DOLAR 18,5561 0.25%
EURO 18,1602 -0.02%
ALTIN 995,230,76
BITCOIN 3625700,62%
Adana
27°

AÇIK

16:18

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

Ücretli Öğretmenlik Alımı Yapılacak
206 okunma

Ücretli Öğretmenlik Alımı Yapılacak

ABONE OL
11 Eylül 2014 22:41
Ücretli Öğretmenlik Alımı Yapılacak
0

BEĞENDİM

ABONE OL

ucretli-ogretmenlik-alimi-yapilacak

GENEL ŞARTLAR:

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2.Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3.Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk* zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4.Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak,
5.Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. (Askerliğini yapmış askerlikten muaf ya da askerliği tecil edilmiş olmak.)
6.Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kuramlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.
7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.
8.Emekli olan tüm branş ve sınıf öğretmenleri ders ücreti karşılığı öğretmenlik müracaatında bulunabileceklerdir.
9.Türkçe, ilköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yabancı Dil (Almanca, Fransızca, İngilizce) alanlarına başvuruda bulunacak adaylar KPSSP121 puan türünden sıralama yapılacaktır.
10.Yukarıda sayılan alanlar dışındaki diğer alanlara atanacaklar KPSSP10 puan türünde, öğretmenlik mezunu dışındaki diğer mezunlar KPSSP3 puan türünde sıralama yapılacaktır. BAŞVURU İŞLEMİNİN YAPILMASI:
1.Üç İlçe için Başvuruda bulunan adaylar, başvuruda istenen evrakları eksiksiz olarak başvuru formuna ekleyerek Haliliye ilçe Milli Eğitim Müdürlüğündeki (Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesinin Eski Binası-İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yanı) Ücretli Öğretmenlik Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.
2.Görevlendirme bilgileri başvuru formuna yazılan telefonlara veya e-posta adreslerine yapılacaktır. Bu sebeple bu bilgilerin doğru yazılması gereklidir.

GÖREVLENDİRMELERDE ÖNCELİK DURUMU:

1.Görevlendirmeler ihtiyaç Öncelikli olacaktır. Tercihler yapılırken kişinin kendi bölümüne uygun bölümleri öncelikli olarak tercih etmesi gerekmektedir. Örneğin Sayısal bölüm Mezunlarının sayısal alanları, Sözel bölüm mezunlarının da sözel bölümleri öncelikli olarak tercih etmeleri gerekmektedir.
2.Branş atamaları gerçekleştikten Soma sınıf öğretmenliği atamaları gerçekleştirilecek,
3.Görevlendirmelerde öncelik adayların aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre KPSSP121, KPSSP1Ö ve KPSSP3 puan türünde aldığı puanlar olacaktır. KPSS puanı olmayanlar ihtiyaç
önceliğine göre sıralanacaktır. Bütün alanlarda emekli öğretmenler, KPSS* li ve KPSS’ siz başvurulardan sonra değerlendirmeye alınacaktır,
4.Sınıf öğretmenliği için öncelik sırası:
1 Eğitim Fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümü mezunları
■Eğitim Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar
■Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar • Eğitim Fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun olanlar
Dört yıllık fakülte ve yüksekokul mezunları.
5.Branş Öğretmenlikleri için öncelik sırası:
Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar
■Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunlarından formasyonu olanlar
■Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunları
■Fen Edebiyat Fakültesinin diğer alanlardan mezun olanlar Dört yıllık fakülte ve yüksekokul mezunları.
6.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Meslek Dersleri alanlarında lisans mezunu olmadığı/kalmadığı zaman önlisans mezunu adaylara görev verilebilir.
7.Okul öncesi öğretmenliği için öncelik sırası:
Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarih ve 9 sayılı kararına göre, okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun, ataması yapılamamış öğretmenlerden, yüksek lisans belgesi/diploması olanlar KPSS puan üstünlüğüne göre).
Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarih ve 9 sayılı kararına göre, okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun» (Anadolu Üniversitesi Açık öğretim fakültesi mezunları dâhil) ataması yapılamamış öğretmenlerden, lisans belgesi/diploması olanlar KPSS puan üstünlüğüne göre),
Üniversitelerin Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunlan, Üniversitelerin okul Öncesi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği* çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği veya çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü ön lisans mezunları,
Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü, Meslek Yüksekokulu Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ön lisans mezunları,
Açık öğretim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde okuyup ön lisans mezunu olduğunu belgelendirenler,
Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunu olup, herhangi bir alanda yüksek okul mezunu olanlardan, MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 14/10/2009 tarih ve 2975 sayılı yazısı gereği düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar.
Halen ilköğretim okullarında görevli norm kadro fazlası sınıf Öğretmenleri İle sınıf öğretmenliği alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olup atanamamış olanlardan, MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 14/10/2009 tarih ve 2975 sayılı yazısı gereği düzenlenen seminer programını (60 saat) basan ile tamamlayanlar, Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarih ve 9 sayılı kararında yer alan alanlardan mezun olup atanamamış olanlardan, MEB Okul öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 14/10/2009
tarih ve 2975 sayılı yazısı gereği düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar.

İSTENECEK EVRAKLAR:

a)Başvuru Formu (web sitelerinden temin edilebilir.) Fotoğraflı ve imzalı olacaktır.
b)Diploma/Mezuniyet Belgesi/Çıkış/öğrenci belgesinin fotokopisi, (Onaylı)
c)Pedagojik Formasyon veya yüksek lisans belgesi (Fen Edebiyat Mezunları İçin Varsa)
d)Nüfus cüzdanın fotokopisi
e)Varsa İngilizce, Bilgisayar Kurs belgeleri
f)Resmi görev belgesi (Resmî görev yapan kişilerden istenecektir. Ayrıca görev yaptığı Kurum undan alacağı uygun görüş yazısı)
g)KPSS Sonuç Belgesi (Varsa)
h)60 Saatlik Okul Öncesi Seminer Belgesinin Fotokopisi.
i)Adli Sicil Kaydı
j) Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylardan istenilecek) k) Emeklilik kimlik kartı fotokopisi

GÖREVLENDİRMELERİN YAPILMASINA DAİR ESASLAR:

*** Görevlendirmeler, Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumların belirttikleri ihtiyaçlara göre yapılacaktır.
*** Elektronik ortamda başvurusunu yapan adaylar kılavuzda belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri başvuru merkezine teslim etmek zorundadır. Başvuru merkezi tarafından belgelerin incelenmesi sonucunda başvuru şartlarını taşıyanların başvurulan onaylanacak, şartlan taşımayanların ise başvurulan reddedilecektir.
»Tercih süreci Millî Eğitim Bakanlığının kadrolu İlk Atamasından sonra başlayacaktır. Daha önce başvuruda bulunup, ilk atama ile ataması yapılan aday tercih sürecinde Müdürlüğümüze bilgi vermeli ve tercihte bulunmamalıdır.
*** Evraklarını tamamlayan adayların görevlendirme onayı alınarak SGKgirişinin yapılmasından 1 (Bir) gün sonra okul/kurumdaki görevine başlatılması sağlanacaktır.
*** Yerine kadrolu atama yapıldığı ya da görevlendirildiği kurumda İlgili alanda ihtiyaç kalmaması gibi adayın kendisinden kaynaklanmayan sebeplerle görevi sona eren adaya, talep etmesi halinde başka kurumlarda ihtiyaç bulunduğunda öncelik tanınacaktır.
*** Okul Müdürlüğünce eğitim-öğretim yılı içerisinde öğretmenlik mesleğinde yetersiz olduğu tespit edilenlerin görevlendirmeleri hemen iptal edilecek bir daha Müdürlüğümüzce görevlendirme yapılmayacaktır.
*** Herhangi bir özrü olmaksızın okul müdürlüğüne en az 10 (on) iş günü öncesinden yazılı bilgi vermeden görevi bırakanlara bir daha Müdürlüğümüzce görevlendirme yapılmayacaktır.
(Kaynak: Gazeteipekyol)


    Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.


    HIZLI YORUM YAP

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.