Ukayl Bin Ebi Tâlib

Ukayl Bin Ebi Tâlib

Hazret-i Ali’nin abisi.

Hazret-i Ukayl Peygamberimizin amcası Ebû Tâlib’in dört

oğlundan ikincisidir. Başlangıcından beri İIslâma yakınlık duyuyordu.

Ancak, Mekke’deki sosyal durumdan ve Mekkeli müşriklerin

Müslümanlara yaptığı işkenceleri görüp çekindiğinden, bu

düşüncesini açığa vuramadı.

Hazret-i Ukayl, Mekke müşrikleri baskı yaptıkları için, Bedir

savaşında istemeyerek onların yanında yer aldı. Müslümanlar onu

esir aldılar. Kendisi fakir idi. Kurtuluş fidyesini ödeyecek durumu

yoktu. Bundan dolayı, onun fidyesi, amcası Abbâs bin Abdülmuttalib

tarafından ödendi.

Hizmette kusur etmezdi

Hazret-i Ukayl’in İIslâmı kabûl edişi, Hudeybiye anlaşmasından

sonra olmuştur. Müslüman olan Ukayl, Mûte gazâsına iştirak etti.

Ancak dönüşünde uzun süren bir hastalığa yakalandı ve bu sebeple

Mekke, Huneyn ve Tâif gazâlarına iştirak edemedi.

Daha sonra, tekrar Mekke’ye yerleşti. Ancak, zaman zaman

Resûlullahı ziyâret eder, hizmette kusur etmezdi. Bu bakımdan

Resûl-i Ekremden birkaç hadis-i şerif rivâyet etmiştir.

Hazret-i Ukayl, Müslüman olmadan önce fakir idi. Müslüman

olup, hicret ettikten sonra daha da fakirleşti. Resûlullah efendimiz bu

durumu görünce, Hayber seferinden sonra, kendisine yıllık bir maaş

bağladı. Başka geliri olmadığından, geçimini yalnız bu maaşla temin

ediyordu.

Ukayl bin Ebi Tâlib, Peygamberimizi çok severdi. Her fırsatta

Resûlullaha olan bağlılığını ve sevgisini gösterdi. Resûlullah

efendimiz de onu severdi. Ukayl hazretlerine buyurdu ki:

– Yâ Ukayl! Ben seni iki cihetten seviyorum. Birincisi, yakın

akrabam olduğun için, ikincisi, amcamın seni sevdiğini bildiğim

için.

Hazret-i Ukayl, Resûlullahın kıymetli sünnetine uymakta çok

dikkatli ve titiz idi. Çevresindekilere, câhiliyye âdetlerinden

uzaklaşmalarını tavsiye ederdi. Nesepler, soylar üzerinde geniş bir

bilgiye sahipti.

Câhiliyye devrine dâir, örf ve âdetler, meşhur günler, hikâye ve

destanlar hakkında da derin bilgisi vardı. Bu yüzden komşu kabîleler

arasında hürmet ve saygı görürdü. Bu konuda sorulan suâllere

geniş ve doyurucu cevaplar verirdi.

Hazır cevap idi

Müslüman olduktan sonra, câhiliyye devrine ait âdetlerini iyi

tanıdığından, neleri terkedeceğini de gayet iyi biliyordu. Çünkü,

şerri, günahı, haramı bilmeyenin, tanımayanın, o kötülüğe, harama

düşme ihtimali her zaman mevcuttur. Ama tanırsa, ondan kendisini

muhafaza etmesi mümkündür.

Ukayl hazretleri hazır cevap bir zat idi. Yüz küsur sene

yaşamıştır. Yezid ile olan anlaşmazlıkta Hazret-i Hüseyin’in tarafını

tutarak, bu konuda önemli rol almıştır.

Bidat sahiplerinden uzak dururdu. Bildirdiği bir hadis-i şerifte

buyuruldu ki:

– Bidat sahipleri ile birlikte bulunmayınız! Onlarla birlikte

yiyip içmeyiniz! Onlardan kız alıp vermeyiniz!

Ukayl hazretleri, Câfer-i Tayyar hazretlerinden on, Hazret-i

Ali’den yirmi yaş büyük olup, üçü de aynı anadandır. Künyesi Ebû

Yezid’dir. 680 tarihinde vefat etti.

Sosyal Medyada Paylaşın:
Önceki Yazı
Sonraki Yazı

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın