YAŞAMIN İÇİNDE SPOR 5

YAŞAMIN İÇİNDE SPOR 5

SPORA YABANCILAŞMA

İçinde yaşadığımız yüzyıl, insanların yapısına aykırı bir yaşama ve iş ortamı sunmaktadır. İnsanlar birbirlerinin farkında olmayışı, aynı apartmanlar da yaşayan, ama her biri başka iller de yaşıyor gibi davranması, komşularının birbirlerini tanımaması, iş hayatının güçlükleri insanlara düşünme imkanı tanımaması ve monoton çalışma koşulları, insanların düşünemez, düşünse de yapamaz hale getirmektedir.

Yetersiz sosyal ve ekonomik koşullarda zorunlu olarak yaşamını sürdürmesi, insanları mutsuz ve yalnızlığa itmiştir. Bu nedenle insan doğal ve sosyal çevresine yabancı olmaktadır. Zamanla fertler toplumuna ve kültürüne yabancılaşır.

Kendini anlatamayan fertlerden oluşan bir toplumda, suçluluk, alkolizm, ruh hastalıkları, uyuşturucu madde kullanımı artar. Toplumda psikolojik ve sosyal rahatsızlıklar artar.

Toplumda sınıfsal farklılaşma, refahtan pay alma düşüncesi, toplum rahatsızlıkların da en yoğun olduğu toplumlardır. Bu tip sosyal davranışlar ileri endüsri toplumlarında olmaktadır.

Toplumlar yabancılaşmaya karşı arayışlar içerisindedir. Spor yabancılaşmaya karşı önemli bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü spor bilmediğin insanlarla kaynaşmasını ve bütünleşmesini sağlıyor.

Yabancılaşmanın doğurduğu, işten soğuma, ilgisizlik, bireyin yaratıcı gücünün inkarı ve izole oluşunun giderilmesi spor faaliyetleriyle sağlanmaktadır.

İnsanlar çalışma hayatındaki, monotonluğu spor faaliyetleri ile giderebilmektedir. Spor yaparken insanlar bulundukları ortamda, yapılan spor çeşidine göre günümüz insanlarının hasret kaldığı karşılıksız yardımlaşma ve menfaata dayanmayan ilişkilerini geliştirirler.

İnsanın kendisiyle karşı karşıya, hemde baş başa kaldığı bir yaşam alanı oluşturur. Bu yaşam alanında geçirdiği zaman içerisinde mutlu ve huzurlu bir hal alır.

Spor da oyun olması nedeniyle diğer yaşam alanlarından farklılık sağlar. Aynı zamanda eğlencelik nedeniyle iş zamanı ve iş etkinliğinden daha çekicidir, bağlayıcıdır ve zevk verir. Ayrıca insana manevi güç verir, insanın yüreklenmesini sağlar.

İnsana meşguliyet alanı açar, başka insanlarla kaynaştırır. Hareketsizliğe ve yalnızlığa itilmiş insanlar için spor vazgeçilmez bir güç kaynağıdır.

Spor insanın kendisini yeniden bulabilmesinin, kendisini geliştirebilmesinin önemli ve vazgeçilmez bir dayanağıdır.

Spor artık insanın fiziksel gelişmesini ve sağlıklı yaşamasını ön plana çıkarmıştır. Sporda giderek artan şiddet olayları, toplumu yanlış yönde etkilemektedir. Bu durum spor ve sporcu sağlığını tehdit eder hale gelmiştir.
SPORUN ÖNEMİ

SPOR NEDEN ÖNEMLİDİR..?

Spor iki yaşında olanda yapar seksen yaşında olanda kendince spor yapar. Spor hangi yaşta olursa olsun insan vücudunu bedenen ve ruhen rahatlamasını, fikren gelişmesini, güçlenmesini sağlayan, toplum içinde ki, sosyal birliği geliştiren, pekiştiren, insanları birbirine yaklaştıran ferdi veya takım halinde yapılan, aynı zamanda eğlencelik yönü de bulunan sosyal bir faaliyetlerdir.

Spor faaliyetleri, yıllardır insanların eğitiminin yanı sıra, kültürel açıdan olduğu kadar milletler tarafından, sosyal, siyasal ve ekonomik açıdan çok etkili bir propaganda aracı ve güç olarak kullanılmaktadır. Çünkü spor faaliyetleri milletlerin kendi toplumuna faydası ve diğer milletlere üstünlük sağlaması gibi bir ortam oluşturur.

Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın, en önemli unsuru insan gücüdür. İnsan gücünün beden ve ruh sağlığı yönünden dengeli olarak geliştirilmesini de Bedeni hareketler ve bu hareketlerin yarışmaya dönüştürerek, seyirlik yönüyle, kitleleri etkileyen, eğiten hareketlerdir.

Her başarının bir karşılığı vardır. Sporda başarıyı milletler bazında düşünürsek, sosyal, ekonomik ve siyasal faydaları vardır. Devletlerin refah seviyesine ve iktisadi gelişmeleri, milletleri meydana getiren insanların beden ve ruh sağlığı ile orantılıdır. O zaman insanları kültürel faaliyetlerinin yanında spor ve spor faaliyetlerinin de yer almasıdır.

Spor aynı zamanda milletlerin barış içerisinde yaşaması, birbirlerine yaklaşması ve tanımaları için en önemli faktörlerden birisidir.

Sporda kurumsallaşma ve kökleşme toplum için önemlidir. sporcuların bir araya gelerek kulüplerin oluşması, kulüplerin faaliyetleri ve bu faaliyetleri idare eden insanların kültür, ahlak, eğitim ve öğretim beceri seviyeleri önemli faktördür. Başarı bilgi ve birikimin sonucunda kalıcı olarak gelir.

Spor araştırma, geliştirme ve bilimsel zeminlerde spor yapmak, çok masraflı ve zaman açısından uzun yıllar alır.

Bir sporcuyu yetiştirmek ve bir spor dalında başarılı olması 10 ile 20 yıl gibi zamana ihtiyaç vardır. Bu zaman sarfında harcanan paralar büyük rakamlara ulaşır.

Ekonomi yönünden bir çok devletler karşılayamaz. sonuçta sporda başarılı olamazlar. yeterli kaynak sağlayan devletler sporda büyük başarılar elde eder. Sporda yetişen başarılı sporcularınız olmazsa, teknik adamlarınız da olmaz.

Sosyal yönden ve ruh haliyle güçlü bir toplum oluşmasında en etkili insanlar, sağlam kafa ve sağlam vücutlu insanlardan oluşur. Aklımıza hemen bu söz gelir. Sağlam kafa sağlam vücutta olur. Sportif faaliyetlerin olduğu yerde suç ve suçlu oranı düşüktür. Nedeni ise spor insanların suç işlemekten uzak tutar.

1739 sayılı Eğitim Temel Kanununun, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları bölümünün ikinci maddesinde.

“Bir ülkenin kalkınma ve gelişmesinde en önemli faktör olan insanı, gücü mükemmel,fizik kapasitesi yüksek, ruh sağlığı tam, çocukluk yıllarından itibaren istemli bir beden eğitimi ve sporun ömür boyu uygulanması gerektiğine inanmış, bunu alışkanlık haline getirmiş olarak yetiştirmek esastır” açıklaması yer alır.Bu maddeye göre İlkokullardan başlayarak, eğitimin her kademesinde spor uygulamalarının yer alması gerekir.

Öğrencilerin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak, onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı ve dengeli bir kişilik sahibi, yapıcı, yaratıcı ve üretken, Milli kültür değerlerini ve demokratik hayatın temel ilkelerini, benimsemiş fertler olarak yetiştirilmesi belirlenmiştir.

Sağlıklı insanlar, sağlıksız insanlardan daha güvenilirler. Gelecek toplumda sorumluluklar yüklenecek yetişkinlerin iyi alışkanlıklar edinmesinde gerek fertler arası gerekse toplumlar arası iyi ilişkiler kurulmasında, çocukluktan başlayan beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin büyük önemi vardır.

Dünyada birçok ülke beden eğitimi ve spor derslerinin arttırılması yoluna giderek, sporda başarılı öğrencilere burslar, ödüller vererek teşvik etmişlerdir.

ALİ ÇOKYİĞİT
MİLLİ TAKIMLAR BOKS ANTRENÖRÜ
ADANA

 

Spor insanın kendisini yeniden bulabilmesinin, kendisini geliştirebilmesinin önemli ve vazgeçilmez bir dayanağıdır…

Spor aynı zamanda milletlerin barış içerisinde yaşaması, birbirlerine yaklaşması ve tanımaları için en önemli faktörlerden birisidir…

Spor araştırma, geliştirme ve bilimsel zeminlerde spor yapmak, çok masraflı ve zaman açısından uzun yıllar alır… 2018 Bayanlar Türkiye Boks Şampiyonası NEVŞEHİR Kırmızı Köşe Adana’lı Boksörümüz İlayda ŞU …

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Yorum yazmak için giriş yapmalısın