakanlar arasında işbirliği sağlamak,
·Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmek,
·Bakanların görevlerini anayasa ve yasalara uygun yerine getirmelerini sağlamak.
Bakanlar Kurulu,başbakanın başkanlığında toplanır ve devlet işlerini görüşür ve karara bağlar.
Bakanlar ve Bakanlıklar: Bakanlar, başında bulundukları bakanlıkların en yüksek yöneticileridir.Kamu hizmetleri bakanlıklar arasında iş bölümü yapılarak yerine getirilir.Bakanlıklar, devlet bakanlıkları ve icracı bakanlıklar diye ikiye ayrılır.Devlet bakanları,kendilerine bir iş bölümü sonu cunda başbakan tarafından verilen görevleri yapar.
Adalet , İçişleri , Dışişleri , Milli Eğitim , Milli Savunma, Maliye bakanlığı gibi bakanlıklar icracı bakanlıklardır.

Merkezdeki Yardımcı Kuruluşlar :Hükümete ve bakanlıklara yardımcı olmak, belli konularda görüş bildirmek veya denetim yapmak için kurulmuş olan kuruluşlardır. Milli Güvenlik Kurulu , Devlet Planlama Teşkilatı , Danıştay ve Sayıştay’dır.

Sosyal Medyada Paylaşın:
Sonraki Yazı

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın